Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2020

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1ABIKS a DV 2001100 201 A456039100
2ABIKS a DV 2001100 205 A456CFA400
3ABIKS a DV 2001100 207 A455063400
4ABIKS a PL 200163 745 A45604BE00
5ABIKS b DV 2001100 167 A45600A300
6ABIKS b DV 2001100 214 A456007600
7ABIKS b DV 2001100 215 A456FD2E00
8ABIKS b PL 200163 758 A4568A0300
9ABIKS c DV 2001100 164 A455E3EC00
10ABIKS c DV 2001100 166 A456C37300
11ABIKS c DV 2001100 209 A45438B200
12ABIKS c DV 2001100 213 A455FD7900
13AGÓŚ PL 200228 11633 37B408B000
14AGÓŚ PL 200228 11635 A456FF5900
15AGÓŚ PL 200228 11698 A427AB0400
16AGÓŚ PL 200228 11699 A427B2D000
17Arażny Damian PL 200233 2035 A456EC5C00
18Arażny Damian PL 200233 2045 A456CAF400
19Artur & Kumple PL 200404 6150 A4263B2000
20Artur & Kumple PL 200404 6151 A4261A6C00
21Artur & Kumple PL 200404 6160 A4278E8900
22Artur & Kumple PL 200404 6264 A4556FB000
23BRUNO LOFT IF 20E 74095 A455FBF300
24BRUNO LOFT IF 20PAT 1901 3730960800
25BRUNO LOFT IF 20PAT 1902 A455F4CD00
26BRUNO LOFT IF 20PAT 1904 A456B51800
27Babinski Mariusz PL 20021 3856 A4271B6E00
28Babiński Mariusz PL 20017 4801 A456851A00
29Babiński Mariusz PL 20017 4810 A4569B5000
30Babiński Mariusz PL 20017 4814 A456A9E600
31Bachleda Stanisław PL 200238 4710 37302F6B00
32Bachleda Stanisław PL 200238 4714 A4573B1E00
33Bachleda Stanisław PL 200238 4725 A456EAD600
34Bachleda Stanisław PL 200238 4730 A456F2DE00
35Baran Andrzej PL 200230 5677 A456E68F00
36Baran Andrzej PL 200230 5682 A456881400
37Baran Andrzej PL 200230 5688 A456C11B00
38Baran Andrzej PL 200230 6671 A456BCC500
39Baranowski Team PL 2003 22363 A456BDB500
40Baranowski Team PL 2003 22364 A456CA9A00
41Baranowski Team PL 2003 22369 A456AB4E00
42Baranowski Team PL 2003 22371 A456A0A300
43Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10315 A456DAA900
44Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10336 A456EF0E00
45Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10380 A456C71500
46Bednarczyk KrzysztofPL 20044 11347 3730A9B700
47Bianchi-Nosek A DV 2003201 321 A456566500
48Bianchi-Nosek A DV 2003201 323 A422BBB100
49Bianchi-Nosek A DV 2003201 325 A456484200
50Bielak Tymek A PL 200319 6421 A45451B000
51Bielak Tymek A PL 200319 6428 A454884E00
52Bielak Tymek A PL 200344 9083 A454335400
53Bielak Tymek A PL 200439 4874 A454A84E00
54Bielak Tymek B PL 200439 4875 A4543A4E00
55Bielak Tymek B PL 200439 4877 A456D99B00
56Bielak Tymek B PL 200439 4894 A456C6CC00
57Bielak Tymek B PL 200439 4896 A457649D00
58Bieniek Dariusz PL 200237 4253 A425FFDA00
59Bieniek Dariusz PL 200237 4270 3730A0DE00
60Bieniek Dariusz S 2020 970 A4565CAA00
61Bieniek Dariusz S 2099 1658 A456F02B00
62Bieniek Dariusz A S 2020 963 A4566B4100
63Bieniek Dariusz A S 2020 965 A456802B00
64Bieniek Dariusz A S 2020 973 A456B52600
65Bieniek Dariusz A S 2020 975 A45602A100
66Bieniek Dariusz B S 2020 972 A4551C3E00
67Bieniek Dariusz B S 2020 978 A455F6E900
68Bieniek Dariusz B S 2099 1648 3730E67100
69Bieniek Dariusz B S 2099 1659 A455091300
70Biernacki Szymon PL 200465 660 A45693CF00
71Biernacki Szymon PL 200465 670 A456A21B00
72Biernacki Szymon PL 200465 673 A456BDE300
73Biernacki Szymon PL 200465 692 A456BD2F00
74Bies Ewa Dariusz PL 20021 2587 A456FF3B00
75Bies Ewa Dariusz PL 20021 2590 A456912A00
76Bies Ewa Dariusz PL 20021 2599 A4567C5000
77Bies Ewa Dariusz PL 20021 7670 A4563A2500
78Bodzio PL 200197 140 A4549CFA00
79Bodzio PL 200197 150 37B4F24D00
80Bodzio PL 200202 2 A427E59100
81Bodzio PL 200202 9 A42770D200
82Borowiec K. i P. PL 200335 1069 A425CAFD00
83Borowiec K. i P. PL 200335 1073 A425080100
84Borowiec K. i P. PL 200335 1080 A454E43C00
85Borowski Ryszard PL 200385 1119 A4240CC600
86Borowski Ryszard PL 200385 1137 A427C72600
87Borowski Ryszard PL 200385 1138 A427DB6E00
88Borowski Ryszard PL 200385 1142 A45436CD00
89Braszko Helena Adam PL 200215 11255 A45637EB00
90Braszko Helena Adam PL 200215 11277 A456622C00
91Braszko Helena Adam PL 200215 11279 A456B1DF00
92Braszko Helena Adam PL 200215 11306 A456BD1F00
93Buczek Karolina PL 200224 11202 A455F2CF00
94Buczek Karolina PL 200224 11207 A455F7AC00
95Buczek Karolina PL 200224 11215 A4558F8300
96Buczek Karolina PL 200224 11282 A45501FD00
97Buček Eduard SK 202901 730 A4568FB700
98Buček Eduard SK 202901 744 A45662E100
99Buček Eduard SK 202901 748 A4569F7B00
100Buček Eduard SK 202901 749 A456AA9E00
101Buček Eduard r SK 202901 751 A456724B00
102Buček Robert SK 202901 701 A45643E000
103Buček Robert SK 202901 718 A4568C5000
104Buček Robert SK 202901 719 A4569A5200
105Buček Robert SK 202901 750 A4567DAA00
106Buček Robert r SK 202901 726 A456379100
107COBA PL 200400 422 A456BB3F00
108COBA PL 200400 430 A456F36400
109COBA PL 200400 434 A4566E8A00
110Chrabąszcz Filip PL 200380 8007 A456A46400
111Chrabąszcz Filip PL 200380 8008 A456B03B00
112Chrabąszcz Filip PL 200380 8077 A456977000
113Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8071 A4568DC500
114Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8072 A456AD6B00
115Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8073 A456B92300
116Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8074 A4569A0400
117Chudy Mateusz PL 200404 2430 A455DC9800
118Chudy Mateusz PL 200404 2433 A455E79D00
119Chudy Mateusz PL 200404 2435 A45512DE00
120Chudy Mateusz PL 200404 2437 A455916300
121Ciomek Jan PL 200218 6075 A456CCA700
122Ciomek Jan PL 200218 6076 A456F6BC00
123Ciomek Jan PL 200218 6077 A456B6BC00
124Czapliński Tomasz PL 200344 13743 A451E05F00
125Czapliński Tomasz PL 200344 13754 A4279E3E00
126Czapliński Tomasz PL 200344 13760 A422BA7500
127Czapliński Tomasz PL 200344 13776 A45491D100
128Czapliński Tomasz PL 200344 13781 A454456A00
129Czapliński Tomasz APL 200344 13744 A425816900
130Czapliński Tomasz APL 200344 13773 A427C91500
131Czapliński Tomasz APL 200344 13774 A427EE0100
132Czapliński Tomasz APL 200344 13779 A425A9EF00
133Dla Alicji PL 20046 18801 A422C92200
134Dla Alicji PL 20046 18814 A427535700
135Dla Alicji PL 20046 18901 A4546EB600
136Dla Alicji PL 20046 18914 A454778000
137Dla Gabrysi PL 200235 5537 A456961600
138Dla Gabrysi PL 200235 7751 A4569B7C00
139Dla Gabrysi PL 200236 213 A456909800
140Dla Gabrysi PL 200236 1175 A456FF4A00
141Dla Grażynki PL 200425 12052 A456E2B000
142Dla Grażynki PL 200425 12131 A456F4BE00
143Dla Grażynki PL 200425 12148 A456DE6900
144Dla Grażynki PL 200425 12153 A4568B3F00
145Dla Nineczki PL 200210 24680 A456AF0E00
146Dla Nineczki PL 20042 8344 A456B42700
147Dla Nineczki PL 20042 8345 A456E4CD00
148Dla Nineczki PL 20042 8375 A456913900
149Dla Wojtka PL 20030 6434 A456DF2C00
150Dla Wojtka PL 20030 8350 A456F40900
151Dla Wojtka PL 20030 8723 A456C7E800
152Dla Wojtka PL 20030 9292 A456016600
153Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555243 37302D5E00
154Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555251 3730EE4D00
155Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555254 A456F35500
156Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555259 3730DCF400
157Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555278 37B4F59500
158Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555280 A456958300
159Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555292 37B40FD700
160Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555301 A456E31900
161Drużyna RS PL 200452 9618 A4569F4A00
162Drużyna RS PL 200452 9645 A456010C00
163Drużyna RS PL 200452 9646 A456DDD300
164Drużyna RS PL 200452 9709 37B42B7100
165Dróżdz Radosław PL 200435 9907 A4545E1000
166Dróżdz Radosław PL 200435 9920 A42790A500
167Dróżdz Radosław PL 200435 9923 A454563600
168Dudek Tomasz PL 200318 2877 A456F0A300
169Dudek Tomasz PL 200318 3276 A426022800
170Dudek Tomasz PL 200318 3312 A456F39100
171Dudek Tomasz PL 200318 3477 A456C97E00
172Dwa sto PL 200402 4552 A45652C000
173Dwa sto PL 200402 4576 A456A42800
174Dwa sto PL 200404 6155 A456725700
175Dwa sto PL 200404 6176 A456200F00
176Dzwonkowski Arek PL 200275 15358 A455DEA500
177Dzwonkowski Arek PL 200275 15372 A455F7F700
178Dzwonkowski Arek PL 200275 15378 A455EE3C00
179Dzwonkowski Arek PL 200275 17347 A4559E2A00
180Dzwonkowski Mateusz PL 200275 15367 A4559E5700
181Dzwonkowski Mateusz PL 200275 15452 A455693E00
182Dzwonkowski Mateusz PL 200275 15461 A455036400
183Dzwonkowski Mateusz PL 200275 15570 3730ABA900
184Dąbżalski Tomasz PL 20053 2837 A422097B00
185Dąbżalski Tomasz PL 20053 2841 A4549E3400
186Dąbżalski Tomasz PL 20053 2844 A45477D100
187Dąbżalski Tomasz PL 20053 2845 A427D22B00
188FREDI a PL 200380 6689 A456022900
189FREDI a PL 200380 6693 A456C63400
190FREDI a PL 200380 6694 A45699F500
191FREDI b PL 200380 6676 A456EE8700
192FREDI b PL 200380 6677 A45694FA00
193FREDI b PL 200380 6683 A456C6BC00
194FREDI b PL 200380 6685 A456F8F600
195Francik PL 200449 1401 A4567CAA00
196Francik PL 200449 1406 A456E17500
197Francik PL 200449 1426 A456FE3C00
198Gabryś Józef PL 200420 4751 A45602CF00
199Gabryś Józef PL 200420 4752 A456FA9A00
200Gabryś Józef PL 200420 4849 A456C90400
201Gabryś Józef PL 200420 4858 A456ED7900
202Gabryś Józef PL 200420 4893 A456B03A00
203Gierczak & Knap PL 200163 10102 37B4178400
204Gierczak & Knap PL 200163 10107 37B4E45A00
205Gierczak & Knap PL 200163 10126 3730213C00
206Gierczak & Knap PL 200163 10143 3730204C00
207Gierczak Tadeusz A PL 200163 10101 3730CA0500
208Gierczak Tadeusz A PL 200163 10119 3730D71700
209Gierczak Tadeusz A PL 200163 10120 37B4D38800
210Gierczak Tadeusz A PL 200163 10123 373028BD00
211Gierczak Tadeusz B PL 200163 10103 A45473F300
212Gierczak Tadeusz B PL 200163 10112 377A0E7200
213Gierczak Tadeusz B PL 200163 10124 3730201F00
214Gierczak Tadeusz B PL 200163 10145 373022E000
215Gierczak Tadeusz C PL 200163 10176 A4566FC500
216Gierczak Tadeusz C PL 200163 10178 A4565E3F00
217Gierczak Tadeusz C PL 200163 10180 A4565B2300
218Gierczak Tadeusz C PL 200163 10188 A456E07600
219Gierczak Tadeusz D PL 200163 10623 A454F24400
220Gierczak Tadeusz D PL 200163 10630 A454BFFC00
221Gierczak Tadeusz D PL 200163 10634 A4548F6700
222Gierczak Tadeusz D PL 200163 10640 A454B10800
223Gierczak Tadeusz E PL 200163 10602 A456C8AB00
224Gierczak Tadeusz E PL 200163 10622 A454972100
225Gierczak Tadeusz E PL 200163 10628 A454C7A900
226Gierczak Tadeusz E PL 200163 10631 A45477D800
227Gierczak Tadeusz F PL 200163 10629 A454F04600
228Gierczak Tadeusz F PL 200163 10632 A4548A1F00
229Gierczak Tadeusz F PL 200163 10639 A4546B1000
230Gierczak Tadeusz F PL 200163 10641 A45436F700
231Gierczak Tadeusz G PL 200163 10601 A454A15400
232Gierczak Tadeusz G PL 200163 10625 3730B75F00
233Gierczak Tadeusz G PL 200163 10627 A454E87B00
234Gierczak Tadeusz G PL 200163 10633 A454B7D600
235Godek D. & I. NL 20 1554530 A4567DA600
236Godek D. & I. NL 20 2000948 A426591300
237Godek D. & I. NL 20 2000958 A42789F700
238Godek D. & I. NL 20 2000961 A426490400
239Grodny Andrzej PL 200314 3137 A456437600
240Grodny Andrzej PL 200314 3139 A456CA8B00
241Grodny Andrzej PL 200314 3143 A456FFFF00
242Grodny Andrzej PL 200314 3149 A456ABA800
243Grzankowski JarosłaPL 200466 1209 A427E62700
244Grzankowski JarosłaPL 200466 1226 3730EE1000
245Grzankowski JarosłaPL 200466 1237 A454A96600
246Grzankowski JarosłaPL 200466 1501 A4543F9400
247Grzankowski JarosłaPL 200466 1519 A427753700
248Grzankowski JarosłaPL 200466 1520 A427D42900
249Gudz Yevheniy A DV 2008867 756 A45445DD00
250Gudz Yevheniy A DV 2008867 796 A427EA1400
251Gudz Yevheniy A DV 2008867 816 A454301400
252Gudz Yevheniy A DV 2008867 827 A425A97600
253Gudz Yevheniy B DV 200886 769 A456B11C00
254Gudz Yevheniy B DV 2008867 771 A451737600
255Gudz Yevheniy B DV 2008867 802 A427A7DB00
256Gudz Yevheniy B DV 2008867 818 A4529BCE00
257Gudz Yevheniy C DV 200886 804 A4562C7C00
258Gudz Yevheniy C DV 200886 808 A456BAF500
259Gudz Yevheniy C DV 200886 812 A456C1B200
260Gudz Yevheniy C DV 200886 830 A4562FA600
261Gudz Yevheniy D DV 2008867 861 A45690E200
262Gudz Yevheniy D DV 2008867 864 A4569A4200
263Gudz Yevheniy D DV 2008867 870 A456DF1D00
264Gudz Yevheniy D DV 2008867 875 A4568A4200
265Hankus Mariusz PL 20030 979 A456CD9700
266Hankus Mariusz PL 20030 980 A456892200
267Hankus Mariusz PL 20030 981 A456D77F00
268Hankus Mariusz PL 20030 988 A456C8C900
269Hankus Marzena PL 20030 978 A456BC9800
270Hankus Marzena PL 20030 985 A456E66100
271Hankus Marzena PL 20030 991 A456CF4A00
272Hankus Marzena PL 20030 9186 A45553E900
273Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 891 A45650D300
274Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 892 A4567BB700
275Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 899 A456FBC600
276Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 9666 A456FAA900
277Harmut Rosner DV 2001839 643 A427626700
278Harmut Rosner DV 2001839 665 A42779AC00
279Harmut Rosner DV 2003083 688 A456346600
280JAJ-POL TEAM PL 200111 887 A456009400
281JAJ-POL TEAM PL 200111 5206 A456FD6A00
282JAJ-POL TEAM PL 200111 5212 A456ADF100
283JAJ-POL TEAM PL 200111 5213 A456D8E700
284Jania Marcin PL 200449 210 A456DCC500
285Jania Marcin PL 200449 225 A456F71500
286Jania Marcin PL 200449 235 A45647EB00
287Jania Marcin PL 200449 239 A456FB9900
288Jania Marcin PL 200449 241 A4569F1D00
289Jania Marcin i Leon PL 200449 203 A4567E3F00
290Jania Marcin i Leon PL 200449 211 A4569A0600
291Jania Marcin i Leon PL 200449 218 A45681F000
292Jania Marcin i Leon PL 200449 219 A4564C2200
293Jania Marcin i Leon PL 200449 221 A45660B500
294Jankowski Ireneusz PL 200193 6534 A4215EDE00
295Jankowski Ireneusz PL 200193 6535 B220B54400
296Jankowski Ireneusz PL 200193 6567 A427C9AC00
297Jankowski Ireneusz PL 200193 6707 A456DE4B00
298Jankowski Ireneusz RPL 200193 6547 A4543FD000
299Janusz & Aleksy PL 20018 4001 A456CE3C00
300Janusz & Aleksy PL 20018 4008 A456C55300
301Janusz & Aleksy PL 20018 4010 A456916600
302Janusz & Aleksy PL 20018 4019 A456EF6800
303Janusz & Stefan PL 200266 8328 A427489E00
304Janusz & Stefan PL 200266 8498 A4563E4E00
305Jaro Bielsko PL 20021 5852 A456971500
306Jaro Bielsko PL 20021 5855 A456F66100
307Jaro Bielsko PL 20026 912 A4569D3D00
308Jaro Bielsko PL 20026 923 A45602FC00
309Jatczak Jarosław S 2099 1545 A4567BE400
310Jatczak Jarosław S 2099 1549 A456013900
311Jatczak Jarosław S 2099 1551 A456EE4B00
312Jatczak Jarosław S 2099 1555 A456E9C800
313KGW-HAŃDEREK PL 20034 1792 A456561A00
314KGW-HAŃDEREK PL 20034 1793 A456634A00
315KGW-HAŃDEREK PL 20034 1831 A456C7D900
316KGW-HAŃDEREK PL 20034 1849 A4568FD100
317Kajdzik Tomasz PL 200493 2628 A427C36600
318Kajdzik Tomasz PL 200493 2631 A427DBAA00
319Kajdzik Tomasz PL 200493 2642 A45445CE00
320Kajdzik Tomasz PL 200493 2645 A4277D4E00
321Kalata Józef PL 200237 17988 A456C5FA00
322Kantorowicz Tomasz PL 200236 116 A45651B200
323Kantorowicz Tomasz PL 200236 120 A45681B200
324Kantorowicz Tomasz PL 200236 121 A456BE5B00
325Kantorowicz Tomasz PL 200236 125 A456B42800
326Kantorowicz Tomasz PL 200236 130 A456FA8B00
327Kapłon Roman PL 200287 788 A456D61600
328Kapłon Roman PL 20047 7763 A456FF2C00
329Kapłon Roman PL 20047 7764 A456CDE200
330Kapłon Roman PL 20047 7799 A456D0A300
331Kapłon Roman B PL 200287 807 3730C11900
332Kapłon Roman B PL 20047 7773 3730BA2F00
333Kapłon Roman B PL 20047 7775 3730C31700
334Kapłon Roman B PL 20047 7778 A4574D7600
335Karl Burger DV 2005056 803 A42762A300
336Karl Burger DV 2005056 827 A4228AF900
337Karl Burger DV 2005056 830 A427985200
338Karl Burger DV 2005056 840 A454A7AE00
339Komoda Marcin A PL 200452 7024 A456F03A00
340Komoda Marcin A PL 200452 7042 A456DF7700
341Komoda Marcin A PL 200452 7102 A456C9B900
342Komoda Marcin A PL 200452 7103 A456EE9600
343Komoda Marcin B PL 200452 7013 A4568BC600
344Komoda Marcin B PL 200452 7015 A456E32800
345Komoda Marcin B PL 200452 7034 A456D42700
346Komoda Marcin B PL 200452 7070 A456F70600
347Konieczny & WardęgaPL 20099 6612 A425CB9200
348Konieczny & WardęgaPL 20099 6628 A425A69700
349Konieczny & WardęgaPL 20099 6639 A425D78700
350Konieczny & WardęgaPL 20099 6640 A427B66300
351Konior- Grzankowski PL 20030 8087 A456C62500
352Konior- Grzankowski PL 20030 8096 A456ECB600
353Konior- Grzankowski PL 20030 8122 A456CF8600
354Konior- Grzankowski PL 20030 8123 A456E38200
355Konior- Grzankowski PL 20030 8125 A45601EE00
356Konior- Grzankowski PL 20030 8140 A456F94000
357Koper Tomasz PL 20021 4010 A456FFD200
358Koper Tomasz PL 20021 4011 A456EA0300
359Koper Tomasz PL 20021 4016 A456B24800
360Koper Tomasz PL 20021 4017 A4569A7D00
361Korzym M.P. PL 200451 4801 A427A8AD00
362Korzym M.P. PL 200451 4803 A427B5A000
363Korzym M.P. PL 200451 4805 A427700F00
364Korzym M.P. PL 200451 4806 A427FE8900
365Kowalczyk B.& P. PL 200237 17067 A456911B00
366Kowalczyk B.& P. PL 200237 17069 A456EE1E00
367Kowalczyk B.& P. PL 200237 17070 A456E42700
368Kowalczyk B.&P. PL 200237 17072 3730B48200
369Kowalkowski WładsłPL 200237 7888 A456F0FE00
370Kowalkowski WładsłPL 200237 7891 A4558E3900
371Kowalkowski WładsłPL 200237 8824 A456899F00
372Kowalkowski WładsłPL 200237 8837 A45666ED00
373Krawieczek Lucjan PL 200129 1760 A456C64300
374Krawieczek Lucjan PL 200129 1778 A456FEC300
375Krawieczek Lucjan PL 200143 6033 A42621CF00
376Krawieczek Lucjan PL 200143 6053 A42626BB00
377Krysienka PL 20023 6157 A456EB4E00
378Krysienka PL 20023 7632 A456B6F800
379Krysienka PL 20023 7643 A4569A0300
380Krysienka PL 20023 7644 A425B76900
381Kulas - Dla rodziny PL 200466 6095 A45687BB00
382Kulas - Dla rodziny PL 200466 6096 A456EB2000
383Kulas - Dla rodziny PL 200466 6194 A456F51700
384Kupczak Jarosław PL 20018 249 A456FC0100
385Kupczak Jarosław PL 20018 251 A456FDE200
386Kupczak Jarosław PL 20018 255 A456C74200
387Kupczak Jarosław PL 20018 263 A456D73300
388Kupczak Jarosław PL 20018 271 A456B85000
389Kurier PL 200452 9987 A456D6F800
390Kurman Andrzej PL 200308 4152 A456832900
391Kurman Andrzej PL 200308 5057 A456905900
392Kurman Andrzej PL 200308 5061 A45685FA00
393Kurman Andrzej PL 200308 5063 A456BA0400
394Kwaśny Joanna PL 20053 2846 A454554C00
395Kwaśny Joanna PL 20053 2847 A456BAAA00
396Kwaśny Joanna PL 20053 2850 A45494FC00
397Lach & Murański PL 20023 1136 A4219ECF00
398Lach & Murański PL 20023 1139 A45496CD00
399Lach & Murański PL 20023 1177 A4547A8300
400Lach & Murański PL 20023 1206 A456DA8B00
401Lewandowski KazimierPL 200302 5035 A456815B00
402Lewandowski KazimierPL 200302 5081 A4569F2000
403Lewandowski KazimierPL 200302 5086 A456930E00
404Lewandowski KazimierPL 200302 5090 A4569D7D00
405Ligeza - Kowalczyk PL 200237 4301 A45604FA00
406Ligeza - Kowalczyk PL 200237 4303 A4567FFF00
407Ligęza - Kowalczyk PL 200237 4342 A456029200
408Ligęza - Kowalczyk PL 200237 4344 A456F64300
409MacGyver 4 PL 200473 12968 A4564EA900
410Maciaszek Rafał PL 200449 6038 A454900500
411Maciaszek Rafał PL 200449 6042 3730229500
412Maciaszek Rafał PL 200449 6043 373006FA00
413Maciaszek Rafał PL 200449 6044 37B4F56800
414Maciejowski JarosłaPL 20030 8702 A456ED0000
415Maciejowski JarosłaPL 20030 8706 A456E8D800
416Maciejowski JarosłaPL 20030 8713 A4568D3D00
417Maciejowski JarosłaPL 20030 8716 A42640FE00
418Madej Tomasz PL 20042 19181 A456F53500
419Madej Tomasz PL 20042 19182 A456E08500
420Madej Tomasz PL 20042 19185 A456F63400
421Madej Tomasz PL 20042 19187 A4568B0200
422Marekwica PL 20030 3753 A456B54400
423Marekwica PL 20030 4055 A456F5CC00
424Marekwica PL 20030 4061 A456AC0100
425Marekwica PL 20030 4098 A456EFA400
426Mariusz Plata PL 200299 2230 A456830E00
427Mariusz Plata PL 200299 2235 A456904D00
428Mariusz Plata PL 200299 2243 A456989000
429Mariusz Plata PL 200299 2294 A456705C00
430Marszałek Tadeusz PL 200199 3319 A45690B200
431Marszałek Tadeusz PL 200199 3336 A456C40900
432Marszałek Tadeusz PL 200199 3337 A456ABF300
433Marszałek Tadeusz PL 200199 3347 A456875100
434Marszałek Tadeusz APL 200199 3355 A456E22900
435Maziarz Racing Team PL 200233 6500 A4565F8900
436Maziarz Racing Team PL 200233 6520 A426FD0F00
437Maziarz Racing Team PL 200233 6529 A427836600
438Maziarz Racing Team PL 200233 6546 A4262B7A00
439Maziarz Racing Team PL 200233 6620 A456DD5B00
440Maziarz Racing Team PL 200233 6756 A426045300
441Maziarz Racing Team PL 200233 6768 A45699DA00
442Maziarz Racing Team PL 200233 6901 A45676A000
443Meyer & Zambrzycki PL 200307 2246 A456B53600
444Meyer & Zambrzycki PL 200307 2254 A4569C3F00
445Meyer & Zambrzycki PL 200307 2379 A456BC4E00
446Mrowiec Krzysztof PL 20023 2708 A454A99D00
447Mrowiec Krzysztof PL 20023 2717 A4259A3900
448Mrowiec Krzysztof PL 20023 2728 A427EB4000
449Mrowiec Krzysztof PL 20023 7637 A45601C000
450Mrowiec Krzysztof A PL 20023 2730 37B4E96400
451Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6301 37B4F22F00
452Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6302 3730DCB800
453Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6340 37B403C400
454Murański & Lach PL 20023 3537 A4543CDC00
455Murański & Lach PL 20023 3538 A45465E200
456Murański & Lach PL 20023 3540 A421D8D100
457Murański & Lach PL 20023 3546 A45497F400
458Murański Mariusz PL 20023 4265 A456FBF300
459Murański Mariusz PL 20023 4270 A456F79D00
460Murański Mariusz PL 20023 4294 A456EFB300
461Murański Mariusz PL 20023 4297 A45447AE00
462Murański Mariusz PL 20023 4299 A456BDD300
463Nalepka-Nocoń PL 200199 819 A45679DB00
464Nalepka-Nocoń PL 200199 832 A456A70A00
465Nalepka-Nocoń PL 200293 4408 A4568BCA00
466Nalepka-Nocoń PL 200293 4420 A456732C00
467Nosek Damian PL 200493 13402 A456B36400
468Nosek Damian PL 200493 13404 A456F1B100
469Nosek-Novotny CZ 200235 590 A456DF3B00
470Nosek-Novotny CZ 200235 591 A456E5EA00
471Nosek-Novotny CZ 200235 593 A456FF0E00
472Nosek-Novotny CZ 200235 597 3730AD1D00
473Nosek-Novotny CZ 200235 598 A456DD7900
474Nowicki Damian PL 2003 5014 A427EC4F00
475Nowicki Damian PL 2003 5023 B2202E3800
476Nowicki Damian PL 2003 5027 A42577D200
477Nowicki Damian PL 2003 5028 A427E65400
478Oczkowski Tadeusz PL 20021 5364 A456C50800
479Oleksiak Zbigniew PL 20053 2387 A4257B5300
480Oleksiak Zbigniew PL 20053 2395 3730BAD400
481Oleksiak Zbigniew PL 20053 2855 A454A6BE00
482Oleksiak Zbigniew PL 20053 2904 A4276E1000
483Ośko Adaś i HubertPL 200452 9903 A456A2CF00
484Ośko Adaś i HubertPL 200452 9920 A425BE2600
485Ośko Adaś i HubertPL 200452 9922 A425CC7300
486Ośko Adaś i HubertPL 200452 9926 A45463B700
487Ośko Adaś i HubertPL 200452 9953 A4552A6D00
488Ośko Adaś i HubertPL 200452 9955 A455131900
489Ośko Adaś i HubertPL 200452 9956 A455E78E00
490Ośko Adaś i HubertPL 200452 9958 A4551B5D00
491Ośko Adaś i HubertPL 200452 9969 A455E9AA00
492Ośko Adaś i HubertPL 200452 9976 A427CF7900
493Ośko Adaś i HubertPL 200452 9983 A4543BDD00
494Paduł Lesław PL 200229 2643 A45687EB00
495Paduł Lesław PL 200229 3173 A456C25700
496Paduł Lesław PL 200229 3174 A456BD1000
497Paduł Lesław PL 200229 3192 A456AC1100
498Paulina & Damian PL 200233 2029 A456A31900
499Paulina & Damian PL 200233 2054 A456A17500
500Paulina & Damian PL 200233 2060 A456C39100
501Pielesiak Leszek APL 200266 8112 A427F32A00
502Pielesiak Leszek APL 200266 8128 A427948300
503Pielesiak Leszek APL 200266 8163 A4206B7900
504Pielesiak Leszek PL 200266 8421 A456905800
505Pielesiak Leszek PL 200266 8440 A456355600
506Pielesiak Leszek PL 200266 8460 A456951A00
507Pielesiak Leszek PL 200266 8499 A4563BE700
508Pielesiak Leszek B PL 200266 8151 A425C8B300
509Pielesiak Leszek B PL 200266 8210 A427017700
510Pielesiak Leszek B PL 200266 8237 A421A83200
511Pilk Katarzyna PL 20082 1915 A4556EB100
512Pilk Katarzyna PL 20082 1921 A45596B900
513Pilk Katarzyna PL 20082 1975 A45668CD00
514Pilk Katarzyna PL 20082 1993 A4568FF300
515Pilk Katarzyna PL 20082 1996 A45643C200
516Pilk Wiesław PL 20082 1976 A45672B400
517Pilk Wiesław PL 20082 1984 A45678DC00
518Pilk Wiesław PL 20082 1992 A456988100
519Pilk Wiesław PL 20082 1998 A4569ADA00
520Pisiakiowski-SompolsPL 200224 1234 A456DDE200
521Pisiakiowski-SompolsPL 200224 1287 A454D8E400
522Pisiakiowski-SompolsPL 200224 1636 A45478F800
523Pisiakiowski-SompolsPL 200224 11214 A456B39100
524Piwowarczyk D.& A, aPL 200196 7032 A45687D900
525Piwowarczyk D.& A, aPL 200196 7054 A456DFB300
526Piwowarczyk D.& A. aPL 200196 7017 A4569E3C00
527Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7005 A456A75100
528Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7022 A456A8D800
529Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7023 A4569C4D00
530Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7039 A456F52600
531Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7006 A456FA4F00
532Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7024 A456CD3D00
533Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7041 A456D66100
534Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7046 A456CB7B00
535Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 560 A456CF0E00
536Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7021 A456F6E900
537Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7036 A45604CD00
538Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7052 A456DBC600
539Pluta Sławomir PL 200414 9164 A456A0FF00
540Pluta Sławomir PL 200414 9173 A456B1B200
541Pluta Sławomir PL 200414 9177 A456A61700
542Pluta Sławomir PL 200414 9201 A456AF2D00
543Pluta Sławomir R PL 200414 9141 A4569EA600
544Po Ra Pi PL 200280 5516 A456C94000
545Po Ra Pi PL 200280 5519 A456F75100
546Po Ra Pi PL 200280 5523 A456C12A00
547Po Ra Pi PL 200280 5533 A456BF7700
548Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9869 3730E60800
549Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9905 A427305A00
550Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9929 A4549BF500
551Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9939 A45461D700
552Potoczny-Brusik PL 20029 2491 A456BE6900
553Potoczny-Brusik PL 20029 5152 A4565CB900
554Potoczny-Brusik PL 20029 5153 A456F9C800
555Potoczny-Brusik PL 20029 5167 A45698C900
556Raczek Jacek PL 20021 3012 A456BFC200
557Raczek Jacek PL 20021 3016 A456BE4B00
558Raczek Jacek PL 20021 3045 3730ACD200
559Raczek Jacek PL 20021 3070 A456BB8A00
560Robert Pietras PL 200266 8321 A427839300
561Robert Pietras PL 200266 8338 A45485EC00
562Robert Pietras PL 200266 8342 A454562700
563Rzadkowski Dawid PL 200308 4030 A456EA3000
564Rzadkowski Dawid PL 200308 4056 A456A86F00
565Rzadkowski Dawid PL 200308 4064 A456817500
566Rzadkowski Dawid PL 200308 4066 A456C75100
567SG Sehnke-Marzeion DV 2001648 402 A456993200
568SG Sehnke-Marzeion DV 2001648 413 A456A60800
569SG Sehnke-Marzeion DV 2001648 419 A4568B6D00
570SG Sehnke-Marzeion DV 2008762 221 A456AEC400
571SG Sehnke-Marzeion ADV 2008762 226 A456AFD200
572SG Sehnke-Marzeion ADV 2008762 230 A456A6DB00
573SG Sehnke-Marzeion ADV 2008762 239 A456B65300
574SG Sehnke-Marzeion ADV 2008762 293 A456B39200
575SG Sehnke-Marzeion BDV 2001648 405 A456BFD200
576SG Sehnke-Marzeion BDV 2001648 455 A456FA3000
577SG Sehnke-Marzeion BDV 2001648 456 A456CFFF00
578SG Sehnke-Marzeion BDV 2008762 238 A45692A200
579Sanetra Team PL 20030 1073 A4569FB300
580Sanetra Team PL 20030 1159 A456A55400
581Sanetra Team PL 20030 1168 A427805A00
582Sanetra Team PL 20030 1191 A456C47300
583Sekcja Raba PL 200236 155 A4568A3300
584Silesia Team A PL 200253 7041 A456E4BE00
585Silesia Team A PL 200253 7045 A456F6F800
586Silesia Team A PL 200253 7061 A4569D6B00
587Silesia Team A PL 200253 7075 A456FA6D00
588Silesia Team B PL 200253 7016 A456A21A00
589Silesia Team B PL 200253 7030 A456EDD300
590Silesia Team B PL 200253 7043 A45767E500
591Silesia Team B PL 200253 7051 A456FB4E00
592Sobczak Karol PL 200412 9112 A456E96E00
593Sobczak Karol PL 200412 9127 A456E4EB00
594Sobczak Karol PL 200412 9131 A456D06700
595Sobczak Karol PL 200412 9134 A456E73300
596Sobczak Marcin PL 200412 9113 A456F78E00
597Sobczak Marcin PL 200412 9117 A456AAB800
598Sobczak Marcin PL 200412 9122 A456F57100
599Sobczak Marcin PL 200412 9124 A456F16600
600Sobczak Marcin PL 200412 9138 A456E63400
601Sobczak Marcin PL 200412 9149 A456970600
602Sobczak Wiktoria PL 200412 9129 A456E80500
603Sobczak Wiktoria PL 200412 9130 A456B98C00
604Sobczak Wiktoria PL 200412 9147 A456908500
605Sobczak Wiktoria PL 200412 9151 A456C86F00
606Sobczak Zuzanna PL 200412 9115 A456BBF300
607Sobczak Zuzanna PL 200412 9128 A456F3A000
608Sobczak Zuzanna PL 200412 9148 A456EA1200
609Sobczak Zuzanna PL 200412 9152 A456F8C900
610Sobel Czesław PL 20030 707 A42644FA00
611Sobel Czesław PL 20030 831 A42643BF00
612Sobel Czesław PL 20030 832 A4261D9600
613Sobel Czesław PL 20030 833 A426467000
614Sobel Czesław B PL 20030 794 A456D54400
615Sobel Czesław B PL 20030 827 A426376000
616Sobel Czesław B PL 20030 834 A4568A3000
617Sobel Czesław B PL 20030 835 A456AB5D00
618Sobóta Szymon PL 200180 9001 A456777300
619Sobóta Szymon PL 200180 9005 A4564CC900
620Sobóta Szymon PL 200180 9088 A4567EB800
621Sobóta Szymon PL 200180 9090 A4567FC600
622Socała Paweł PL 20017 3331 A456A62500
623Socała Paweł PL 20017 3347 A456E26500
624Socała Paweł PL 20017 3395 A456EF9500
625Socała Paweł PL 20017 4894 A456EAA900
626Sprycha Łukasz PL 200468 446 A454A9D900
627Sprycha Łukasz PL 200468 462 A425A17E00
628Sprycha Łukasz PL 200468 463 A427765400
629Sprycha Łukasz PL 200468 476 A45448C100
630Stafiej-StępniewskiDV 2003001 1095 A456863400
631Stafiej-StępniewskiDV 2009516 221 3730AF9300
632Stafiej-StępniewskiDV 2009516 227 A456C57100
633Stafiej-StępniewskiDV 2009516 231 A457360400
634Stafiej-StępniewskiDV 2009516 232 A456C8F600
635Stafiej-StępniewskiDV 2009606 700 A456B3EC00
636Stafiej-StępniewskiDV 2009606 718 A425725F00
637Stafiej-StępniewskiDV 2009980 60 A4563A9D00
638Stalowe A PL 200414 15862 A456E61600
639Stalowe A PL 200414 15865 A456F19300
640Stalowe A PL 200414 15866 A456898C00
641Stalowe A PL 200414 15877 A456FEE100
642Stalowe B PL 200414 15836 A456F54400
643Stalowe B PL 200414 15859 A456EA6D00
644Stalowe B PL 200414 15861 A456ED5B00
645Stalowe B PL 200414 15870 A456957100
646Stalowe R PL 200414 15864 A456E1C000
647Stalowe R PL 200414 15874 A456E76000
648Staniszewski-Stefan PL 200199 3972 A45667A000
649Staniszewski-Stefan PL 200199 3985 A456970A00
650Staniszewski-Stefan PL 200199 3989 A4568EC700
651Staniszewski-Stefan PL 200199 3991 A4567C7E00
652Stefan-Stanisz. PL 200199 4798 A4569F0F00
653Stefan-Staniszewski PL 200199 3302 A456783300
654Stefan-Staniszewski PL 200199 3306 A456C51800
655Stefan-Staniszewski PL 200199 3971 A456757500
656Stefan-Staniszewski PL 200199 4794 A456A39200
657Stelmach Jarosław PL 200439 4766 A456C2ED00
658Stelmach Jarosław PL 200439 4768 A456E9AA00
659Stelmach Jarosław PL 200439 4770 A456882300
660Stelmach Jarosław PL 200439 4850 A4566AD900
661Stępniewski-StafiejDV 2009606 733 A425A65B00
662Stępniewski-StafiejDV 2009606 742 A454431B00
663Stępniewski-StafiejPL 20090 6201 A4567DF200
664Stępniewski-StafiejPL 20090 6207 A456BF9600
665Stępniewski-StafiejPL 20090 6245 A456871600
666Stępniewski-StafiejPL 20090 6262 A456A07700
667Stępniewski-StafiejPL 20090 10922 A456B8F700
668Stępniewski-StafiejPL 20090 10932 A456443700
669Stępniewski-StafiejPL 20090 10939 A4568EC400
670Stępniewski-StafiejPL 20090 10949 A4567F9600
671Stępniewski-StafiejPL 20090 10957 A456A18500
672Stępniewski-StafiejPL 20090 10963 A4567E2E00
673Stępniewski-StafiejPL 20090 10966 A456765300
674Super Gołąb PL 200362 3564 A456D7CA00
675Super Gołąb PL 200362 3566 A456E24700
676Super Gołąb PL 200362 5104 A456D6AD00
677Super Gołąb PL 200362 5108 A456EC2F00
678Szulc Kamil PL 20098 831 A456EAC700
679Szulc Kamil PL 20098 838 A456001C00
680Szulc Kamil PL 20098 840 A456DD8800
681Szulc Kamil PL 20098 844 A456CED200
682Szwagry PL 200449 4905 A427B73500
683Szwagry PL 200449 4908 A42589B200
684Szwagry PL 200449 4923 A42777AE00
685Szwagry PL 200449 4966 3730B11900
686Szybcy i Wściekli PL 200236 66 A456709800
687Szybcy i Wściekli PL 200236 70 A45673B300
688Szybcy i Wściekli PL 200236 1154 A456F92200
689Szybcy i Wściekli PL 200236 1156 A4569BE700
690Słowioczek Dariusz PL 20030 2462 A456FCC500
691Słowioczek Dariusz PL 20030 2465 A456C99B00
692Słowioczek Dariusz PL 20030 2466 A426334600
693Słowioczek Dariusz PL 20030 2475 A427918600
694T.M. & N.T. PL 200235 323 A456864600
695T.M. & N.T. PL 200235 330 A4565A8E00
696T.M. & N.T. PL 200235 335 A4566E9900
697T.M. & N.T. PL 200235 336 A456931900
698TEAM SOBKÓW PL 200261 2251 A456699F00
699TEAM SOBKÓW PL 200261 2264 A456559300
700TEAM SOBKÓW PL 200261 2276 A45667FB00
701TEAM SOBKÓW PL 200261 2280 A45691C400
702Tarasiuk Jerzy A PL 200358 1123 A45431E600
703Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1133 A427E76200
704Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1166 A4276A3200
705Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1192 A427C9E800
706Tarasiuk Jerzy B PL 200358 1118 A427D1C200
707Tarasiuk Jerzy B PL 200358 1125 A427A5FB00
708Tarasiuk Jerzy B PL 200385 1126 A422A03F00
709Tarasiuk Jerzy B PL 200385 1191 A425DE7100
710Team B.B. & P.P. FR 20 123200 A456A7E800
711Team B.B. & P.P. GB 20 1027602 A4558A2E00
712Team B.B. & P.P. PL 200237 35 A4552A3000
713Team B.B. & P.P. PL 200237 77 A456D43600
714Team BCHB SK 200401 310 A4569E3000
715Team BCHB SK 200401 710 3730E5FA00
716Team BCHB SK 200401 1131 A456694400
717Team BCHB SK 200777 12 A45650C500
718Team BCHB r SK 200401 801 A45651A600
719Team Bodzio & Bober PL 200420 1411 A45513CE00
720Team Bodzio & Bober PL 200420 1414 A455369B00
721Team Bodzio & Bober PL 200420 1444 A4551C9800
722Team Bodzio & Bober PL 200422 3410 A455176000
723Team Flying PL 20023 4245 A45668CC00
724Team Flying PL 20023 4246 A456BEF000
725Team Flying PL 20023 6362 A427EFC400
726Team Flying PL 20023 6371 A456BF2C00
727Team Mazury BE 20 2057656 A4569BD600
728Team Mazury BE 20 2108456 A456C2DF00
729Team Mazury BE 20 2108460 A456B61700
730Team Mazury BE 20 2110643 3730AB5E00
731Team Mazury B BE 20 2057646 A456B6EA00
732Team Mazury B BE 20 2057668 A456B29300
733Team Mazury B BE 20 2108444 A456846400
734Team Mazury B PL 200214 15336 A456298E00
735Team Pułka PL 20029 7505 A456F31900
736Team Pułka PL 20029 7515 A456F7E800
737Team Pułka PL 20029 7521 A45680D000
738Team Pułka PL 20029 7582 3730B00B00
739Team Vorćak-MrowiecPL 20023 2732 37B41B4400
740Team Vorćak-MrowiecPL 20023 6311 37302D3000
741Team Vorćak-MrowiecSK 202908 9 A456CBE400
742Team Vorćak-MrowiecSK 202908 41 A456CF7700
743Team Warmia PL 200239 13928 A4544BDD00
744Team Warmia PL 200239 24681 A456BED200
745Team Warmia PL 200350 11714 A4569D3E00
746Team Warmia PL 200350 11716 A456B87F00
747Team Ślipek-Janik PL 200229 7664 A427D9BB00
748Team Ślipek-Janik PL 200229 7699 A456844500
749Team Ślipek-Janik PL 200229 8299 A455554100
750Team Ślipek-Janik SK 202401 2003 A456EBA800
751Tempka Mariusz PL 20023 634 A456E88D00
752Tempka Mariusz PL 20023 636 A456426800
753Tempka Mariusz PL 20023 637 A456FCF200
754Tempka Mariusz PL 20023 638 A456793400
755Tempka Mariusz PL 20023 639 A4569D1200
756Tempka Mariusz PL 20023 640 A456D29200
757Tempka Mariusz PL 20023 642 A4569BBA00
758Tempka Mariusz PL 20023 666 A4547D1700
759Tempka Mariusz PL 20023 671 A456C2B100
760Tempka Mariusz PL 20023 679 A42596F100
761Tempka Mariusz PL 20023 686 A456667400
762Tempka Mariusz PL 20023 688 A4568DAA00
763Tempka Mariusz PL 20023 695 A4566C1400
764Tomasz Czupryniak PL 20082 9470 A456ED9700
765Tomasz Czupryniak PL 20082 9471 A456F18400
766Tomasz Czupryniak PL 20082 9479 A456CE8700
767Tomasz Czupryniak PL 20082 9515 A456EA9A00
768Traczyk A. & W. PL 200236 503 A425B30300
769Traczyk A. & W. PL 200236 505 A456C4FB00
770Trochimiuk-Sitarski PL 200466 7 A454729A00
771Trochimiuk-Sitarski PL 200466 12 A45475B500
772Trochimiuk-Sitarski PL 200466 14 A427EDE400
773Trochimiuk-Sitarski PL 200466 92 A456C3DD00
774Upał i pod wiatr PL 20023 6130 3730AC2000
775Upał i pod wiatr PL 20023 6138 3730C86000
776Upał i pod wiatr PL 20023 7638 3730B19400
777Upał i pod wiatr SK 202908 74 373099E700
778Warchał Piotr PawePL 200318 3740 A455EA0300
779Warchał Piotr PawePL 200318 3742 A456FDB500
780Warchał Piotr PawePL 200318 3743 A4558B0F00
781Warchał Piotr PawePL 200318 3750 A455EDA600
782Wardęga & KoniecznyPL 20099 6620 A425D47B00
783Wardęga & KoniecznyPL 20099 6637 A422C24000
784Wasylków Maja i K PL 200331 4009 A455210C00
785Wasylków Maja i K PL 200331 4012 A455E96E00
786Wasylków Maja i K PL 200331 4015 A4559DFE00
787Wasylków Maja i K PL 200331 4035 A456847200
788Wera Kraków PL 200170 9783 A4569EB800
789Wróbel P. i M. a PL 200262 11189 A426354400
790Wróbel P. i M. a PL 200262 11225 A426230900
791Wróbel P. i M. a PL 200262 11245 A4262C2E00
792Wróbel P. i M. a PL 200262 11261 A4279BF500
793Wróbel P. i M. b PL 200262 11184 37B2B72200
794Wróbel P. i M. b PL 200262 11238 3730240C00
795Wróbel P. i M. b PL 200262 11239 372BF2E200
796Wróbel P. i M. b PL 200262 11277 3730288000
797Wróbel P. i M. c PL 200262 11155 A426FD5A00
798Wróbel P. i M. c PL 200262 11207 A42639F500
799Wróbel P. i M. c PL 200262 11234 A4262D6900
800Wróbel P. i M. c PL 200262 11280 A427A1C200
801Wróbel P. i M. d PL 200262 11230 3730BCE100
802Wróbel P. i M. d PL 200262 11232 A42769F700
803Wróbel P. i M. d PL 200262 11279 A427AB8C00
804Wróbel P. i M. d PL 200262 11281 A42768CB00
805Wójciak Leon PL 200235 5003 A4565C1300
806Wójciak Leon PL 200235 5203 A456DAC700
807Wójciak Leon PL 200235 5209 A456D58000
808Wójciak Leon PL 200235 5244 A456BD3D00
809Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5017 A456686200
810Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5018 A45687FA00
811Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5023 A4567D3000
812Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5024 A4568CD700
813Zając Dariusz PL 200368 1054 A456611F00
814Zając Dariusz PL 200368 1066 A456339500
815Zając Dariusz PL 200368 2028 A4565AAD00
816Zając Dariusz PL 200368 2219 A45645EE00
817Zając Dariusz A PL 200368 1034 A456636800
818Zając Dariusz A PL 200368 1058 A456AE8B00
819Zdzisław & Damian PL 200233 2006 A4569A7C00
820Zdzisław & Damian PL 200233 2011 A456A08500
821Zdzisław & Damian PL 200233 2038 A456F8D800
822Zdzisław & Damian PL 200233 2042 A456D56200
823Zgud Robert A PL 200206 2354 A456961A00
824Zgud Robert A PL 200206 2372 A4567C0500
825Zgud Robert A PL 200206 2374 3730D51900
826Zgud Robert A PL 200206 2397 A4563F5D00
827Zgud Robert B PL 200206 2333 A456765600
828Zgud Robert B PL 200206 2366 A456551B00
829Zgud Robert B PL 200206 2387 A4569EC700
830Zgud Robert B PL 200206 2416 3730E48200
831Zgud Robert C PL 200206 2349 A456308900
832Zgud Robert C PL 200206 2369 A456A50C00
833Zgud Robert C PL 200206 2421 A4568A1600
834Zgud Robert C PL 200206 2435 A4565B2400
835Zgud Robert R PL 200206 2393 A45679BD00
836Złote Skrzydło A PL 200221 4176 A427588F00
837Złote Skrzydło A PL 200221 4178 A426306700
838Złote Skrzydło A PL 20034 3762 A425850100
839Złote Skrzydło A PL 20034 3767 A4278A0500
840Złote Skrzydło B PL 200114 338 A456D23800
841Złote Skrzydło B PL 200114 370 A456820B00
842Złote Skrzydło B PL 200226 9353 A456EE3C00
843Złote Skrzydło B PL 200226 9366 A456AC4E00
844Ł..J. & P. S. PL 200234 5989 A456D0D000
845Ł..J. & P. S. PL 200234 5990 A426493100
846Ł..J. & P. S. PL 200234 5992 A456369100
847Ł..J. & P. S. PL 200234 5993 A456EF1D00
848Ł..J. & P. S. PL 200234 5994 A456A7D900
849Ł..J. & P. S. PL 200234 5996 A456FDD300
850Ł..J. & P. S. PL 200234 5997 A427AA7E00
851Ł..J. & P. S. PL 200234 5998 A456F5DB00
852Ł..J. & P.S. PL 200234 5753 A45690C100
853Ł..J. & P.S. PL 200234 5763 A456E8BA00
854Ł..J. & P.S. PL 200234 5764 A456E99B00
855Łacek P. & K. PL 200439 2605 A427D7F900
856Łacek P. & K. PL 200439 2615 A451DFAC00
857Łacek P. & K. PL 200439 2620 A454684900
858Łacek P. & K. PL 200439 2679 A456ED6A00
859Łajczak Andrzej PL 20030 802 A42773B100
860Łajczak Andrzej PL 20030 803 A4260E8600
861Łajczak Andrzej PL 20030 8338 A426540900
862Łajczak Andrzej PL 20030 8339 A42636E900
863Łajczak Andrzej A PL 20034 4601 A42668E600
864Łajczak Andrzej A PL 20034 4602 A42620DF00
865Łajczak Andrzej A PL 20034 4627 A4268BC500
866Łajczak Andrzej A PL 20034 4628 A427923A00
867Łajczak Grzegorz PL 20030 8347 A456C6F800
868Łajczak Grzegorz PL 20030 8348 A456E1FD00
869Łajczak Grzegorz PL 20030 8956 A424710700
870Łajczak Grzegorz PL 20034 4660 A456AD5B00
871Łajczak Grzegorz PL 20034 4668 A4569DE200
872Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6902 A45730A000
873Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6903 A456C1FD00
874Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6905 A45641D200
875Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6932 A4568AC700
876

Lista uczestników na rok 2019

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7114 A4545A0500
2A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7120 A4545E1000
3A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7129 A42587C300
4A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7485 A45437BD00
5Adek PL 19 554907 A4277A7E00
6Adek PL 19 554919 A42787DB00
7Adek PL 19 554935 A4279A5000
8Adek PL 19 554967 37B402A700
9Adek PL 19 554969 37B4FDAC00
10Adek r PL 19 554973 37B408B000
11Arażny Damian PL 19 669927 A42762A300
12Arażny Damian PL 19 669933 A427A83400
13Arażny Damian PL 19 669939 A427777100
14Arażny Damian PL 19 669942 A4257BB000
15B.J.I.Kostorz PL 190125 2724 A4277F4C00
16BUNO LOFT IF 19BRUN 01 A425A2E600
17BUNO LOFT IF 19BRUN 03 A4546F4900
18BUNO LOFT IF 19BRUN 05 A42578E000
19BUNO LOFT IF 19BRUN 07 A454776200
20BUNO LOFT IF 19BRUN 10 A4545CD600
21Babiński Mariusz PL 19 152672 A427F4A100
22Babiński Mariusz PL 19017 2251 A427DB1300
23Babiński Mariusz PL 19017 2255 A427E90600
24Babiński Mariusz PL 19017 2257 A427D5BF00
25Babiński Mariusz PL 19017 2267 A4229E8C00
26Bieniek Darek A PL 190235 133 37B4E1B700
27Bieniek Darek A PL 190235 170 A45441AA00
28Bieniek Darek B PL 19099 8160 37302EE400
29Bieniek Darek B PL 19099 8164 37302D6D00
30Bieniek Darek B PL 19099 8173 A4246EAA00
31Bieniek Darek B PL 19099 8178 37302C5F00
32Bieniek Darek B PL 19099 8179 373027CD00
33Bieniek Dariusz S 1999 383 A454734E00
34Bieniek Dariusz S 1999 384 A454AD9900
35Bieniek Dariusz S 1999 389 A422A4D100
36Bieniek Dariusz S 1999 392 A451231700
37Bieniek Dariusz S 1999 398 A451737600
38Blecharczyk SławomiPL 190235 2303 A42770C300
39Bobek Stanisław PL 190439 504 A427AF1F00
40Bobek Stanisław PL 190439 505 A454950000
41Bobek Stanisław PL 190439 506 A427A31B00
42Bobek Stanisław PL 190439 513 A4277FF100
43Bobek Stanisław PL 190439 553 A427626700
44Body & Skupień PL 190238 2941 37B4F95500
45Body & Skupień PL 190238 2942 37B4F0A900
46Body & Skupień PL 190238 2943 A427B97F00
47Body & Skupień PL 190238 2944 37B42C9E00
48Body & Skupień PL 190238 2955 A427DBAA00
49Body & Skupień r PL 190238 2956 A427E7AE00
50Brandowski Łukasz PL 19023 2952 37B41A9000
51Brandowski Łukasz PL 19023 2955 37B4067600
52Brandowski Łukasz PL 19023 2958 37B4F67600
53Brandowski Łukasz PL 19023 2960 37B4FC3400
54Brandowski Łukasz PL 19023 2961 37B41F5F00
55Brzoziewski-GierczakPL 190163 8658 A42779CA00
56Brzoziewski-GierczakPL 190163 8659 A427936600
57Brzoziewski-GierczakPL 190163 8675 A42779AC00
58Brzoziewski-GierczakPL 190163 8697 A4276EB600
59Brzoziewski-GierczakPL 190163 10905 A427A6AF00
60Bućek Eduard SK 192901 1059 A427EA1400
61Bućek Eduard SK 192901 1061 A427C0A500
62Bućek Eduard SK 192901 1063 A427C9E800
63Bućek Eduard SK 192901 1064 A427C4ED00
64Bućek Eduard SK 192901 1066 A427E02D00
65Cholewa Robert PL 19 557740 A424784600
66Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7001 A454E43C00
67Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7008 A45431E600
68Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7025 A45475B500
69Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7031 A454494800
70Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7061 A454562D00
71Chrabąszcz Łuki PL 190380 7007 A4549DBD00
72Chrabąszcz Łuki PL 190380 7027 A454915F00
73Chrabąszcz Łuki PL 190380 7032 A4549ADE00
74Chrabąszcz Łuki PL 190380 7033 A454C07C00
75Chrabąszcz Łuki PL 190380 7063 A4547D1700
76Ciomek Jan PL 190218 4507 A425814100
77Ciomek Jan PL 190218 4508 A4250AA200
78Ciomek Jan PL 190218 4517 A4278BE600
79Ciomek Jan PL 190218 4519 A42769BB00
80Ciomek Jan PL 190218 4524 A4276C8B00
81Czapliński Tom PL 190344 931 A425D78700
82Czapliński Tom PL 190344 1248 A423F8BA00
83Czapliński Tomasz PL 190344 1228 A425A32100
84Czapliński Tomasz PL 190344 1444 A454AA3200
85Czapliński Tomasz PL 190344 1458 A425BF7000
86Czapliński Tomasz PL 190344 1515 A4546BB900
87Czapliński Tomasz PL 190344 1528 A4546EB600
88Damian Andrzelika PL 19099 8153 A427DABA00
89Damian Andrzelika PL 19099 8155 A4277C5E00
90Damian Andrzelika PL 19099 8165 37B4E45A00
91Damian Andrzelika PL 19099 8172 A454695700
92Damian Andrzelika PL 19099 8174 A427B39300
93Dla Gabrysi PL 19 687563 37B4087400
94Dla Gabrysi PL 19 688119 37B41B8000
95Dla Gabrysi PL 19 688277 A454F28A00
96Dla Gabrysi PL 19 688941 37B4185600
97Dla Gabrysi PL 190235 2048 37B410F400
98Dla Grażynki PL 190425 7002 A425FFDA00
99Dla Grażynki PL 190425 7003 A454B33900
100Dla Grażynki PL 190425 7007 A4547B0A00
101Dla Grażynki PL 190425 7051 A454900500
102Dla Grażynki PL 190425 7063 A454651F00
103Dobkowicz PL 19 138130 37B4F26B00
104Dobkowicz PL 19 138133 A42790B400
105Dobkowicz PL 19 138150 A4545B4D00
106Dobkowicz PL 19 138154 A454A39300
107Dobkowicz PL 19 138191 A4277CB800
108Drobny A.G. PL 19024 6604 A427B32A00
109Drobny A.G. PL 19024 6605 A427B55500
110Drobny A.G. PL 19024 6606 A42798DA00
111Drobny A.G. PL 19024 6614 A4276BB900
112Drobny A.G. PL 19024 6615 A427A2B200
113Drzazga Marek PL 19 623709 A42588FF00
114Drzazga Marek PL 19 623710 A454827600
115Drzazga Marek PL 190277 4155 A454692A00
116Drzazga Marek PL 190277 4160 A454301400
117Dróżdż Radek PL 190435 5305 B220F71100
118Dróżdż Radosław PL 190435 5312 A425CAFD00
119Dróżdż Radosław PL 190435 5320 A425B0D900
120Dróżdż Radosław PL 190435 5332 A425C45D00
121Dróżdż Radosław PL 190435 5333 A421A39C00
122Dróżdż Radosław PL 190435 5360 A454A30C00
123Eliza PL 19 244702 A427EAF600
124Eliza PL 19 244703 A427C84300
125Eliza PL 19 244800 A427DFB500
126Ficek Jacek PL 19023 3403 A45485EC00
127Ficek Jacek PL 19023 3404 A454A75300
128Ficek Jacek PL 19023 3406 A454754600
129Ficek Jacek PL 19023 3411 A454892400
130Ficek Jacek PL 19023 3427 A454B39300
131Gabryś Józef PL 19 165216 A427913B00
132Gabryś Józef PL 19024 4101 A427A9AC00
133Gabryś Józef PL 19024 4102 A427347400
134Gabryś Józef PL 19024 4106 A4279D1100
135Gabryś Józef PL 19024 4111 A42777BD00
136Gierczak Tadeusz PL 190163 8657 A427948300
137Gierczak Tadeusz PL 190163 8660 A4279AAB00
138Gierczak Tadeusz PL 190163 8670 A4278A9C00
139Gierczak Tadeusz PL 190163 8671 A427700F00
140Gierczak Tadeusz PL 190163 10939 37B40F1300
141Gierczak Tadeusz B PL 190145 1309 37B4194600
142Gierczak Tadeusz B PL 190145 1310 37B4F99100
143Gierczak Tadeusz B PL 190145 1314 37B4F19900
144Gierczak Tadeusz B PL 190145 1315 37B4011100
145Gierczak Tadeusz B PL 190163 10923 37B4E96400
146Gorzolka & Kumiec PL 19 752662 A454440B00
147Gorzolka & Kumiec PL 19 752678 A45430FD00
148Gorzolka & Kumiec PL 19 752680 A45445DD00
149Gorzolka & Kumiec PL 19 752693 A4548B0400
150Gorzolka & Kumiec PL 19 752702 A4547B4000
151Gołębie Odlotowe PL 19 756957 37B4260D00
152Gołębie Odlotowe PL 19 756964 37B41D6000
153Gołębie Odrzutowe PL 19 756769 A427ED2000
154Gołębie Odrzutowe PL 19 756969 37B4F73900
155Gołębie Odrzutowe PL 19 759775 A427C46500
156Gołębie Odrzutowe PL 19 759798 A427D7F900
157Gołębie Odrzutowe PL 190264 6718 A427C91500
158Grodny Andrzej PL 19 980079 A427C31B00
159Grodny Andrzej PL 190314 1113 A427E62700
160Grodny Andrzej PL 190314 1114 A427FE9800
161Grodny Andrzej PL 190314 1126 A427D36600
162Grodny Andrzej PL 190314 1176 37B4F50E00
163Grodny Andrzej r PL 190314 1195 A427629400
164Grzankowski -KostorzPL 19 795619 A425DE7100
165Grzankowski -KostorzPL 19 795733 A45486AF00
166Grzankowski -KostorzPL 19 795743 A425957400
167Grzankowski -KostorzPL 19 795769 A454B5DD00
168Grzankowski -KostorzPL 190268 813 A454448900
169Gudz Yevheniy A DV 1903083 5 A454561800
170Gudz Yevheniy A DV 1903083 8 A454B4DE00
171Gudz Yevheniy A DV 1903083 19 37B4144B00
172Gudz Yevheniy A DV 1903083 26 37B413A600
173Gudz Yevheniy A DV 1908867 610 A427818600
174Gudz Yevheniy B DV 1903083 12 37B4020100
175Gudz Yevheniy B DV 1908867 630 B220C84D00
176Gudz Yevheniy B DV 1908867 667 A427ADE400
177Gudz Yevheniy B DV 1908867 683 37B41B7100
178Gudz Yevheniy B DV 1908867 689 37B41B3500
179Gudz Yevheniy C DV 1903083 24 A4279E3E00
180Gudz Yevheniy C DV 1908867 618 B220E67C00
181Gudz Yevheniy C DV 1908867 660 A427A94200
182Gudz Yevheniy C DV 1908867 665 A4279DF300
183Gudz Yevheniy C DV 1908867 682 A427857300
184Gudz Yevheniy D DV 1901839 467 A422B9B200
185Gudz Yevheniy D DV 1903083 14 A42779BB00
186Gudz Yevheniy D DV 1908867 622 A422B4E000
187Gudz Yevheniy D DV 1908867 638 A4258BED00
188Gudz Yevheniy D PL 19 554899 A427D77100
189Górka Marian PL 19 547015 A454AC2C00
190Górka Marian PL 19 547016 A424248200
191Górka Marian PL 19 547021 A424839600
192Górka Marian PL 19 547022 A451DFAC00
193Górka Marian PL 19 547066 A4549DF300
194Górka Tadeusz PL 19 547584 37B40EF600
195Górka Tadeusz PL 19 547588 37B4E03000
196Górka Tadeusz PL 19 547641 37B4053B00
197Górka Tadeusz PL 19 547642 37B41BAE00
198Górka Tadeusz PL 19 547649 37B4E4B400
199Górka Tadeusz r PL 19 547655 37B4F46900
200Harnaś PL 19 148281 37B42D8E00
201Harnaś PL 19 148283 37B4109A00
202Harnaś PL 19 148887 37B4F85600
203Harnaś PL 19023 2052 37B4186500
204Harnaś PL 19099 8175 3730212D00
205INSTAL PROJEKT PL 19 166321 A454911D00
206INSTAL PROJEKT PL 19 166322 A454AA6F00
207INSTAL PROJEKT PL 19 166355 A42799AC00
208INSTAL PROJEKT PL 19 166362 A427B4ED00
209INSTAL PROJEKT PL 19 166363 A427A7DB00
210Janicki Mariusz GB 19B 47242 37B42B1700
211Janicki Mariusz GB 19B 47254 37B4054A00
212Janicki Mariusz GB 19B 47293 37B40ADC00
213Janicki Mariusz GB 19B 47307 37B40F2200
214Janicki Mariusz GB 19B 47318 37B4E9A000
215Jasek Marian PL 19 138363 A42766CD00
216Jasek Marian PL 19 138365 A42786FA00
217Jasek Marian PL 19 138476 A427AB3100
218Jasek Marian PL 19023 2128 37B4FF0400
219Jasek Marian PL 19023 2133 37B4EF6E00
220Jonas & Koncarevic DV 1901976 3038 37B426C100
221Jonas & Koncarevic DV 1901976 3062 37B403F100
222Jonas & Koncarevic DV 1901976 3070 37B4165800
223Jonas & Koncarevic DV 1901976 3077 37B4E52C00
224Jonas & Koncarevic DV 1901976 3080 37B4104F00
225Józek & Lila PL 19 165082 A4549DC600
226Józek & Lila PL 19 165084 A454517700
227Józek & Lila PL 19 165087 A454333900
228Józek & Lila PL 19 165094 37B143B100
229Józek & Lila PL 19 165099 A4549A4100
230Kantorowicz Tomasz PL 19 689931 A42798E900
231Kantorowicz Tomasz PL 19 689950 37B4FEAB00
232Kantorowicz Tomasz PL 190236 715 A4279C3000
233Kantorowicz Tomasz PL 190236 716 37B41ADC00
234Kantorowicz Tomasz PL 190236 728 A42784FC00
235Kantorowicz Tomek PL 19 689937 37B4F06D00
236Kaśka PL 19 960098 37B427C000
237Kaśka PL 190236 283 A454807E00
238Kaśka PL 190236 291 372976D500
239Kaśka PL 190236 293 A4549A0B00
240Klekociuk & Mrowiec PL 19 690968 37B4070C00
241Klekociuk & Mrowiec PL 19023 3002 37B4F72A00
242Klekociuk & Mrowiec PL 19023 3009 37B4F51D00
243Klekociuk & Mrowiec PL 19023 5156 37B4F34C00
244Klekociuk & Mrowiec PL 19023 5165 37B4FA8100
245Klement Matthias DV 1905080 2301 A427B7DB00
246Klement Matthias DV 1905080 2310 A427B36600
247Klement Matthias DV 1905080 2324 A427730C00
248Klement Matthias DV 1905080 2325 A4274A6F00
249Klement Matthias DV 1905080 2334 A427985200
250Klimas M.K r PL 19 687645 A425CD1800
251Klimas M.K. PL 19 687639 A425CB3800
252Klimas M.K. PL 19 687641 A422C24000
253Klimas M.K. PL 19 687642 A425D72D00
254Klimas M.K. PL 19 687647 A424531E00
255Klimas M.K. PL 19 687649 A425DEF900
256Knap & Gierczak PL 190163 8653 A427613B00
257Knap & Gierczak PL 190163 8655 A427A5FB00
258Knap & Gierczak PL 190163 8673 A427A11D00
259Knap & Gierczak PL 190163 10902 A427894200
260Knap & Gierczak PL 190163 10906 A427A96000
261Kociołek Paweł PL 19 671824 37B1320D00
262Kociołek Paweł PL 19 671842 A4278D6C00
263Kociołek Paweł PL 19 671849 A427535700
264Kociołek Paweł PL 19 671855 A427A8AD00
265Kociołek Paweł PL 19 671865 A427AA7E00
266Konieczny-Wardęga PL 19 351695 37B4F52C00
267Konieczny-Wardęga PL 190425 7913 A427E96000
268Konieczny-Wardęga PL 190425 7914 A427DB6E00
269Konieczny-Wardęga PL 19099 5390 A427CEC500
270Konieczny-Wardęga PL 19099 5417 37B4018A00
271Koper Tomasz PL 19 158949 37B4012000
272Koper Tomasz PL 19 158951 37B4F83800
273Kostorz- GrzankowskiPL 19 795664 A425D6C400
274Kostorz- GrzankowskiPL 19 795737 A454486100
275Kostorz- GrzankowskiPL 19 795747 A4548C2100
276Kostorz- GrzankowskiPL 190268 814 A4546FD900
277Kostorz- GrzankowskiPL 190268 828 A4543DF900
278Krawieczek Lucjan PL 19 360556 A427D32A00
279Krawieczek Lucjan PL 19 360557 A427DA4100
280Krawieczek Lucjan PL 19 360560 A427052800
281Krawieczek Lucjan PL 19 360577 A427D8AD00
282Krawieczek Lucjan PL 19 360591 A427EFC400
283Krzysztof & Andrzej PL 190235 135 A454814E00
284Krzysztof & Andrzej PL 190235 136 37B1367200
285Krzysztof & Andrzej PL 190235 142 37B140E100
286Krzysztof & Andrzej PL 190235 157 37B16E3E00
287Krzysztof & Andrzej PL 190235 169 A427F6DC00
288Król J.K. PL 19 686752 A451718700
289Król J.K. PL 19 686754 A454484000
290Król J.K. PL 19 686761 B220B54400
291Król J.K. PL 19 686771 A4544FF100
292Król J.K. PL 190234 882 A425A9EF00
293Król Monika PL 190234 881 A454924F00
294Król Monika PL 190234 883 A425CFAD00
295Król Monika PL 190234 884 A4246C6000
296Król Monika PL 190235 104 A454A96000
297Król Monika PL 190236 415 A427433900
298Kuli-kukuc-Sane r PL 19030 6123 A422AD2300
299Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6107 A427D9BB00
300Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6116 A427B9BB00
301Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6125 A427DB3100
302Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6126 A427EE0100
303Kulik-kukuc-Sanetra PL 19030 6109 A4251A3C00
304Kupczak Jarosław PL 19 154189 A42777AE00
305Kupczak Jarosław PL 19 154190 A4279E7A00
306Kupczak Jarosław PL 19 154192 A427942900
307Kupczak Jarosław PL 19 154194 A4276A3200
308Kupczak Jarosław PL 19 154211 A4279AD800
309Kupczak Jarosław r PL 19 154195 A4277C9A00
310Kupczak Leszek PL 19023 4803 A4548B8C00
311Kupczak Leszek PL 19023 4824 A45479E800
312Kupczak Leszek PL 19023 4826 A4250BDE00
313Kupczak Leszek PL 19023 4829 A424094100
314Kupczak Leszek PL 19023 4840 A425DE8000
315Kuś Jan PL 19030 6200 37B400E500
316Kuś Jan PL 19034 1520 A425870F00
317Kuś Jan PL 19034 1521 A427876200
318Kuś Jan PL 19034 1527 A427A7EA00
319Kuś Jan PL 19034 1530 A425BAB100
320Lach & Murański PL 19 148276 A427FC9A00
321Lach & Murański PL 19023 4490 37B401B700
322Lach & Murański A PL 19 148231 A42596F100
323Lach & Murański A PL 19 148269 A427E7BD00
324Lach & Murański A PL 19 148445 37B4E33D00
325Lach & Murański A PL 19023 4450 A45469BB00
326Lach & Murański A PL 19023 4452 A454C15400
327Lach & Murański B PL 19 139110 A454914A00
328Lach & Murański B PL 19 139117 A425A57A00
329Lach & Murański B PL 19 148235 A4257CBF00
330Lach & Murański B PL 19 148252 A427D9D900
331Lach & Murański B PL 19023 4492 37B4EE8D00
332Lach & Murański C PL 19023 4427 A425B64C00
333Lach & Murański C PL 19023 4434 A45496CD00
334Lach & Murański C PL 19023 4435 A425CD8100
335Lach & Murański C PL 19023 4444 A454337500
336Lach & Murański C PL 19023 4496 37B41BEA00
337Ligęza Łukasz PL 190264 8007 A454A99D00
338Ligęza Łukasz PL 190264 8026 A425E2E600
339Ligęza Łukasz PL 190264 8078 A454A6BE00
340Ligęza Łukasz PL 190264 8082 A45436CD00
341Ligęza Łukasz PL 190264 8088 A454985200
342MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 693 A4204DC600
343MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 727 A425ADCD00
344MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 743 A422430700
345MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 747 A425E18D00
346MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 755 37687A5500
347Maciejny S.J. PL 19 139956 A454660900
348Maciejny S.J. PL 19 139963 A45491D100
349Maciejny S.J. PL 19018 270 A454812C00
350Maciejny S.J. PL 19018 275 A454778000
351Maciejny S.J. PL 19023 5113 B220698800
352Maciejowski JarosłaPL 19030 1602 37B4FB3500
353Maciejowski JarosłaPL 19030 1605 37B4021000
354Maciejowski JarosłaPL 19030 1611 37B4E23E00
355Maciejowski JarosłaPL 19030 1613 37B4FE8D00
356Maciejowski JarosłaPL 19030 1659 37B4F22F00
357Magdziak Andrzej PL 190439 5808 A427F1D100
358Magdziak Andrzej PL 190439 5810 A427C9AC00
359Magdziak Andrzej PL 190439 5830 A427C87000
360Maratończyk PL 19 141582 A427B89E00
361Maratończyk PL 19 149112 A427F2D000
362Maratończyk PL 19 946091 A4276B1300
363Marcin Jania PL 190235 2619 A425080100
364Marcin Jania PL 190235 2626 A454590C00
365Marcin Jania PL 190235 2629 A454458800
366Marcin Jania PL 190235 2631 A4549CFA00
367Marcin Jania PL 190235 2640 A454901400
368Marcin Jania r PL 190235 2635 A45474D400
369Maziarz Racing Team PL 190233 4284 A45465D300
370Maziarz Racing Team PL 190233 4393 A45457C200
371Maziarz Racing Team PL 190233 4481 A454797500
372Maziarz Racing Team PL 190233 4515 A45472E500
373Maziarz Racing Team PL 190233 4519 A4549E3400
374Michalski Seba PL 19 537317 A425DC7300
375Michalski Sebastian PL 19 537307 A45455CE00
376Michalski Sebastian PL 19 537314 A454965400
377Michalski Sebastian PL 19 537315 A4545D5D00
378Michalski Sebastian PL 19 537316 A4548F0000
379Michalski Sebastian PL 19 537330 A425BE2600
380Mrowiec Krzysztof PL 19 138153 A454890600
381Mrowiec Krzysztof PL 19 138159 A425C28C00
382Mrowiec Krzysztof PL 19 138160 A425ECFB00
383Mrowiec Krzysztof PL 19 139260 A425BB9200
384Mrowiec Krzysztof PL 19099 8177 37302E1100
385Nosek Damian PL 19099 8151 37B4D20100
386Nosek Damian PL 19099 8152 37B41F7D00
387Nosek Damian PL 19099 8156 37B4FE0500
388Nosek Damian PL 19099 8157 37B41EE700
389Nosek Damian PL 19099 8176 37B4E1F300
390Nosek Damian B PL 19099 8154 37B402F200
391Nosek Damian B PL 19099 8161 37B4FE4100
392Nosek Damian B PL 19099 8162 37B4F2E300
393Nosek Damian B PL 19099 8163 37B40DD900
394Nosek Damian B PL 19099 8166 A45473F300
395OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12712 A4546FB500
396OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12718 A454ABAA00
397Orłowski-Puzio PL 190193 7529 A425046F00
398Orłowski-Puzio PL 190193 7601 A45448C100
399Orłowski-Puzio PL 190193 7612 A4257EF900
400Orłowski-Puzio PL 190193 7624 A45457DB00
401Orłowski-Puzio PL 190193 7628 A425A17E00
402Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837808 A451537900
403Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837812 A425B86800
404Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837841 A425E54D00
405Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837871 A425A65B00
406Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837874 A425A72D00
407Ośko Hubert A PL 190452 710 A4240CC600
408Ośko Hubert A PL 190452 731 A4547FB500
409Ośko Hubert A PL 190452 732 A425D96700
410Ośko Hubert A PL 190452 798 A45449E800
411Ośko Hubert A PL 190452 826 37B40F9B00
412Ośko Hubert B PL 190452 727 A454A0BF00
413Ośko Hubert B PL 190452 746 A422A03F00
414Ośko Hubert B PL 190452 809 37B4E7FD00
415Ośko Hubert B PL 190452 810 37B4F39700
416Ośko Hubert B PL 190452 834 37B40F0400
417Ośko Hubert C PL 190452 749 A42585E300
418Ośko Hubert C PL 190452 797 A4549C1200
419Ośko Hubert C PL 190452 828 37B4046900
420Ośko Hubert C PL 190452 829 37B4FBCC00
421Paczos Marian PL 190412 3857 A454953D00
422Paczos Marian PL 190412 3860 A4543CDC00
423Paczos Marian PL 190412 3864 A454684900
424Paczos Marian PL 190412 7723 A45465E200
425Paczos Marian PL 190412 7725 A454966900
426Pająk S K R PL 19 399370 37B4ECAD00
427Pająk S K R PL 19 399372 37B4FB1700
428Pająk S K R PL 19 399593 37B4F9DD00
429Pająk S K R PL 19 399594 37B4EC0700
430Pająk S K R PL 19 399596 37B4120100
431Para & Walkosz PL 190237 2889 A45445EC00
432Para & Walkosz PL 190237 2890 A425A69700
433Para & Walkosz PL 190237 2927 A425802400
434Para & Walkosz PL 190237 2928 A425CB7400
435Para & Walkosz PL 190237 2942 A45490C900
436Para & Walkosz r PL 190237 2941 A4259CCE00
437Pastor & Biś PL 19034 2925 A424424C00
438Pastor & Biś PL 19034 2926 A454A81600
439Pastor & Biś PL 19034 2927 A425DA1B00
440Pastor & Biś PL 19034 2930 A4549EA700
441Pastor & Biś PL 19034 2987 A45447AE00
442Pielesiak & Knap PL 190266 5234 A454BCF400
443Pielesiak & Knap PL 190266 5267 A454759100
444Pielesiak & Knap PL 190266 5269 A4547CC700
445Pielesiak & Knap PL 190266 5274 A454511D00
446Pielesiak & Knap PL 190266 5281 A4545B5F00
447Pielesiak Leszek PL 190266 5216 A421D03700
448Pielesiak Leszek PL 190266 5255 A425B9C100
449Pielesiak Leszek PL 190266 5285 A421EBB700
450Pielesiak Leszek PL 190266 5290 A424060C00
451Pielesiak Leszek PL 190266 5498 37B4E12000
452Pielesiak Leszek A PL 19 765108 A4544BDD00
453Pielesiak Leszek A PL 190266 5353 A45470F600
454Pielesiak Leszek A PL 190266 5356 A45478B200
455Pielesiak Leszek A PL 190266 5473 37B400D600
456Pielesiak Leszek A PL 190266 5495 A425B76900
457Piwowarczyk A.&E. PL 19 554946 37B4E8B000
458Piwowarczyk A.&E. PL 19 554947 37B42B7100
459Piwowarczyk A.&E. PL 19 554948 37B4F21000
460Piwowarczyk A.&E. PL 19 554949 37B416D000
461Piwowarczyk A.&E. PL 19 554954 37B4F5C200
462Piwowarczyk Adrian PL 19 554910 A42780C300
463Piwowarczyk Adrian PL 19 554918 A4276DF300
464Piwowarczyk Adrian PL 19 554921 A427AB0400
465Piwowarczyk Adrian PL 19 554923 A42799BB00
466Piwowarczyk Adrian PL 19 554970 37B40D4200
467Piątek Antoni PL 19 138274 A427513B00
468Piątek Antoni PL 19023 3053 A4279ED400
469Piątek Antoni PL 19023 3054 A42786DC00
470Piątek Antoni PL 19023 3073 A427862700
471Piątek Antoni PL 19023 3079 37B413B500
472ROGOWO M.Stefański PL 19 1099613 A42106C600
473ROGOWO M.Stefański PL 190495 723 A422C92200
474ROGOWO M.Stefański PL 190495 725 A422B2A600
475Rosner Harmut DV 1901839 460 A454A7AE00
476Rosner Harmut DV 1901839 468 A45480E100
477Rosner Harmut DV 1901839 473 A4259A3900
478Rosner Harmut DV 1901839 549 37B4077500
479Rosner Harmut DV 1901839 598 37B40B4400
480Sembratowicz Rob B PL 19 279891 A45432C700
481Sembratowicz Rob B PL 19 279892 A4275D8A00
482Sembratowicz Rob B PL 19 324616 A427753700
483Sembratowicz Robert PL 19 279872 A427CF7900
484Sembratowicz Robert PL 19 279878 A427D1C200
485Sembratowicz Robert PL 19 279879 A427BF9700
486Sembratowicz Robert PL 19 324617 A425B42000
487Sembratowicz Robert PL 19 862020 A427FE8900
488Sobczak Tadeusz PL 19 352144 A427B77100
489Sobczak Tadeusz PL 190474 6565 A4549A1A00
490Sobczak Tadeusz PL 190474 6611 A45464A700
491Sobczak Tadeusz PL 190474 13181 A45456E100
492Sobczak Tadeusz PL 190474 13183 A45498B200
493Sobczak Tadeusz A PL 190474 13187 A454333F00
494Sobuta Szymon PL 19 452025 A427C95100
495Sobuta Szymon PL 19 452029 A427F35700
496Sobuta Szymon PL 19 452034 A427BFC400
497Sobuta Szymon PL 19 452037 A427F2EF00
498Sobuta Szymon PL 19 452043 A427088F00
499Socała Paweł PL 19 152944 A454554C00
500Socała Paweł PL 19 152945 A45492B800
501Socała Paweł PL 19 152947 A454729A00
502Socała Paweł PL 19 152948 A454A96600
503Socała Paweł PL 19 152955 A454591B00
504Staniszewski & StefaPL 19 503619 37B407C000
505Staniszewski & StefaPL 190199 1027 A427B24900
506Staniszewski & StefaPL 190199 1034 A42598FF00
507Stawiarski & Sojka PL 19 672001 A42588A400
508Stawiarski & Sojka PL 19 672030 A425E05100
509Stawiarski & Sojka PL 19 672627 A4211F8100
510Stawiarski & Sojka PL 19 672628 A421D8D100
511Stawiarski & Sojka PL 190232 6610 A427C6FA00
512Szałata Tadeusz PL 190219 1413 37B40E2300
513Szymański Grzegorz PL 190384 12409 A427E59100
514Szymański Grzegorz PL 190384 12413 A427C34800
515Szymański Grzegorz PL 190384 12416 A427BBD700
516Szymański Grzegorz PL 190384 12531 A427ED8A00
517Szymański Grzegorz PL 190384 12532 A4270D0200
518Szymczak Grzegorz PL 19 632539 A427D66300
519Szymczak Grzegorz PL 19 632540 A427D11D00
520Szymczak Grzegorz PL 19 632544 A427084300
521Szymczak Grzegorz PL 19 632548 A427F56400
522Szymczak Grzegorz PL 190221 4761 A427D42900
523TARASIUK JERZY -R PL 190385 1038 A425B68800
524TARASIUK JERZY -R PL 190385 1050 A425D47B00
525TARASIUK JERZY -SMGEPL 19 109224 A454A53200
526TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1035 A420E9C800
527TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1037 B2202E3800
528TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1040 A425964C00
529TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1051 A42597D200
530TJW PL 190219 1422 A4278C6D00
531TJW PL 190219 1458 A422B9BE00
532TJW PL 190219 1462 A4544B6E00
533TJW PL 190219 1463 A4547E4D00
534TJW PL 190219 1470 A424855800
535Team Jarug - Bryja PL 190237 5573 A453C9E500
536Team Jarug - Bryja PL 190237 5574 A422B36900
537Team Jarug - Bryja PL 190237 5577 A45497F400
538Team Jarug - Bryja PL 190237 5578 A45471FF00
539Team Jarug - Bryja PL 190237 5579 A45478E900
540Team Niżnik PL 19 657063 A454431B00
541Team Niżnik PL 19 657065 A454B5CE00
542Team Niżnik PL 19 657076 A4228AF900
543Team Niżnik PL 19 657080 B22015C800
544Team Niżnik PL 19 657092 A425F72F00
545Team Para Walkosz PL 190237 2961 A454536C00
546Team Para Walkosz PL 190237 2962 A454755B00
547Team Para Walkosz PL 190237 2983 37B4FACD00
548Team Para Walkosz PL 190237 2984 37B403C400
549Team Para Walkosz PL 190237 2985 37B4EC5200
550Team Para Walkosz r PL 190237 2986 37B4F1B700
551Team Podhale PL 19 692384 37B4F56800
552Team Podhale PL 19 692391 37B4EE4100
553Team Podhale PL 19 692417 37B411A800
554Team Podhale PL 19 692419 37B41B6200
555Team Podhale PL 19 692425 37B4083800
556Team Podhale r PL 19 692433 37B4E8CF00
557Team Sobków PL 190261 301 A427ACE500
558Team Sobków PL 190261 303 A427606900
559Team Sobków PL 190261 305 A427976200
560Team Sobków PL 190261 307 A4279F6A00
561Team Spyrłówka PL 19 651231 A427C00F00
562Team Spyrłówka PL 19 651240 A427C36600
563Team Spyrłówka PL 19 687573 37B4EFF500
564Team Spyrłówka PL 19 689408 A454516E00
565Team Spyrłówka PL 190236 810 A45463B700
566Team Tempka Niżnik PL 19 139862 A42770D200
567Team Tempka Niżnik PL 19 139866 A4275DF300
568Team Tempka Niżnik PL 19 657091 A42577F000
569Team Tempka Niżnik PL 19 657094 A4548AC900
570Team Tempka Niżnik PL 19 814583 A427D92400
571Team Wajsak PL 190237 5652 A427E65400
572Team Wajsak PL 190237 5656 A427E75300
573Team Wajsak PL 190237 5659 A427FCA900
574Tempka Mariusz PL 19 138200 A4278CF400
575Tempka Mariusz PL 19 139857 A42769D900
576Tempka Mariusz PL 19 139858 A425B22200
577Tempka Mariusz PL 19 139860 A427871700
578Tempka Mariusz PL 19 139871 37B4014E00
579TopLofts.eu PL 190414 10297 A4547E4300
580TopLofts.eu PL 190414 10307 A45471B900
581TopLofts.eu PL 190414 10315 A45477D100
582TopLofts.eu PL 190414 10331 A4547A8300
583Tosik Mariusz PL 190277 2864 37B4094600
584Tosik Mariusz PL 190277 2879 37B4D38800
585Tosik Mariusz PL 190277 2880 A427B8DA00
586Traczyk A.W. PL 19 689455 A425C9FE00
587Traczyk A.W. PL 19 689458 A427B73500
588Traczyk A.W. PL 190236 403 37B4F43C00
589Traczyk A.W. PL 190236 441 37B41B4400
590Traczyk A.W. PL 190236 442 37B4ED2400
591Trzaska & Knap PL 190264 8032 A454B4FC00
592Trzaska & Knap PL 190264 8043 A45478F800
593Trzaska & Knap PL 190264 8072 A454534800
594Trzaska & Knap PL 190264 8075 A45431A100
595Trzaska & Knap PL 190264 8093 A45490D200
596Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8013 A454B45600
597Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8022 A4545C5E00
598Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8053 A4547BB900
599Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8074 A4547C0300
600Van-Vin Ludwig BE 19 2079727 A427C63600
601Van-Vin Ludwig BE 19 2079741 A427B38400
602Van-Vin Ludwig BE 19 2079755 A427EB4000
603Van-Vin Ludwig BE 19 2079758 A427CA5000
604Van-Vin Ludwig BE 19 2079784 A427E6CD00
605Van-Vin Ludwig A BE 19 2079744 A427D8DA00
606Van-Vin Ludwig A BE 19 2079751 A427C19500
607Van-Vin Ludwig A BE 19 2079754 A427BE2F00
608Van-Vin Ludwig A BE 19 2079757 A427017700
609Van-Vin Ludwig A BE 19 2079785 A427D22B00
610WG MAZURY BE 19 2041600 A42577D200
611WG MAZURY BE 19 6103451 A4258CBF00
612WG MAZURY BE 19 6103459 A423B6CE00
613WG MAZURY PL 19 124556 A4549BF500
614WG MAZURY PL 19 124795 A425B0AC00
615WG MAZURY B BE 19 6103456 A45496FA00
616WG MAZURY B PL 19 124539 A425D25F00
617WG MAZURY B PL 19 124540 A42589B200
618WG MAZURY B PL 19 124797 A454563600
619WG MAZURY B PL 19 124799 A454B83400
620WG MAZURY R PL 19 124798 A45445CE00
621WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 714 A425CF5200
622WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 717 A4202A5300
623WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 731 A45489D900
624WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 738 A422823D00
625WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 740 A425725F00
626Warka DV 1902434 544 A45461D700
627Warka DV 1902434 545 A454A9A200
628Warka PL 19 814559 A454699300
629Warka PL 19 814579 A427D48300
630Warka PL 19 814580 A427EDE400
631Wojtek-Roman PL 19 281545 A45453F300
632Wojtek-Roman PL 19 598950 A425D66A00
633Wojtek-Roman PL 19 598955 A427FA6F00
634Wojtek-Roman PL 19 598975 A427B2D000
635Wojtek-Roman PL 19 598977 A4543F9400
636Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 561 A420D6CD00
637Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 562 A425B1D800
638Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 565 A4248D2300
639Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 572 A42573B800
640Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 576 A425A97600
641Wójciak Leon PL 190235 4814 A427805A00
642Wójciak Leon PL 190235 4819 A427B31B00
643Wójciak Leon PL 190235 4820 A427A80700
644Wójciak Leon PL 190235 4859 A427AE2F00
645Wójciak Leon PL 190235 4875 A427B5A000
646Zagata Łukasz PL 190235 2901 A42786BE00
647Zagata Łukasz PL 190235 2903 A4275F0000
648Zagata Łukasz PL 190235 2905 A42762EF00
649Zagata Łukasz PL 190235 2908 37B4E57700
650Zagata Łukasz PL 190235 2909 37B4E95500
651Zając Dariusz PL 19 1167721 A4242AC800
652Zając Dariusz PL 19 1167764 A425B1C900
653Zając Dariusz PL 19 1167785 A454B74F00
654Zając Dariusz PL 19 1167800 A425B48A00
655Zając Dariusz PL 190368 5021 B220156E00
656Zając Kacper PL 190368 5026 A424432D00
657Zając Kacper PL 190368 5028 A425730300
658Zając Kacper PL 190368 5034 A420550100
659Zborowski PL 19 445412 A422AF0300
660Zborowski PL 19 445417 A4543FD000
661Zborowski PL 19 445418 A4208CAD00
662Zborowski PL 19 445419 A454D8E400
663Zgud Robert PL 19 1167082 A42748BC00
664Zgud Robert PL 19 1167175 A427AC0300
665Zgud Robert PL 19 1167176 A427A4A100
666Zgud Robert PL 19 1167196 A427B50A00
667Zgud Robert PL 19 1167209 A427F5BF00
668Zgud Robert A PL 19 1167167 A427839300
669Zgud Robert A PL 19 1167197 A42790A500
670Zgud Robert A PL 19 1167208 A427BDE400
671Zgud Robert A PL 19 1167225 A427982500
672Zgud Robert A PL 19 1167235 A4277D4E00
673Łacek Piotr PL 19 692236 37B4061C00
674Łacek Piotr KrystiaPL 19 692235 37B4181A00
675Łacek Piotr KrystiaPL 19 693817 37B4078400
676Łacek Piotr KrystiaPL 19 693818 37B406EF00
677Łacek Piotr KrystiaPL 190238 1716 37B404E100
678Łacek Piotr KrystiaPL 190439 3618 37B403B500
679Łajczak Grzegorz PL 19030 547 A4257A7500
680Łajczak Grzegorz PL 19030 550 A427765400
681Łajczak Grzegorz PL 19030 551 A427599D00
682Łajczak Grzegorz PL 19030 552 A427AC7C00
683Łajczak Grzegorz PL 19030 554 A427A99D00
684Łękawscy R PL 190232 1867 3730247500
685Łękawscy Z.B. PL 190232 1412 A425CC7300
686Łękawscy Z.B. PL 190232 1865 A4544D3F00
687Łękawscy Z.B. PL 190232 1866 A45494FC00
688Łękawscy Z.B. PL 190232 1868 A45454ED00
689Łękawscy Z.B. PL 190232 1869 A4547A0500
690Żak Zbigniew PL 19 385824 A422A69300
691Żak Zbigniew PL 19 385879 37B41AEB00
692Żak Zbigniew PL 19 538002 A425B30300
693Żak Zbigniew PL 19 538030 A425CB9200
694