Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2019

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7114 A4545A0500
2A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7120 A4545E1000
3A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7129 A42587C300
4A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7133 A4547DF300
5A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7485 A45437BD00
6Adek PL 19 554905 A42784FC00
7Adek PL 19 554907 A4277A7E00
8Adek PL 19 554911 A427305A00
9Adek PL 19 554919 A42787DB00
10Adek PL 19 554920 A427B8DA00
11Arażny Damian PL 19 669927 A42762A300
12Arażny Damian PL 19 669933 A427A83400
13Arażny Damian PL 19 669939 A427777100
14Arażny Damian PL 19 669942 A4257BB000
15Arażny Damian PL 19 669949 A427ABAA00
16BUNO LOFT IF 19BRUN 01 A425A2E600
17BUNO LOFT IF 19BRUN 03 A4546F4900
18BUNO LOFT IF 19BRUN 05 A42578E000
19BUNO LOFT IF 19BRUN 07 A454776200
20BUNO LOFT IF 19BRUN 10 A4545CD600
21Babiński Mariusz PL 19017 2251 A427DB1300
22Babiński Mariusz PL 19017 2255 A427E90600
23Babiński Mariusz PL 19017 2257 A427D5BF00
24Babiński Mariusz PL 19017 2259 A427F99D00
25Babiński Mariusz PL 19021 3906 A427C76200
26Babiński Mariusz r PL 19 152672 A427F4A100
27Bieniek Dariusz S 1999 383 A454734E00
28Bieniek Dariusz S 1999 384 A454AD9900
29Bieniek Dariusz S 1999 389 A422A4D100
30Bieniek Dariusz S 1999 392 A451231700
31Bieniek Dariusz S 1999 398 A451737600
32Blecharczyk SławomiPL 190235 2303 A42770C300
33Bobek Stanisław PL 190439 504 A427AF1F00
34Bobek Stanisław PL 190439 505 A454950000
35Bobek Stanisław PL 190439 506 A427A31B00
36Bobek Stanisław PL 190439 513 A4277FF100
37Bobek Stanisław PL 190439 514 A4279CD600
38Bobek Stanisław r PL 190439 502 A427510E00
39Bobek Stanisław r PL 190439 553 A427626700
40Brzoziewski-GierczakPL 190163 8658 A42779CA00
41Brzoziewski-GierczakPL 190163 8659 A427936600
42Brzoziewski-GierczakPL 190163 8675 A42779AC00
43Brzoziewski-GierczakPL 190163 8697 A4276EB600
44Brzoziewski-GierczakPL 190163 10905 A427A6AF00
45Bućek Eduard SK 192901 1059 A427EA1400
46Bućek Eduard SK 192901 1061 A427C0A500
47Bućek Eduard SK 192901 1063 A427C9E800
48Bućek Eduard SK 192901 1064 A427C4ED00
49Bućek Eduard SK 192901 1066 A427E02D00
50Cholewa Robert PL 19 557740 A424784600
51Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7001 A454E43C00
52Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7008 A45431E600
53Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7025 A45475B500
54Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7031 A454494800
55Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7061 A454562D00
56Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7007 A4549DBD00
57Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7027 A454915F00
58Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7032 A4549ADE00
59Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7033 A454C07C00
60Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7063 A4547D1700
61Ciomek Jan PL 190218 4507 A425814100
62Ciomek Jan PL 190218 4508 A4250AA200
63Ciomek Jan PL 190218 4517 A4278BE600
64Ciomek Jan PL 190218 4519 A42769BB00
65Ciomek Jan PL 190218 4524 A4276C8B00
66Czapliński Tomasz PL 190344 1228 A425A32100
67Czapliński Tomasz PL 190344 1444 A454AA3200
68Czapliński Tomasz PL 190344 1458 A425BF7000
69Czapliński Tomasz PL 190344 1515 A4546BB900
70Czapliński Tomasz PL 190344 1528 A4546EB600
71Czapliński Tomasz rPL 190344 931 A425D78700
72Czapliński Tomasz rPL 190344 1248 A423F8BA00
73Dla Grażynki PL 190425 7002 A425FFDA00
74Dla Grażynki PL 190425 7003 A454B33900
75Dla Grażynki PL 190425 7007 A4547B0A00
76Dla Grażynki PL 190425 7051 A454900500
77Dla Grażynki PL 190425 7063 A454651F00
78Dobkowicz PL 19 138133 A42790B400
79Dobkowicz PL 19 138150 A4545B4D00
80Dobkowicz PL 19 138154 A454A39300
81Dobkowicz PL 19 138191 A4277CB800
82Drobny A.G. PL 19024 6603 A427489E00
83Drobny A.G. PL 19024 6604 A427B32A00
84Drobny A.G. PL 19024 6605 A427B55500
85Drobny A.G. PL 19024 6614 A4276BB900
86Drobny A.G. PL 19024 6615 A427A2B200
87Drobny A.G.r PL 19024 6606 A42798DA00
88Drzazga Marek PL 19 623709 A42588FF00
89Drzazga Marek PL 19 623710 A454827600
90Drzazga Marek PL 190277 4155 A454692A00
91Drzazga Marek PL 190277 4160 A454301400
92Dróżdż Radosław PL 190435 5320 A425B0D900
93Dróżdż Radosław PL 190435 5332 A425C45D00
94Dróżdż Radosław PL 190435 5333 A421A39C00
95Dróżdż Radosław PL 190435 5334 A4246EAA00
96Dróżdż Radosław PL 190435 5360 A454A30C00
97Dróżdż Radosław PL 190435 5305 B220F71100
98Dróżdż Radosław PL 190435 5312 A425CAFD00
99Eliza PL 19 244702 A427EAF600
100Eliza PL 19 244703 A427C84300
101Eliza PL 19 244800 A427DFB500
102Ficek Jacek PL 19023 3403 A45485EC00
103Ficek Jacek PL 19023 3404 A454A75300
104Ficek Jacek PL 19023 3406 A454754600
105Ficek Jacek PL 19023 3411 A454892400
106Ficek Jacek PL 19023 3427 A454B39300
107Gabryś Józef PL 19 165216 A427913B00
108Gabryś Józef PL 19024 4101 A427A9AC00
109Gabryś Józef PL 19024 4102 A427347400
110Gabryś Józef PL 19024 4106 A4279D1100
111Gabryś Józef PL 19024 4111 A42777BD00
112Gierczak Tadeusz PL 190163 8657 A427948300
113Gierczak Tadeusz PL 190163 8660 A4279AAB00
114Gierczak Tadeusz PL 190163 8662 A427B66300
115Gierczak Tadeusz PL 190163 8670 A4278A9C00
116Gierczak Tadeusz PL 190163 8671 A427700F00
117Gierczak Tadeusz r PL 190163 8674 A427760900
118Gorzolka & Kumiec PL 19 752662 A454440B00
119Gorzolka & Kumiec PL 19 752678 A45430FD00
120Gorzolka & Kumiec PL 19 752680 A45445DD00
121Gorzolka & Kumiec PL 19 752693 A4548B0400
122Gorzolka & Kumiec PL 19 752702 A4547B4000
123Gołębie Odrzutowe PL 19 756769 A427ED2000
124Gołębie Odrzutowe PL 19 759775 A427C46500
125Gołębie Odrzutowe PL 19 759798 A427D7F900
126Gołębie Odrzutowe PL 190264 6718 A427C91500
127Gołębie Odrzutowe PL 190264 6720 A427D7BD00
128Grodny Andrzej PL 19 980079 A427C31B00
129Grodny Andrzej PL 190314 1112 A427E80700
130Grodny Andrzej PL 190314 1113 A427E62700
131Grodny Andrzej PL 190314 1114 A427FE9800
132Grodny Andrzej PL 190314 1126 A427D36600
133Grzana -Kostorz PL 190268 813 A454448900
134Grzankowski -KostorzPL 19 795619 A425DE7100
135Grzankowski -KostorzPL 19 795733 A45486AF00
136Grzankowski -KostorzPL 19 795741 A4547E0100
137Grzankowski -KostorzPL 19 795743 A425957400
138Grzankowski -KostorzPL 19 795769 A454B5DD00
139Gudz Yevheniy A DV 1903083 5 A454561800
140Gudz Yevheniy A DV 1903083 8 A454B4DE00
141Gudz Yevheniy A DV 1908867 618 B220E67C00
142Gudz Yevheniy A DV 1908867 622 A422B4E000
143Gudz Yevheniy A DV 1908867 630 B220C84D00
144Gudz Yevheniy B DV 1908867 610 A427818600
145Gudz Yevheniy B DV 1908867 638 A4258BED00
146Gudz Yevheniy B DV 1908867 665 A4279DF300
147Gudz Yevheniy B DV 1908867 682 A427857300
148Gudz Yevheniy C DV 1903083 14 A42779BB00
149Gudz Yevheniy C DV 1903083 22 A427B39300
150Gudz Yevheniy C DV 1903083 24 A4279E3E00
151Gudz Yevheniy C DV 1908867 660 A427A94200
152Gudz Yevheniy C DV 1908867 667 A427ADE400
153Górka Marian PL 19 547015 A454AC2C00
154Górka Marian PL 19 547016 A424248200
155Górka Marian PL 19 547021 A424839600
156Górka Marian PL 19 547022 A451DFAC00
157Górka Marian PL 19 547067 A454799300
158Górka Marian R PL 19 547066 A4549DF300
159INSTAL PROJEKT PL 19 166321 A454911D00
160INSTAL PROJEKT PL 19 166355 A42799AC00
161INSTAL PROJEKT PL 19 166361 A4276E1000
162INSTAL PROJEKT PL 19 166362 A427B4ED00
163INSTAL PROJEKT PL 19 166363 A427A7DB00
164Instal Projekt r PL 19 166322 A454AA6F00
165Janicki Mariusz GB 19B 47245 A454992A00
166Janicki Mariusz GB 19B 47254 A454814E00
167Janicki Mariusz GB 19B 47293 A4251A3C00
168Janicki Mariusz GB 19B 47307 A454503200
169Janicki Mariusz GB 19B 47318 A45441AA00
170Janicki Mariusz r GB 19B 47242 A454695700
171Janicki Mariusz r GB 19B 47250 A45473F300
172Jasek Marian PL 19 138363 A42766CD00
173Jasek Marian PL 19 138365 A42786FA00
174Jasek Marian PL 19 138476 A427AB3100
175Jasek Marian PL 19 138477 A427753700
176Jasek Marian PL 19023 2124 A427A08700
177Józek & Lila PL 19 165082 A4549DC600
178Józek & Lila PL 19 165084 A454517700
179Józek & Lila PL 19 165087 A454333900
180Józek & Lila PL 19 165094 37B143B100
181Józek & Lila PL 19 165099 A4549A4100
182Kantorowicz Tomasz PL 19 689931 A42798E900
183Kantorowicz Tomasz PL 190236 715 A4279C3000
184Kantorowicz Tomasz PL 190236 716 A45432C700
185Kantorowicz Tomasz PL 190236 728 A4545B0A00
186Kantorowicz Tomasz PL 190439 1018 A427B2D000
187Kantorowicz Tomaszr PL 19 689937 A45453F300
188Kaśka PL 190236 283 A454807E00
189Kaśka PL 190236 291 372976D500
190Kaśka PL 190236 293 A4549A0B00
191Klement Matthias DV 1905080 2301 A427B7DB00
192Klement Matthias DV 1905080 2310 A427B36600
193Klement Matthias DV 1905080 2315 A427509600
194Klement Matthias DV 1905080 2325 A4274A6F00
195Klement Matthias DV 1905080 2334 A427985200
196Klement Matthias r DV 1905080 2324 A427730C00
197Klimas M.K r PL 19 687645 A425CD1800
198Klimas M.K. PL 19 687639 A425CB3800
199Klimas M.K. PL 19 687641 A422C24000
200Klimas M.K. PL 19 687642 A425D72D00
201Klimas M.K. PL 19 687647 A424531E00
202Klimas M.K. PL 19 687649 A425DEF900
203Knap & Gierczak PL 190163 8653 A427613B00
204Knap & Gierczak PL 190163 8655 A427A5FB00
205Knap & Gierczak PL 190163 8673 A427A11D00
206Knap & Gierczak PL 190163 10902 A427894200
207Knap & Gierczak PL 190163 10906 A427A96000
208Kociołek Paweł PL 19 671825 A427B24900
209Kociołek Paweł PL 19 671842 A4278D6C00
210Kociołek Paweł PL 19 671849 A427535700
211Kociołek Paweł PL 19 671855 A427A8AD00
212Kociołek Paweł PL 19 671857 A4277C5E00
213Kociołek Paweł r PL 19 671865 A427AA7E00
214Konieczny-Wardęga PL 190425 7913 A427E96000
215Konieczny-Wardęga PL 190425 7914 A427DB6E00
216Konieczny-Wardęga PL 190425 7926 A427C6FA00
217Konieczny-Wardęga PL 19099 5390 A427CEC500
218Konieczny-Wardęga PL 19099 5391 A427F32A00
219Kostorz- Grzana PL 19 795747 A4548C2100
220Kostorz- GrzankowskiPL 19 795664 A425D6C400
221Kostorz- GrzankowskiPL 19 795671 A4244ACC00
222Kostorz- GrzankowskiPL 19 795737 A454486100
223Kostorz- GrzankowskiPL 190268 814 A4546FD900
224Kostorz- GrzankowskiPL 190268 828 A4543DF900
225Krawieczek Lucjan PL 19 360556 A427D32A00
226Krawieczek Lucjan PL 19 360557 A427DA4100
227Krawieczek Lucjan PL 19 360560 A427052800
228Krawieczek Lucjan PL 19 360577 A427D8AD00
229Krawieczek Lucjan PL 19 360591 A427EFC400
230Król J.K. PL 19 686752 A451718700
231Król J.K. PL 19 686754 A454484000
232Król J.K. PL 19 686761 B220B54400
233Król J.K. PL 19 686771 A4544FF100
234Król J.K. PL 190234 882 A425A9EF00
235Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6107 A427D9BB00
236Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6109 A427C72600
237Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6116 A427B9BB00
238Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6123 A427EC4F00
239Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6125 A427DB3100
240Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19 6126 A427EE0100
241Kupczak Jarosław PL 19 154189 A42777AE00
242Kupczak Jarosław PL 19 154190 A4279E7A00
243Kupczak Jarosław PL 19 154192 A427942900
244Kupczak Jarosław PL 19 154194 A4276A3200
245Kupczak Jarosław PL 19 154211 A4279AD800
246Kupczak Jarosław r PL 19 154195 A4277C9A00
247Kupczak Leszek PL 19023 4803 A4548B8C00
248Kupczak Leszek PL 19023 4824 A45479E800
249Kupczak Leszek PL 19023 4826 A4250BDE00
250Kupczak Leszek PL 19023 4829 A424094100
251Kupczak Leszek PL 19023 4840 A425DE8000
252Kuś Jan PL 19034 1520 A425870F00
253Kuś Jan PL 19034 1521 A427876200
254Kuś Jan PL 19034 1527 A427A7EA00
255Kuś Jan PL 19034 1530 A425BAB100
256Kuś Jan PL 19034 1546 A427AC3000
257Lach & Murański PL 19023 4427 A425B64C00
258Lach & Murański PL 19023 4434 A45496CD00
259Lach & Murański PL 19023 4435 A425CD8100
260Lach & Murański PL 19023 4444 A454337500
261Lach & Murański PL 19023 4450 A45469BB00
262Lach & Murański A PL 19 139117 A425A57A00
263Lach & Murański A PL 19 148231 A42596F100
264Lach & Murański A PL 19 148235 A4257CBF00
265Lach & Murański A PL 19 148248 A425B76900
266Lach & Murański A PL 19023 4452 A454C15400
267Lach & Murański B PL 19 139110 A454914A00
268Ligęza Łukasz PL 190264 8007 A454A99D00
269Ligęza Łukasz PL 190264 8026 A425E2E600
270Ligęza Łukasz PL 190264 8078 A454A6BE00
271Ligęza Łukasz PL 190264 8082 A45436CD00
272Ligęza Łukasz PL 190264 8088 A454985200
273MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 693 A4204DC600
274MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 727 A425ADCD00
275MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 743 A422430700
276MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 747 A425E18D00
277MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 755 37687A5500
278Maciejny S.J. PL 19 139956 A454660900
279Maciejny S.J. PL 19 139963 A45491D100
280Maciejny S.J. PL 19018 270 A454812C00
281Maciejny S.J. PL 19018 275 A454778000
282Maciejny S.J. PL 19023 5113 B220698800
283Magdziak Andrzej PL 190439 5808 A427F1D100
284Magdziak Andrzej PL 190439 5810 A427C9AC00
285Magdziak Andrzej PL 190439 5830 A427C87000
286Maratończyk PL 19 141582 A427B89E00
287Maratończyk PL 19 149112 A427F2D000
288Maratończyk PL 19 946091 A4276B1300
289Marcin Jania PL 190235 2619 A425080100
290Marcin Jania PL 190235 2626 A454590C00
291Marcin Jania PL 190235 2629 A454458800
292Marcin Jania PL 190235 2631 A4549CFA00
293Marcin Jania PL 190235 2640 A454901400
294Marcin Jania r PL 190235 2635 A45474D400
295Maziarz Racing Team PL 190233 4284 A45465D300
296Maziarz Racing Team PL 190233 4393 A45457C200
297Maziarz Racing Team PL 190233 4481 A454797500
298Maziarz Racing Team PL 190233 4515 A45472E500
299Michalski Seba r. PL 19 537330 A425BE2600
300Michalski Sebastian PL 19 537307 A45455CE00
301Michalski Sebastian PL 19 537314 A454965400
302Michalski Sebastian PL 19 537315 A4545D5D00
303Michalski Sebastian PL 19 537316 A4548F0000
304Michalski Sebastian PL 19 537317 A425DC7300
305Mrowiec Krzysztof PL 19 138153 A454890600
306Mrowiec Krzysztof PL 19 138158 A454562700
307Mrowiec Krzysztof PL 19 138159 A425C28C00
308Mrowiec Krzysztof PL 19 138160 A425ECFB00
309Mrowiec Krzysztof PL 19 139260 A425BB9200
310Muranski-Lach c PL 19 148252 A427D9D900
311Muranski-Lach c PL 19 148269 A427E7BD00
312Muranski-Lach c PL 19 148276 A427FC9A00
313OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12712 A4546FB500
314OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12718 A454ABAA00
315Orłowski-Puzio PL 190193 7529 A425046F00
316Orłowski-Puzio PL 190193 7601 A45448C100
317Orłowski-Puzio PL 190193 7612 A4257EF900
318Orłowski-Puzio PL 190193 7624 A45457DB00
319Orłowski-Puzio PL 190193 7628 A425A17E00
320Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837808 A451537900
321Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837812 A425B86800
322Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837841 A425E54D00
323Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837871 A425A65B00
324Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837874 A425A72D00
325Ośko Hubert A PL 190452 710 A4240CC600
326Ośko Hubert A PL 190452 727 A454A0BF00
327Ośko Hubert A PL 190452 746 A422A03F00
328Ośko Hubert A PL 190452 749 A42585E300
329Ośko Hubert A PL 190452 797 A4549C1200
330Ośko Hubert B PL 190452 731 A4547FB500
331Ośko Hubert B PL 190452 732 A425D96700
332Ośko Hubert B PL 190452 769 A425850100
333Ośko Hubert B PL 190452 798 A45449E800
334Paczos Marcin PL 190412 3857 A454953D00
335Paczos Marcin PL 190412 3860 A4543CDC00
336Paczos Marcin PL 190412 3864 A454684900
337Paczos Marcin PL 190412 7723 A45465E200
338Para & Walkosz PL 190237 2889 A45445EC00
339Para & Walkosz PL 190237 2890 A425A69700
340Para & Walkosz PL 190237 2927 A425802400
341Para & Walkosz PL 190237 2928 A425CB7400
342Para & Walkosz PL 190237 2942 A45490C900
343Para & Walkosz r PL 190237 2941 A4259CCE00
344Pastor & Biś PL 19034 2925 A424424C00
345Pastor & Biś PL 19034 2926 A454A81600
346Pastor & Biś PL 19034 2927 A425DA1B00
347Pastor & Biś PL 19034 2930 A4549EA700
348Pastor & Biś PL 19034 2987 A45447AE00
349Pielasiak Leszek A PL 19 765108 A4544BDD00
350Pielasiak Leszek A PL 19 765111 A45436F000
351Pielasiak Leszek A PL 19 765295 372CC34A00
352Pielasiak Leszek A PL 190266 5324 A454783A00
353Pielasiak Leszek A PL 190266 5353 A45470F600
354Pielasiak Leszek R PL 190266 5356 A45478B200
355Pielasiak Leszek R PL 190266 5357 A4543BDD00
356Pielesiak & Knap PL 190266 5234 A454BCF400
357Pielesiak & Knap PL 190266 5267 A454759100
358Pielesiak & Knap PL 190266 5269 A4547CC700
359Pielesiak & Knap PL 190266 5274 A454511D00
360Pielesiak & Knap PL 190266 5281 A4545B5F00
361Pielesiak Leszek PL 190266 5216 A421D03700
362Pielesiak Leszek PL 190266 5255 A425B9C100
363Pielesiak Leszek PL 190266 5284 A454B65400
364Pielesiak Leszek PL 190266 5285 A421EBB700
365Pielesiak Leszek PL 190266 5290 A424060C00
366Piwowarczyk Adrian PL 19 554910 A42780C300
367Piwowarczyk Adrian PL 19 554913 A42745DD00
368Piwowarczyk Adrian PL 19 554918 A4276DF300
369Piwowarczyk Adrian PL 19 554921 A427AB0400
370Piwowarczyk Adrian PL 19 554923 A42799BB00
371Piątek Antoni PL 19 138274 A427513B00
372Piątek Antoni PL 19023 3053 A4279ED400
373Piątek Antoni PL 19023 3054 A42786DC00
374Piątek Antoni PL 19023 3063 A427AEC500
375Piątek Antoni PL 19023 3073 A427862700
376ROGOWO M.Stefański PL 19 1099604 A425B42000
377ROGOWO M.Stefański PL 19 1099613 A42106C600
378ROGOWO M.Stefański PL 190495 723 A422C92200
379ROGOWO M.Stefański PL 190495 725 A422B2A600
380Rosner Harmut DV 1901839 453 A4543F9400
381Rosner Harmut DV 1901839 460 A454A7AE00
382Rosner Harmut DV 1901839 467 A422B9B200
383Rosner Harmut DV 1901839 468 A45480E100
384Rosner Harmut DV 1901839 473 A4259A3900
385Sembratowicz Robert PL 19 279876 A427BD6C00
386Sembratowicz Robert PL 19 279878 A427D1C200
387Sembratowicz Robert PL 19 279879 A427BF9700
388Sembratowicz Robert PL 19 862020 A427FE8900
389Sembratowicz Robert PL 19 862022 A427D4FC00
390Sembratowicz RobertAPL 19 279872 A427CF7900
391Sobczak Tadeusz PL 190474 6554 A4547F0600
392Sobczak Tadeusz PL 190474 6565 A4549A1A00
393Sobczak Tadeusz PL 190474 6611 A45464A700
394Sobczak Tadeusz PL 190474 13181 A45456E100
395Sobczak Tadeusz PL 190474 13183 A45498B200
396Sobczak Tadeusz A PL 19 352144 A427B77100
397Sobczak Tadeusz A PL 190474 6564 A454430200
398Sobczak Tadeusz A PL 190474 13187 A454333F00
399Sobuta Szymon PL 19 452025 A427C95100
400Sobuta Szymon PL 19 452029 A427F35700
401Sobuta Szymon PL 19 452031 A427D77100
402Sobuta Szymon PL 19 452034 A427BFC400
403Sobuta Szymon PL 19 452037 A427F2EF00
404Sobuta Szymon r PL 19 452043 A427088F00
405Socała Paweł PL 19 152944 A454554C00
406Socała Paweł PL 19 152945 A45492B800
407Socała Paweł PL 19 152946 A454C14E00
408Socała Paweł PL 19 152947 A454729A00
409Socała Paweł PL 19 152948 A454A96600
410Socała Paweł PL 19 152955 A454591B00
411Socała Paweł PL 19 152971 A45460AB00
412Staniszewski & StefaPL 190199 1012 A454793300
413Staniszewski & StefaPL 190199 1021 A425CC7300
414Staniszewski & StefaPL 190199 1034 A42598FF00
415Stawiarski & Sojka PL 19 672001 A42588A400
416Stawiarski & Sojka PL 19 672021 A4548AE200
417Stawiarski & Sojka PL 19 672030 A425E05100
418Stawiarski & Sojka PL 19 672627 A4211F8100
419Stawiarski & Sojka PL 19 672628 A421D8D100
420Stawiarski & Sojka rPL 19 672636 A454888A00
421Szymański Grzegorz PL 190384 12409 A427E59100
422Szymański Grzegorz PL 190384 12410 A427CAC900
423Szymański Grzegorz PL 190384 12413 A427C34800
424Szymański Grzegorz PL 190384 12416 A427BBD700
425Szymański Grzegorz PL 190384 12443 A42701E000
426Szymański Grzegorz PL 190384 12523 A427D1A400
427Szymański Grzegorz PL 190384 12531 A427ED8A00
428Szymański Grzegorz PL 190384 12532 A4270D0200
429Szymczak Grzegorz PL 19 632539 A427D66300
430Szymczak Grzegorz PL 19 632540 A427D11D00
431Szymczak Grzegorz PL 19 632544 A427084300
432Szymczak Grzegorz PL 19 632548 A427F56400
433Szymczak Grzegorz PL 190221 4761 A427D42900
434TARASIUK JERZY -R PL 19 109224 A454A53200
435TARASIUK JERZY -R PL 190385 1050 A425D47B00
436TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1035 A420E9C800
437TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1037 B2202E3800
438TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1038 A425B68800
439TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1040 A425964C00
440TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1051 A42597D200
441TJW PL 190219 1422 A4278C6D00
442TJW PL 190219 1458 A422B9BE00
443TJW PL 190219 1462 A4544B6E00
444TJW PL 190219 1463 A4547E4D00
445TJW PL 190219 1470 A424855800
446Team Jarug - Bryja PL 190237 5573 A453C9E500
447Team Jarug - Bryja PL 190237 5574 A422B36900
448Team Jarug - Bryja PL 190237 5577 A45497F400
449Team Jarug - Bryja PL 190237 5578 A45471FF00
450Team Jarug - Bryja PL 190237 5579 A45478E900
451Team Niżnik PL 19 657063 A454431B00
452Team Niżnik PL 19 657065 A454B5CE00
453Team Niżnik PL 19 657076 A4228AF900
454Team Niżnik PL 19 657080 B22015C800
455Team Niżnik PL 19 657092 A425F72F00
456Team Niżnik a PL 19 657010 A425C8B300
457Team Niżnik a PL 19 657094 A4548AC900
458Team Para & Walkosz PL 190237 2961 A454536C00
459Team Para & Walkosz PL 190237 2962 A454755B00
460Team Sobków PL 190261 301 A427ACE500
461Team Sobków PL 190261 303 A427606900
462Team Sobków PL 190261 305 A427976200
463Team Sobków PL 190261 307 A4279F6A00
464Team Spyrłówka PL 19 651231 A427C00F00
465Team Spyrłówka PL 19 651240 A427C36600
466Team Spyrłówka PL 19 689408 A454516E00
467Team Spyrłówka PL 190236 810 A45463B700
468Team Tempka & NiżniPL 19 138200 A4278CF400
469Team Tempka & NiżniPL 19 139858 A425B22200
470Team Tempka & NiżniPL 19 139860 A427871700
471Team Tempka & NiżniPL 19 657095 A454A9D900
472Team Tempka & NiżniPL 19 657099 A454BCE500
473Team Wajsak PL 190237 5652 A427E65400
474Team Wajsak PL 190237 5654 A427DABA00
475Team Wajsak PL 190237 5656 A427E75300
476Tempka Mariusz PL 19 139857 A42769D900
477Tempka Mariusz PL 19 139862 A42770D200
478Tempka Mariusz PL 19 139866 A4275DF300
479TopLofts.eu PL 190414 10297 A4547E4300
480TopLofts.eu PL 190414 10307 A45471B900
481TopLofts.eu PL 190414 10315 A45477D100
482TopLofts.eu PL 190414 10324 A454456A00
483TopLofts.eu PL 190414 10331 A4547A8300
484Traczyk A.W. PL 19 689455 A425C9FE00
485Traczyk A.W. PL 19 689458 A427B73500
486Traczyk A.W. PL 19 689460 A4258A1B00
487Traczyk A.W. PL 190236 415 A427433900
488Traczyk Wojciech PL 190236 437 A427FA6F00
489Trzaska & Knap PL 190264 8032 A454B4FC00
490Trzaska & Knap PL 190264 8043 A45478F800
491Trzaska & Knap PL 190264 8072 A454534800
492Trzaska & Knap PL 190264 8075 A45431A100
493Trzaska & Knap PL 190264 8093 A45490D200
494Trzaska & Knap r PL 190264 8074 A4547C0300
495Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8013 A454B45600
496Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8022 A4545C5E00
497Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8050 A4229E8C00
498Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8053 A4547BB900
499Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8103 A454769000
500Van-Vin Ludwig BE 19 2079727 A427C63600
501Van-Vin Ludwig BE 19 2079741 A427B38400
502Van-Vin Ludwig BE 19 2079755 A427EB4000
503Van-Vin Ludwig BE 19 2079758 A427CA5000
504Van-Vin Ludwig BE 19 2079784 A427E6CD00
505Van-Vin Ludwig A BE 19 2079744 A427D8DA00
506Van-Vin Ludwig A BE 19 2079751 A427C19500
507Van-Vin Ludwig A BE 19 2079753 A427C10E00
508Van-Vin Ludwig A BE 19 2079754 A427BE2F00
509Van-Vin Ludwig A BE 19 2079757 A427017700
510Van-Vin Ludwig B BE 19 2079785 A427D22B00
511Van-Vin Ludwig B BE 19 2079787 A427D92400
512WG MAZURY BE 19 2041600 A42577D200
513WG MAZURY BE 19 2041669 A45448AD00
514WG MAZURY BE 19 6103451 A4258CBF00
515WG MAZURY BE 19 6103459 A423B6CE00
516WG MAZURY PL 19 124556 A4549BF500
517WG MAZURY B BE 19 6103456 A45496FA00
518WG MAZURY B PL 19 124539 A425D25F00
519WG MAZURY B PL 19 124540 A42589B200
520WG MAZURY B PL 19 124797 A454563600
521WG MAZURY B PL 19 124799 A454B83400
522WG MAZURY R PL 19 124795 A425B0AC00
523WG MAZURY R PL 19 124798 A45445CE00
524WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 714 A425CF5200
525WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 717 A4202A5300
526WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 731 A45489D900
527WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 738 A422823D00
528WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 740 A425725F00
529Warka DV 1902434 544 A45461D700
530Warka DV 1902434 545 A454A9A200
531Warka PL 19 814559 A454699300
532Warka PL 19 814579 A427D48300
533Warka PL 19 814580 A427EDE400
534Warka PL 19 814583 A427E76200
535Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 561 A420D6CD00
536Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 562 A425B1D800
537Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 565 A4248D2300
538Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 572 A42573B800
539Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 576 A425A97600
540Wójciak Leon PL 190235 4814 A427805A00
541Wójciak Leon PL 190235 4819 A427B31B00
542Wójciak Leon PL 190235 4820 A427A80700
543Wójciak Leon PL 190235 4859 A427AE2F00
544Wójciak Leon PL 190235 4860 A427629400
545Wójciak Leon r PL 190235 4875 A427B5A000
546Zagata Łukasz PL 190235 2901 A42786BE00
547Zagata Łukasz PL 190235 2903 A4275F0000
548Zając Dariusz PL 19 1167721 A4242AC800
549Zając Dariusz PL 19 1167764 A425B1C900
550Zając Dariusz PL 19 1167785 A454B74F00
551Zając Dariusz PL 19 1167788 A425AF5200
552Zając Dariusz PL 19 1167800 A425B48A00
553Zając Kacper PL 19 1167716 A42447A100
554Zając Kacper PL 190368 5021 B220156E00
555Zając Kacper PL 190368 5026 A424432D00
556Zając Kacper PL 190368 5028 A425730300
557Zając Kacper PL 190368 5034 A420550100
558Zborowski PL 19 445412 A422AF0300
559Zborowski PL 19 445415 A45486CD00
560Zborowski PL 19 445417 A4543FD000
561Zborowski PL 19 445418 A4208CAD00
562Zborowski PL 19 445419 A454D8E400
563Zgud Robert PL 19 1167082 A42748BC00
564Zgud Robert PL 19 1167175 A427AC0300
565Zgud Robert PL 19 1167176 A427A4A100
566Zgud Robert PL 19 1167196 A427B50A00
567Zgud Robert PL 19 1167204 A4277F4C00
568Zgud Robert A PL 19 1167167 A427839300
569Zgud Robert A PL 19 1167197 A42790A500
570Zgud Robert A PL 19 1167208 A427BDE400
571Zgud Robert A PL 19 1167225 A427982500
572Zgud Robert A PL 19 1167235 A4277D4E00
573Zgud Robert B PL 19 1167209 A427F5BF00
574Łajczak Grzegorz PL 19030 547 A4257A7500
575Łajczak Grzegorz PL 19030 550 A427765400
576Łajczak Grzegorz PL 19030 551 A427599D00
577Łajczak Grzegorz PL 19030 552 A427AC7C00
578Łajczak Grzegorz PL 19030 554 A427A99D00
579Łękawscy Z.B. PL 190232 1865 A4544D3F00
580Łękawscy Z.B. PL 190232 1866 A45494FC00
581Łękawscy Z.B. PL 190232 1867 A454BC0300
582Łękawscy Z.B. PL 190232 1868 A45454ED00
583Łękawscy Z.B. PL 190232 1869 A4547A0500
584Żak Zbigniew PL 19 385817 A454A62700
585Żak Zbigniew PL 19 385824 A422A69300
586Żak Zbigniew PL 19 385828 A425DC8200
587Żak Zbigniew PL 19 538002 A425B30300
588Żak Zbigniew PL 19 538030 A425CB9200
589