Wydarzenia

Regulamin 2016

0 Komantarz(y)
630
10-10-2015

REGULAMIN 2016

Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika GIEWONT.

U nas możesz sprawdzić wartość swoich gołębi w konkurencji z innymi hodowcami oraz wygrywać nagrody pieniężne z każdego lotu. Nagroda główna "DOM DREWNIANY".l

R E G U L A M I N

 1. Udział w mistrzostwach może wziąć każdy hodowca (za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie do Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Giewont wraz z kartami własności i rodowodami. W mistrzostwach MWG 2016 może wziąć udział hodowca, który:
  • gołębie pocztowe rocznika 2016 ma na obrączkach FCI lub na obrączkach polskich i zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,
  • dokona przedpłaty (wykupi tzw. bilet wstępu do MWG GIEWONT) w wysokości 200 zł lub 50 euro za każdego zgłoszonego gołębia, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gołębi. Każdy uczestnik otrzyma paragon lub na życzenie fakturę VAT,
  • uiści pozostałą należność w wyznaczonym terminie – do..... (lub nie później niż do dnia dostarczenia gołębi).
  • w wypadku wpłacenia zaliczki lub całej kwoty ale nie dostarczenia gołębi, kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi.
  • Każdy z uczestników przy dostarczeniu gołębi zobowiązany jest do dostarczenia ich kart własności, rodowodów oraz dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu (zaoszczędzi to nam kłopotów z kontaktem w późniejszym terminie).
 3. Opłata wynosi 550 zł brutto lub 130 euro za każdego zgłoszonego gołębia.

 4. Termin nadsyłania gołębi: od 05.04 do 05.05.2016r.
  • W późniejszym terminie czyli po 5 maja będą przyjmowane gołębie tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem.
  • Gołębie przed wysyłką należy obowiązkowo zaszczepić przeciwko Paramyksowirozie.
  • Na WG dostarczamy gołębie 30-40 dniowe. NIE przyjmujemy zimowych młodych.
  • Co 2 tygodnie będzie odbywała się kontrola stanu gołębnika, wymiana gołębi które zginą jest możliwa do dnia 31.06.2016r.
  • W dniu przybycia gołębi na WG zostaną im przydzielone obrączki elektroniczne.
  • Hodowca, któremu zaginie gołąb a nie dokona wymiany do dnia 30.06.2016 r., będzie mógł w następnej edycji oddać gołębia do MWG Giewont bez żadnych opłat.
 5. Gołębie dostarczone na MWG Giewont przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora.
  • Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
   - zakwaterowania w gołębnikach,
   - lotów treningowych oraz konkursowych zgodnie z regulaminem,
   - karmy, witamin, grytów, szczepienia ochronne itp.,
   - opieka weterynaryjna lek. wet. Tomasz Klimczak,
   - opieki i pielęgnacji nad gołębiami: kol. Łukasz Zagata (czołowy hodowca na Podhalu),
   - prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.
  • Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odsyłane natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt.
 6. Rywalizacja lotowa odbywa się prywatną kabiną transportowo-treningową organizatora (pojemność 1000 szt.).
  • Organizator zakłada 8 lotów treningowych (zegar będzie włączony na trening, nie będą koszowane na matce) na następujące odległości: - 2 km - 3 km - 5 km - 10 km - 15 km - 30 km - 50 km - 70 km oraz 3 lotów treningowych o długości ok. 30 km po miedzy lotami konkursowymi.
  • 5 lotów konkursowych na następujące odległości: 1 lot 130 km 2 lot 160 km 3 lot 250 km 4 lot 300 km 5 lot 400-530 km – FINAŁ
  • Długość lotów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczno – pogodowe, decyzję o tym podejmuje organizator.
  • Pierwszy lot konkursowy odbędzie się około 10 sierpnia 2016r. Dokładne terminy podane zostaną w późniejszym czasie.
  •  Lot numer 5 (finał) odbędzie się w sobotę lub w niedziele.
 7. Nagrody:
  • Łączna pula nagród wyniesie -210.000 zł + ewentualne nagrody od sponsorów: Nagroda główna w locie finałowym "DOM DREWNIANY"
  • Loty konkursowe od (1-4):
  • - 1 miejsce - 700 zł + puchar + dyplom,
  • - 2 miejsce - 700 zł + puchar + dyplom,
  • - 3 miejsce - 700 zł + puchar + dyplom,
  • - 4 miejsce - 600 zł + dyplom,
  • - 5 miejsce - 600 zł + dyplom.
  • Finał:
  • - 1 miejsce - nagroda główna "DOM DREWNIANY" (wartość rynkowa ok. 70.000 zł) nagroda sponsorowana lub 40.000 zł + puchar + dyplom,
  • - 2 miejsce - 20.000 zł + puchar + dyplom,
  • - 3 miejsce - 10.000 zł + puchar + dyplom,
  • - 4 miejsce - 7.000 zł + dyplom,
  • - 5 miejsce - 6.000 zł + dyplom,
  • - 6 miejsce - 5 000 zł + dyplom,
  • - 7 miejsce - 4 000 zł + dyplom,
  • - 8 miejsce - 3 000 zł + dyplom,
  • - 9 miejsce - 3 000 zł + dyplom,
  • - 10-30 miejsce - 2000 zł + dyplomy,
  • - 31-50 miejsca - 1000 zł + dyplomy,
  • - 51-100 miejsca - 500 zł + dyplomy,
  • As gołębi - najszybszy lotnik lotów konkursowych:
  • - 1 miejsce - 10.000 zł + puchar + dyplom,
  • - 2 miejsce - 7 000 zł + puchar + dyplom,
  • - 3 miejsce - 4 000 zł + puchar + dyplom,
  • - 4 miejsce - 3 000 zł + dyplom,
  • - 5 miejsce - 2 000 zł + dyplom,
  • - 6 - 7 miejsce - 1 500 zł + dyplomy,   
  • - 8 -10 miejsca- 1000 zł + dyplomy.
 8. Rywalizacja drużynowa (dodatkowa, nie każdy uczestnik musi brać w niej udział) będzie odbywać się tylko na locie finałowym.
 9. Do rywalizacji drużynowej, uczestnik (z pierwszeństwem) lub dowolna osoba zgłasza i aktywuje 2 swoje gołębie. Drużyny można zgłaszać najpóźniej jeden dzień przed lotem finałowym. Nie ma ograniczeń co do ilości drużyn, jednak gołębie nie mogą się powtarzać w drużynach. Koszt aktywacji drużyny wynosi 200 zł.
 10. W konkurencji drużynowej będzie naliczana suma prędkości dwóch gołębi zgłoszonych przez uczestnika z wszystkich gołębi uczestniczących w locie.
 11. Nagrody drużynowe:
  • zebraną kwotę dzielimy w następujący sposób: - 1 miejsce - 25% + dyplom, - 2 miejsce - 15% + dyplom, - 3 miejsce - 10% + dyplom, - 4 miejsce - 8%  + dyplom, - 5 miejsce - 7%  + dyplom, - 6 miejsce - 6%  + dyplom, - 7 miejsce - 5%  + dyplom, - 8 miejsce - 4%  + dyplom, - 9 miejsce - 3%  + dyplom, - 10 miejsce - 2% + dyplom,
 12. W konkurencji AS gołębi suma prędkości będzie naliczana wszystkim gołębią uczestniczącycm w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.
 13. Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5).AS musi zaliczyć lot finałowy i wrócić w wyznaczonym czasie (100km/24h)
 14. Nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi.
  • Pełna obsada gołębnika to 600 szt + 20 szt (cele charytatywne i sponsorzy) = 620 szt.,
  • organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 20 gołębi na cele charytatywne i sponsorów,
  • Nagroda główna "DOM DREWNIANY" jest nagrodą gwarantowaną bez względu na obsadę,
  • Nagroda główna w większej części sponsorowana jest: przez "FABRYKĘ GOŁĘBNIKÓW", której właścicielami są Jan Bocheńczak i Paweł Deja. Organizator nie ponosi kosztów związanych z pozwoleniem na budowę, doprowadzeniem mediów na plac budowy, itp.  WG zapewniają materiał na wykonanie domu, a sponsorzy zapewniają wykonanie usługi, powierzchnia użytkowa: 40 m2,
  • Krótki opis: dom będzie wykonany z drewna, ogrzewany kominkiem, parterowy bez poddasza, łazienka, wiatrołap i salon, sypialnia, aneks kuchenny, taras. Dokładny projekt domu będzie opracowany z Zwycięzcom edycji MWG GIEWONT 2016.
  • Jeżeli uczestnik który zdobył nagrodę główną nie zechce jej odebrać z różnych przyczyn, takich jak brak działki budowlanej lub niezadowalająca  powierzchnia  domu itp., to organizator wypłaci nagrodę pieniężną w wysokości 40.000 zł (taką kwotę WG przeznacza na dom reszta jest sponsorowana, sponsor nie wypłaca gotówki (sponsor sponsoruje usługę).
  • Nagroda główna jest do zrealizowania na terenie naszego kraju (Polska).
 15. Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem).
 16. Gołębie po zakończeniu zawodów wystawione będą na licytację internetową.
  • Cenę wywoławczą ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, jednak nie mniejszą niż 100 zł/ za sztukę.
  • Kwota wylicytowania po odliczeniu kosztów aukcyjnych ok.15-20% dzielona będzie w sposób następujący: - 70% otrzymuje właściciel gołębia, - 30% otrzymuje organizator.
  • Gołębie nie sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatorów.
  • Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji.
  • Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
 17. W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla uczestników oraz kibiców, będzie możliwość zarezerwowania noclegu/ów za pośrednictwem organizatora w okolicznych pensjonatach.
 18. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest AKCEPTACJĄ regulaminu Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Giewont.
 19. W kwestiach spornych w rywalizacji WG decyduje Organizator WG GIEWONT 2015, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 20. Do komisji wkładań zapraszamy chętnych uczestników wspólnego gołębnika. Zapraszamy również chętnych do potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów.

  Zapisy do Mistrzostw MWG GIEWONT 2016 można realizować poprzez formularz zgłoszeniowy  znajdujący się w menu bocznym - przejdź

  Informacje pod nr. tel.: OGANIZATOR - Jan Bochenczak: 603-400-723 OPIEKUN - Łukasz Zagata:  886-380-582 lub mailem: wggiewont@gmail.com

  Nr konta na które należy dokonywać wpłat:
  Jan Bocheńczak, Pyzówka ul. Podhalańska 60c

  wpłaty w PL: 77 1160 2202 0000 0002 3274 8493
  wpłaty w euro: SWIFT:BIGBPLPW  IBAM  PL: 77 1160 2202 0000 0002 3274 8493

0.0
Ostatnia modyfikacja: Tuesday 13 October 2015 19:03
Powiązane artykuły: Regulamin 2019 Archiwum 2016 Informacja dla Uczestników MWG Giewont z roku 2016! Regulamin gołębi rocznych 2017 Finał WG GIEWONT 2016 1 Trening MWG Giewont 2016 - przylot gołębi 1 Trening MWG Giewont 2016 - wypuszczenie gołębi WG Giewont przed treningiem 2016r. - videorelacja Lista aktywnych roczniaków + regulamin Nagrody 2016

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany