Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2020

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1Arażny Damian PL 200233 2035 A456EC5C00
2Arażny Damian PL 200233 2045 A456CAF400
3Artur & Kumple PL 200404 6150 A4263B2000
4Artur & Kumple PL 200404 6151 A4261A6C00
5Artur & Kumple PL 200404 6160 A4278E8900
6Artur & Kumple PL 200404 6161 A427AA7E00
7Babiński Mariusz PL 20017 4801 A456851A00
8Babiński Mariusz PL 20017 4810 A4569B5000
9Babiński Mariusz PL 20017 4814 A456A9E600
10Babiński Mariusz PL 20017 4855 A456369100
11Bachleda Stanisław PL 200238 4710 37302F6B00
12Bachleda Stanisław PL 200238 4714 A456EE6900
13Bachleda Stanisław PL 200238 4725 A456EAD600
14Bachleda Stanisław PL 200238 4730 A456F2DE00
15Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10315 A456DAA900
16Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10336 A456EF0E00
17Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10380 A456C71500
18Bednarczyk KrzysztofPL 20044 10381 A456A7D900
19Bianchi-Nosek A DV 2003201 321 A456566500
20Bianchi-Nosek A DV 2003201 325 A456484200
21Bieniek Dariusz S 2020 970 A4565CAA00
22Bieniek Dariusz S 2099 1642 37B408B000
23Bieniek Dariusz S 2099 1649 A4565CB900
24Bieniek Dariusz S 2099 1658 A456F02B00
25Bieniek Dariusz A S 2020 963 A4566B4100
26Bieniek Dariusz A S 2020 965 A456802B00
27Bieniek Dariusz A S 2020 973 A456B52600
28Bieniek Dariusz A S 2020 975 A45602A100
29Bieniek Dariusz B S 2099 1648 A456038200
30Biernacki Szymon PL 200465 660 A45693CF00
31Biernacki Szymon PL 200465 670 A456A21B00
32Biernacki Szymon PL 200465 673 A456BDE300
33Biernacki Szymon PL 200465 692 A456BD2F00
34Bodzio PL 200197 140 A4549CFA00
35Bodzio PL 200197 150 37B4F24D00
36Bodzio PL 200202 2 A427E59100
37Bodzio PL 200202 9 A42770D200
38Borowiec K. i P. PL 200335 1069 A425CAFD00
39Borowiec K. i P. PL 200335 1073 A425080100
40Borowiec K. i P. PL 200335 1080 A454E43C00
41Borowski Ryszard PL 200385 1119 A4240CC600
42Borowski Ryszard PL 200385 1137 A427C72600
43Borowski Ryszard PL 200385 1138 A427DB6E00
44Borowski Ryszard PL 200385 1142 A45436CD00
45Braszko Helena Adam PL 200215 11255 A45637EB00
46Braszko Helena Adam PL 200215 11277 A456622C00
47Braszko Helena Adam PL 200215 11279 A456B1DF00
48Braszko Helena Adam PL 200215 11306 A456BD1F00
49Buček Eduard SK 202901 730 A4568FB700
50Buček Eduard SK 202901 744 A45662E100
51Buček Eduard SK 202901 748 A4569F7B00
52Buček Eduard SK 202901 749 A456AA9E00
53Buček Eduard r SK 202901 751 A456724B00
54Buček Robert SK 202901 701 A45643E000
55Buček Robert SK 202901 718 A4568C5000
56Buček Robert SK 202901 719 A4569A5200
57Buček Robert SK 202901 750 A4567DAA00
58Buček Robert r SK 202901 726 A456379100
59COBA PL 200400 422 A456BB3F00
60COBA PL 200400 430 A456F36400
61COBA PL 200400 433 A456A7E800
62COBA PL 200400 434 A4566E8A00
63Chrabąszcz Filip PL 200380 8007 A456A46400
64Chrabąszcz Filip PL 200380 8008 A456B03B00
65Chrabąszcz Filip PL 200380 8011 A456A55400
66Chrabąszcz Filip PL 200380 8077 A456977000
67Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8071 A4568DC500
68Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8072 A456AD6B00
69Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8073 A456B92300
70Chrabąszcz Łukasz PL 200380 8074 A4569A0400
71Cicholski Józef PL 200473 12968 A4564EA900
72Ciomek Jan PL 200218 6074 A456912A00
73Ciomek Jan PL 200218 6075 A456CCA700
74Ciomek Jan PL 200218 6076 A456F6BC00
75Ciomek Jan PL 200218 6077 A456B6BC00
76Czapliński Tomasz PL 200344 13743 A451E05F00
77Czapliński Tomasz PL 200344 13754 A4279E3E00
78Czapliński Tomasz PL 200344 13760 A422BA7500
79Czapliński Tomasz PL 200344 13776 A45491D100
80Czapliński Tomasz PL 200344 13781 A454456A00
81Czapliński Tomasz APL 200344 13744 A425816900
82Czapliński Tomasz APL 200344 13773 A427C91500
83Czapliński Tomasz APL 200344 13774 A427EE0100
84Czapliński Tomasz APL 200344 13779 A425A9EF00
85Dla Alicji PL 20046 18801 A422C92200
86Dla Alicji PL 20046 18814 A427535700
87Dla Alicji PL 20046 18901 A4546EB600
88Dla Alicji PL 20046 18914 A454778000
89Dla Gabrysi PL 200235 5537 A456961600
90Dla Gabrysi PL 200235 7751 A4569B7C00
91Dla Gabrysi PL 200236 213 A456909800
92Dla Gabrysi PL 200236 1175 A456FF4A00
93Dla Nineczki PL 20042 8344 A456B42700
94Dla Nineczki PL 20042 8345 A456E4CD00
95Dla Nineczki PL 20042 8375 A456913900
96Dla Nineczki PL 20042 8386 A456AF0E00
97Dla Wojtka PL 20030 6434 A456DF2C00
98Dla Wojtka PL 20030 8350 A456F40900
99Dla Wojtka PL 20030 8723 A456C7E800
100Dla Wojtka PL 20030 9292 A456016600
101Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555243 37302D5E00
102Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555251 3730EE4D00
103Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555253 37B4F73900
104Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555254 A456F35500
105Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555259 3730DCF400
106Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555278 37B4F59500
107Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555280 A456958300
108Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555287 37B4FE8D00
109Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555292 37B40FD700
110Dr. H.J.M de Weerd NL 20 1555301 A456E31900
111Drużyna RS PL 200452 9618 A4569F4A00
112Drużyna RS PL 200452 9645 A456010C00
113Drużyna RS PL 200452 9646 A456DDD300
114Drużyna RS PL 200452 9709 37B42B7100
115Dróżdz Radosław PL 200435 9901 A45447AE00
116Dróżdz Radosław PL 200435 9907 A4545E1000
117Dróżdz Radosław PL 200435 9920 A42790A500
118Dróżdz Radosław PL 200435 9923 A454563600
119Dudek Aleksander PL 20021 4001 A456830A00
120Dudek Tomasz PL 200318 2877 A456F0A300
121Dudek Tomasz PL 200318 3276 A456FAA900
122Dudek Tomasz PL 200318 3477 A456C97E00
123Dudek Tomasz PL 200318 3486 A456FF3B00
124Dudek Tomasz R PL 200318 3312 A456F39100
125Dwa sto PL 200402 4552 A45652C000
126Dwa sto PL 200402 4576 A456A42800
127Dwa sto PL 200404 6155 A456725700
128Dwa sto PL 200404 6176 A456200F00
129Dąbżalski Tomasz PL 20053 2837 A422097B00
130Dąbżalski Tomasz PL 20053 2841 A4549E3400
131Dąbżalski Tomasz PL 20053 2844 A45477D100
132Dąbżalski Tomasz PL 20053 2845 A427D22B00
133Francik PL 200449 1401 A4567CAA00
134Francik PL 200449 1403 A456847200
135Francik PL 200449 1406 A456E17500
136Francik PL 200449 1426 A456FE3C00
137Gabryś Józef PL 200420 4751 A45602CF00
138Gabryś Józef PL 200420 4752 A456FA9A00
139Gabryś Józef PL 200420 4849 A456C90400
140Gabryś Józef PL 200420 4858 A456ED7900
141Gabryś Józef PL 200420 4893 A456B03A00
142Gierczak & Knap PL 200163 10102 37B4178400
143Gierczak & Knap PL 200163 10107 37B4E45A00
144Gierczak & Knap PL 200163 10126 3730213C00
145Gierczak & Knap PL 200163 10143 3730204C00
146Gierczak Tadeusz PL 200163 10176 A4566FC500
147Gierczak Tadeusz PL 200163 10178 A4565E3F00
148Gierczak Tadeusz PL 200163 10180 A4565B2300
149Gierczak Tadeusz PL 200163 10188 A456E07600
150Gierczak Tadeusz A PL 200163 10101 3730CA0500
151Gierczak Tadeusz A PL 200163 10119 3730D71700
152Gierczak Tadeusz A PL 200163 10120 37B4D38800
153Gierczak Tadeusz A PL 200163 10123 373028BD00
154Gierczak Tadeusz B PL 200163 10103 A45473F300
155Gierczak Tadeusz B PL 200163 10112 377A0E7200
156Gierczak Tadeusz B PL 200163 10124 3730201F00
157Gierczak Tadeusz B PL 200163 10145 373022E000
158Godek D. & I. NL 20 1554530 A426022800
159Godek D. & I. NL 20 2000948 A426591300
160Godek D. & I. NL 20 2000956 A426493100
161Godek D. & I. NL 20 2000958 A42789F700
162Godek D. & I. NL 20 2000961 A426490400
163Grodny Andrzej PL 200314 3137 A456437600
164Grodny Andrzej PL 200314 3139 A456CA8B00
165Grodny Andrzej PL 200314 3143 A456FFFF00
166Grodny Andrzej PL 200314 3149 A456ABA800
167Grzankowski JarosłaPL 200466 1209 A427E62700
168Grzankowski JarosłaPL 200466 1226 3730EE1000
169Grzankowski JarosłaPL 200466 1237 A454A96600
170Grzankowski JarosłaPL 200466 1501 A4543F9400
171Grzankowski JarosłaPL 200466 1519 A427753700
172Grzankowski JarosłaPL 200466 1520 A427D42900
173Gudz Yevheniy A DV 2008867 756 A45445DD00
174Gudz Yevheniy A DV 2008867 796 A427EA1400
175Gudz Yevheniy A DV 2008867 816 A454301400
176Gudz Yevheniy A DV 2008867 827 A425A97600
177Gudz Yevheniy B DV 200886 769 A456B11C00
178Gudz Yevheniy B DV 2008867 771 A451737600
179Gudz Yevheniy B DV 2008867 802 A427A7DB00
180Gudz Yevheniy B DV 2008867 818 A4529BCE00
181Gudz Yevheniy C DV 200886 804 A4562C7C00
182Gudz Yevheniy C DV 200886 808 A456BAF500
183Gudz Yevheniy C DV 200886 812 A456C1B200
184Gudz Yevheniy C DV 200886 830 A4562FA600
185Gudz Yevheniy D DV 200886 850 A45692EE00
186Gudz Yevheniy D DV 2008867 852 A4568BC900
187Gudz Yevheniy D DV 2008867 860 A456FF5900
188Gudz Yevheniy D DV 2008867 861 A45690E200
189Gudz Yevhieny DV 2008867 864 A4569A4200
190Gudz Yevhieny DV 2008867 870 A456DF1D00
191Gudz Yevhieny DV 2008867 875 A4568A4200
192Hankus Mariusz PL 20030 979 A456CD9700
193Hankus Mariusz PL 20030 980 A456892200
194Hankus Mariusz PL 20030 981 A456D77F00
195Hankus Mariusz PL 20030 988 A456C8C900
196Hankus Marzena PL 20030 978 A456BC9800
197Hankus Marzena PL 20030 985 A456E66100
198Hankus Marzena PL 20030 991 A456CF4A00
199Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 891 A45650D300
200Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 892 A4567BB700
201Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 899 A456FBC600
202Hapłoniuk ZdzisławPL 200411 900 A4566AD900
203Harmut Rosner DV 2001839 641 A4548C2100
204Harmut Rosner DV 2001839 643 A427626700
205Harmut Rosner DV 2001839 665 A42779AC00
206Harmut Rosner DV 2008867 688 A456346600
207JAJ-POL TEAM PL 200111 887 A456009400
208JAJ-POL TEAM PL 200111 5206 A456FD6A00
209JAJ-POL TEAM PL 200111 5212 A456ADF100
210JAJ-POL TEAM PL 200111 5213 A456D8E700
211Jania Marcin PL 200449 206 A45687EB00
212Jania Marcin PL 200449 210 A456DCC500
213Jania Marcin PL 200449 225 A456F71500
214Jania Marcin PL 200449 235 A45647EB00
215Jania Marcin PL 200449 239 A456FB9900
216Jania Marcin i Leon PL 200449 203 A4567E3F00
217Jania Marcin i Leon PL 200449 211 A4569A0600
218Jania Marcin i Leon PL 200449 218 A45681F000
219Jania Marcin i Leon PL 200449 219 A4564C2200
220Jania Marcin i Leon PL 200449 221 A45660B500
221Jankowski Ireneusz PL 200193 6534 A4215EDE00
222Jankowski Ireneusz PL 200193 6535 B220B54400
223Jankowski Ireneusz PL 200193 6567 A427C9AC00
224Jankowski Ireneusz RPL 200193 6547 A4543FD000
225Janusz & Aleksy PL 20018 4001 A456CE3C00
226Janusz & Aleksy PL 20018 4008 A456C55300
227Janusz & Aleksy PL 20018 4010 A456916600
228Janusz & Aleksy PL 20018 4019 A456EF6800
229Janusz & Stefan PL 200266 8328 A427489E00
230Janusz & Stefan PL 200266 8361 A427CF7900
231Janusz & Stefan PL 200266 8498 A4563E4E00
232Jaro Bielsko PL 20021 5852 A456971500
233Jaro Bielsko PL 20021 5855 A456F66100
234Jaro Bielsko PL 20026 912 A4569D3D00
235Jaro Bielsko PL 20026 923 A45602FC00
236Jatczak Jarosław S 2099 1545 A4567BE400
237Jatczak Jarosław S 2099 1549 A456013900
238Jatczak Jarosław S 2099 1551 A456EE4B00
239Jatczak Jarosław S 2099 1555 A456E9C800
240KGW-HAŃDEREK PL 20034 1792 A456561A00
241KGW-HAŃDEREK PL 20034 1793 A456634A00
242KGW-HAŃDEREK PL 20034 1831 A456C7D900
243KGW-HAŃDEREK PL 20034 1849 A4568FD100
244Kajdzik Tomasz PL 200493 2628 A427C36600
245Kajdzik Tomasz PL 200493 2631 A427DBAA00
246Kajdzik Tomasz PL 200493 2642 A45445CE00
247Kajdzik Tomasz PL 200493 2645 A4277D4E00
248Kalata Józef PL 200237 17988 A456C5FA00
249Kantorowicz Tomasz PL 200236 116 A45651B200
250Kantorowicz Tomasz PL 200236 120 A45681B200
251Kantorowicz Tomasz PL 200236 121 A456BE5B00
252Kantorowicz Tomasz PL 200236 125 A456B42800
253Kantorowicz Tomasz PL 200236 130 A456FA8B00
254Karl Burger DV 2005056 803 A42762A300
255Karl Burger DV 2005056 827 A4228AF900
256Karl Burger DV 2005056 830 A427985200
257Karl Burger DV 2005056 840 A454A7AE00
258Komoda Marcin A PL 200452 7024 A456F03A00
259Komoda Marcin A PL 200452 7042 A456DF7700
260Komoda Marcin A PL 200452 7102 A456C9B900
261Komoda Marcin A PL 200452 7103 A456EE9600
262Komoda Marcin B PL 200452 7013 A4568BC600
263Komoda Marcin B PL 200452 7015 A456E32800
264Komoda Marcin B PL 200452 7034 A456D42700
265Komoda Marcin B PL 200452 7070 A456F70600
266Konieczny & WardęgaPL 20099 6612 A425CB9200
267Konieczny & WardęgaPL 20099 6628 A425A69700
268Konieczny & WardęgaPL 20099 6639 A425D78700
269Konieczny & WardęgaPL 20099 6640 A427B66300
270Koper Tomasz PL 20021 4010 A456FFD200
271Koper Tomasz PL 20021 4011 A456EA0300
272Koper Tomasz PL 20021 4016 A456B24800
273Koper Tomasz PL 20021 4017 A4569A7D00
274Korzym M.P. PL 200451 4801 A427A8AD00
275Korzym M.P. PL 200451 4803 A427B5A000
276Korzym M.P. PL 200451 4805 A427700F00
277Korzym M.P. PL 200451 4806 A427FE8900
278Kowalczyk B.& P. PL 200237 17066 A4563A2500
279Kowalczyk B.& P. PL 200237 17067 A456911B00
280Kowalczyk B.& P. PL 200237 17069 A456EE1E00
281Kowalczyk B.& P. PL 200237 17070 A456E42700
282Kowalkowski WładysPL 200237 7888 A456F0FE00
283Kowalkowski WładysPL 200237 8824 A456899F00
284Kowalkowski WładysPL 200237 8837 A45666ED00
285Krawieczek Lucjan PL 200129 1760 A456C64300
286Krawieczek Lucjan PL 200129 1778 A456FEC300
287Krawieczek Lucjan PL 200143 6033 A42621CF00
288Krawieczek Lucjan PL 200143 6053 A42626BB00
289Kupczak Jarosław PL 20018 249 A456FC0100
290Kupczak Jarosław PL 20018 251 A456FDE200
291Kupczak Jarosław PL 20018 255 A456C74200
292Kupczak Jarosław PL 20018 263 A456D73300
293Kupczak Jarosław PL 20018 271 A456B85000
294Kurier PL 200452 9987 A456D6F800
295Kurman Andrzej PL 200308 4152 A456832900
296Kurman Andrzej PL 200308 5057 A456905900
297Kurman Andrzej PL 200308 5061 A45685FA00
298Kurman Andrzej PL 200308 5063 A456BA0400
299Kwaśny Joanna PL 20053 2846 A454554C00
300Kwaśny Joanna PL 20053 2847 A456BAAA00
301Kwaśny Joanna PL 20053 2850 A45494FC00
302Kwaśny Joanna PL 20053 2852 A4543BDD00
303Lach & Murański PL 20023 1136 A4219ECF00
304Lach & Murański PL 20023 1139 A45496CD00
305Lach & Murański PL 20023 1177 A4547A8300
306Lach & Murański PL 20023 1206 A456DA8B00
307Lewandowski KazimierPL 200302 5035 A456815B00
308Lewandowski KazimierPL 200302 5081 A4569F2000
309Lewandowski KazimierPL 200302 5086 A456930E00
310Lewandowski KazimierPL 200302 5090 A4569D7D00
311Ligeza - Kowalczyk PL 200237 4301 A45604FA00
312Ligeza - Kowalczyk PL 200237 4303 A4567FFF00
313Maciaszek Rafał PL 200449 6038 A454900500
314Maciaszek Rafał PL 200449 6042 3730229500
315Maciaszek Rafał PL 200449 6043 373006FA00
316Maciaszek Rafał PL 200449 6044 37B4F56800
317Maciejowski JarosłaPL 20030 8702 A456ED0000
318Maciejowski JarosłaPL 20030 8706 A456E8D800
319Maciejowski JarosłaPL 20030 8713 A4568D3D00
320Maciejowski JarosłaPL 20030 8716 A42640FE00
321Marekwica PL 20030 4055 A456F5CC00
322Marekwica PL 20030 4061 A456AC0100
323Marekwica PL 20030 4062 A4569FB300
324Marekwica PL 20030 4098 A456EFA400
325Mariusz Plata PL 200299 2230 A456830E00
326Mariusz Plata PL 200299 2235 A456904D00
327Mariusz Plata PL 200299 2243 A456989000
328Mariusz Plata PL 200299 2294 A456705C00
329Marszałek Tadeusz PL 200199 3319 A45690B200
330Marszałek Tadeusz PL 200199 3336 A456C40900
331Marszałek Tadeusz PL 200199 3337 A456ABF300
332Marszałek Tadeusz PL 200199 3347 A456875100
333Marszałek Tadeusz APL 200199 3355 A456E22900
334Maziarz Racing Team PL 200233 6500 A4565F8900
335Maziarz Racing Team PL 200233 6520 A426FD0F00
336Maziarz Racing Team PL 200233 6529 A427836600
337Maziarz Racing Team PL 200233 6546 A4262B7A00
338Maziarz Racing Team PL 200233 6620 A456DD5B00
339Maziarz Racing Team PL 200233 6756 A426045300
340Maziarz Racing Team PL 200233 6768 A45699DA00
341Maziarz Racing Team PL 200233 6901 A45676A000
342Meyer & Zambrzycki PL 200307 2246 A456B53600
343Meyer & Zambrzycki PL 200307 2254 A4569C3F00
344Meyer & Zambrzycki PL 200307 2379 A456BC4E00
345Mrowiec Krzysztof PL 20023 2702 A425B76900
346Mrowiec Krzysztof PL 20023 2708 A454A99D00
347Mrowiec Krzysztof PL 20023 2717 A4259A3900
348Mrowiec Krzysztof PL 20023 2728 A427EB4000
349Mrowiec Krzysztof A PL 20023 2730 37B4E96400
350Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6301 37B4F22F00
351Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6302 3730DCB800
352Mrowiec Krzysztof A PL 20023 6340 37B403C400
353Murański & Lach PL 20023 3537 A4543CDC00
354Murański & Lach PL 20023 3538 A45465E200
355Murański & Lach PL 20023 3540 A421D8D100
356Murański & Lach PL 20023 3546 A45497F400
357Nalepka-Nocoń PL 200199 819 A45679DB00
358Nalepka-Nocoń PL 200199 832 A456A70A00
359Nalepka-Nocoń PL 200293 4408 A4568BCA00
360Nalepka-Nocoń PL 200293 4420 A456732C00
361Nosek Damian PL 200493 13402 A456B36400
362Nosek Damian PL 200493 13404 A456F1B100
363Nosek-Novotny CZ 200235 590 A456DF3B00
364Nosek-Novotny CZ 200235 591 A456E5EA00
365Nowicki Damian PL 2003 5014 A427EC4F00
366Nowicki Damian PL 2003 5023 B2202E3800
367Nowicki Damian PL 2003 5027 A42577D200
368Nowicki Damian PL 2003 5028 A427E65400
369Oczkowski Tadeusz PL 20021 5364 A456C50800
370Oleksiak Zbigniew PL 20053 2387 A4272AF100
371Oleksiak Zbigniew PL 20053 2395 A456B2A200
372Oleksiak Zbigniew PL 20053 2855 A454A6BE00
373Oleksiak Zbigniew PL 20053 2904 A4276E1000
374Ośko Adaś i HubertPL 200452 9903 A4257EF900
375Ośko Adaś i HubertPL 200452 9920 A425BE2600
376Ośko Adaś i HubertPL 200452 9926 A45463B700
377Ośko Adaś i HubertPL 200452 9922 A425CC7300
378Ośko Adaś i HubertPL 200452 9983 A425FFDA00
379Paduł Lesław PL 200229 3173 A456C25700
380Paduł Lesław PL 200229 3174 A456BD1000
381Paduł Lesław PL 200229 3187 A456C2B100
382Paduł Lesław PL 200229 3192 A456AC1100
383Paulina & Damian PL 200233 2025 A456EBA800
384Paulina & Damian PL 200233 2029 A456A31900
385Paulina & Damian PL 200233 2054 A456A17500
386Paulina & Damian PL 200233 2060 A456C39100
387Pielesiak Leszek APL 200266 8112 A427F32A00
388Pielesiak Leszek APL 200266 8128 A427948300
389Pielesiak Leszek APL 200266 8163 A4206B7900
390Pielesiak Leszek PL 200266 8421 A456905800
391Pielesiak Leszek PL 200266 8440 A456355600
392Pielesiak Leszek PL 200266 8460 A456951A00
393Pielesiak Leszek PL 200266 8499 A4563BE700
394Pielesiak Leszek B PL 200266 8151 A425C8B300
395Pielesiak Leszek B PL 200266 8210 A427017700
396Pielesiak Leszek B PL 200266 8237 A421A83200
397Pilk Katarzyna PL 20082 1975 A45668CD00
398Pilk Katarzyna PL 20082 1993 A4568FF300
399Pilk Katarzyna PL 20082 1996 A45643C200
400Pilk Wiesław PL 20082 1976 A45672B400
401Pilk Wiesław PL 20082 1984 A45678DC00
402Pilk Wiesław PL 20082 1992 A456988100
403Pilk Wiesław PL 20082 1998 A4569ADA00
404Piwowarczyk D.& A, aPL 200196 7032 A45687D900
405Piwowarczyk D.& A, aPL 200196 7054 A456DFB300
406Piwowarczyk D.& A. aPL 200196 7017 A4569E3C00
407Piwowarczyk D.& A. aPL 200196 7018 A4569F1D00
408Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7005 A456A75100
409Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7022 A456A8D800
410Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7023 A4569C4D00
411Piwowarczyk D.& A. bPL 200196 7039 A456F52600
412Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7006 A456FA4F00
413Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7024 A456CD3D00
414Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7041 A456D66100
415Piwowarczyk D.& A. cPL 200196 7046 A456CB7B00
416Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 560 A456CF0E00
417Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7021 A456F6E900
418Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7036 A45604CD00
419Piwowarczyk D.& A. dPL 200196 7052 A456DBC600
420Pluta Sławomir PL 200414 9164 A456A0FF00
421Pluta Sławomir PL 200414 9173 A456B1B200
422Pluta Sławomir PL 200414 9177 A456A61700
423Pluta Sławomir PL 200414 9201 A456AF2D00
424Pluta Sławomir R PL 200414 9141 A4569EA600
425Po Ra Pi PL 200280 5516 A456C94000
426Po Ra Pi PL 200280 5519 A456F75100
427Po Ra Pi PL 200280 5523 A456C12A00
428Po Ra Pi PL 200280 5533 A456BF7700
429Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9905 A427305A00
430Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9929 A4549BF500
431Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9939 A45461D700
432Podkowa Piotr+HubertPL 200452 9984 A427B2D000
433Raczek Jacek PL 20021 3012 A456BFC200
434Raczek Jacek PL 20021 3015 A456D0D000
435Raczek Jacek PL 20021 3016 A456BE4B00
436Raczek Jacek PL 20021 3070 A456BB8A00
437Robert Pietras PL 200266 8321 A427839300
438Robert Pietras PL 200266 8338 A45485EC00
439Robert Pietras PL 200266 8342 A454562700
440Rzadkowski Dawid PL 200308 4056 A456A86F00
441Rzadkowski Dawid PL 200308 4062 A456EFB300
442Rzadkowski Dawid PL 200308 4064 A456817500
443Rzadkowski Dawid PL 200308 4066 A456C75100
444Sekcja Raba PL 200236 155 A4568A3300
445Shenke Adam DV 2001648 402 A456993200
446Shenke Adam DV 2001648 413 A456A60800
447Shenke Adam DV 2001648 419 A4568B6D00
448Shenke Adam DV 2008762 221 A456AEC400
449Shenke Adam A DV 2008762 226 A456AFD200
450Shenke Adam A DV 2008762 230 A456A6DB00
451Shenke Adam A DV 2008762 239 A456B65300
452Shenke Adam A DV 2008762 293 A456B39200
453Shenke Adam B DV 2001648 405 A456BFD200
454Shenke Adam B DV 2008762 238 A45692A200
455Silesia Team A PL 200253 7041 A456E4BE00
456Silesia Team A PL 200253 7045 A456F6F800
457Silesia Team A PL 200253 7061 A4569D6B00
458Silesia Team A PL 200253 7075 A456FA6D00
459Silesia Team B PL 200253 7016 A456A21A00
460Silesia Team B PL 200253 7030 A456EDD300
461Silesia Team B PL 200253 7043 A456F7BB00
462Silesia Team B PL 200253 7051 A456FB4E00
463Sobel Czesław PL 20030 707 A42644FA00
464Sobel Czesław PL 20030 831 A42643BF00
465Sobel Czesław PL 20030 832 A4261D9600
466Sobel Czesław PL 20030 833 A426467000
467Sobel Czesław B PL 20030 794 A456D54400
468Sobel Czesław B PL 20030 827 A426376000
469Sobel Czesław B PL 20030 834 A4568A3000
470Sobel Czesław B PL 20030 835 A456AB5D00
471Sobóta Szymon PL 200180 9001 A456777300
472Sobóta Szymon PL 200180 9005 A4564CC900
473Sobóta Szymon PL 200180 9088 A4567EB800
474Sobóta Szymon PL 200180 9090 A4567FC600
475Socała Paweł PL 20017 3331 A456A62500
476Socała Paweł PL 20017 3347 A456E26500
477Socała Paweł PL 20017 3361 A456EF1D00
478Sompolski Mariusz PL 200224 1234 A454B74F00
479Sompolski Mariusz PL 200224 1287 A454D8E400
480Sompolski Mariusz PL 200224 1636 A45478F800
481Sprycha Łukasz PL 200468 446 A454A9D900
482Sprycha Łukasz PL 200468 462 A425A17E00
483Sprycha Łukasz PL 200468 463 A427765400
484Sprycha Łukasz PL 200468 476 A45448C100
485Stafiej-StępniewskiDV 2003001 1095 A456863400
486Stafiej-StępniewskiDV 2009516 221 A4566A9D00
487Stafiej-StępniewskiDV 2009516 227 A456C57100
488Stafiej-StępniewskiDV 2009516 231 A45661B400
489Stafiej-StępniewskiDV 2009516 232 A456C8F600
490Stafiej-StępniewskiDV 2009606 700 A4544BDD00
491Stafiej-StępniewskiDV 2009606 718 A425725F00
492Stafiej-StępniewskiDV 2009606 745 A427805A00
493Stafiej-StępniewskiDV 2009980 60 A4563A9D00
494Stalowe A PL 200414 15862 A456E61600
495Stalowe A PL 200414 15865 A456F19300
496Stalowe A PL 200414 15866 A456898C00
497Stalowe A PL 200414 15877 A456FEE100
498Stalowe B PL 200414 15836 A456F54400
499Stalowe B PL 200414 15859 A456EA6D00
500Stalowe B PL 200414 15861 A456ED5B00
501Stalowe B PL 200414 15870 A456957100
502Stalowe R PL 200414 15864 A456E1C000
503Stalowe R PL 200414 15874 A456E76000
504Staniszewski-Stefan PL 200199 3972 A45667A000
505Staniszewski-Stefan PL 200199 3985 A456970A00
506Staniszewski-Stefan PL 200199 3989 A4568EC700
507Staniszewski-Stefan PL 200199 3991 A4567C7E00
508Stefan-Stanisz. PL 200199 4798 A4569F0F00
509Stefan-Staniszewski PL 200199 3302 A456783300
510Stefan-Staniszewski PL 200199 3306 A456C51800
511Stefan-Staniszewski PL 200199 3971 A456757500
512Stefan-Staniszewski PL 200199 4794 A456A39200
513Stępniewski-StafiejDV 2009606 733 A425A65B00
514Stępniewski-StafiejDV 2009606 742 A454431B00
515Stępniewski-StafiejPL 20090 6201 A4567DF200
516Stępniewski-StafiejPL 20090 6207 A456BF9600
517Stępniewski-StafiejPL 20090 6245 A456871600
518Stępniewski-StafiejPL 20090 6262 A456A07700
519Stępniewski-StafiejPL 20090 10922 A456B8F700
520Stępniewski-StafiejPL 20090 10932 A456443700
521Stępniewski-StafiejPL 20090 10939 A4568EC400
522Stępniewski-StafiejPL 20090 10949 A4567F9600
523Stępniewski-StafiejPL 20090 10957 A456A18500
524Stępniewski-StafiejPL 20090 10963 A4567E2E00
525Stępniewski-StafiejPL 20090 10966 A456765300
526Super Gołąb PL 200364 3564 A456D7CA00
527Super Gołąb PL 200364 3566 A456E24700
528Super Gołąb PL 200364 5104 A456D6AD00
529Super Gołąb PL 200364 5108 A456EC2F00
530Szulc Kamil PL 20098 831 A456EAC700
531Szulc Kamil PL 20098 838 A456001C00
532Szulc Kamil PL 20098 840 A456DD8800
533Szulc Kamil PL 20098 844 A456CED200
534Szwagry PL 200449 4905 A427B73500
535Szwagry PL 200449 4908 A42589B200
536Szwagry PL 200449 4909 A4271B6E00
537Szwagry PL 200449 4923 A42777AE00
538Szwagry r PL 200449 4911 A426597D00
539Szybcy i Wściekli PL 200236 66 A456709800
540Szybcy i Wściekli PL 200236 70 A45673B300
541Szybcy i Wściekli PL 200236 1154 A456F92200
542Szybcy i Wściekli PL 200236 1156 A4569BE700
543Słowioczek Dariusz PL 20030 2462 A456FCC500
544Słowioczek Dariusz PL 20030 2465 A456C99B00
545Słowioczek Dariusz PL 20030 2466 A426334600
546Słowioczek Dariusz PL 20030 2475 A427918600
547T.M. & N.T. PL 200235 323 A456864600
548T.M. & N.T. PL 200235 330 A4565A8E00
549T.M. & N.T. PL 200235 335 A4566E9900
550T.M. & N.T. PL 200235 336 A456931900
551TEAM SOBKÓW PL 200261 2251 A456699F00
552TEAM SOBKÓW PL 200261 2264 A456559300
553TEAM SOBKÓW PL 200261 2276 A45667FB00
554TEAM SOBKÓW PL 200261 2280 A45691C400
555Tarasiuk Jerzy A PL 200358 1123 A45431E600
556Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1133 A427E76200
557Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1166 A4276A3200
558Tarasiuk Jerzy A PL 200385 1192 A427C9E800
559Tarasiuk Jerzy B PL 200358 1118 A427D1C200
560Tarasiuk Jerzy B PL 200358 1125 A427A5FB00
561Tarasiuk Jerzy B PL 200385 1126 A422A03F00
562Tarasiuk Jerzy B PL 200385 1191 A425DE7100
563Team BCHB SK 200401 310 A4569E3000
564Team BCHB SK 200401 315 A4567C5000
565Team BCHB SK 200401 1131 A456694400
566Team BCHB SK 200777 12 A45650C500
567Team BCHB r SK 200401 801 A45651A600
568Team Flying PL 20023 4245 A45668CC00
569Team Flying PL 20023 4246 A456BEF000
570Team Flying PL 20023 6362 A427EFC400
571Team Flying PL 20023 6371 A456BF2C00
572Team Mazury BE 20 2057637 A456B51800
573Team Mazury BE 20 2057656 A4569BD600
574Team Mazury BE 20 2108456 A456C2DF00
575Team Mazury BE 20 2108460 A456B61700
576Team Mazury B BE 20 2057646 A456B6EA00
577Team Mazury B BE 20 2057668 A456B29300
578Team Mazury B BE 20 2108444 A456846400
579Team Mazury B PL 200214 15336 A456298E00
580Team Pułka PL 20029 7505 A456F31900
581Team Pułka PL 20029 7506 A45601C000
582Team Pułka PL 20029 7515 A456F7E800
583Team Pułka PL 20029 7521 A45680D000
584Team Vorćak-MrawiecSK 202908 9 A456CBE400
585Team Vorćak-MrawiecSK 202908 41 A456CF7700
586Team Vorćak-MrowiecPL 20023 2732 37B41B4400
587Team Vorćak-MrowiecPL 20023 6311 37302D3000
588Team Warmia PL 200350 11702 A456C6CC00
589Team Warmia PL 200350 11705 A456C47300
590Team Warmia PL 200350 11714 A4569D3E00
591Team Warmia PL 200350 11716 A456B87F00
592Team Ślipek-Janik PL 200229 7663 A427AB0400
593Team Ślipek-Janik PL 200229 7664 A427D9BB00
594Team Ślipek-Janik PL 200229 7691 A42596F100
595Team Ślipek-Janik PL 200229 7699 A456844500
596Tempka Mariusz PL 20023 634 A456E88D00
597Tempka Mariusz PL 20023 636 A456426800
598Tempka Mariusz PL 20023 637 A456FCF200
599Tempka Mariusz PL 20023 638 A456793400
600Tempka Mariusz PL 20023 639 A4569D1200
601Tempka Mariusz PL 20023 640 A456D29200
602Tempka Mariusz PL 20023 642 A4569BBA00
603Tempka Mariusz PL 20023 686 A456667400
604Tempka Mariusz PL 20023 688 A4568DAA00
605Tempka Mariusz PL 20023 695 A4566C1400
606Tomasz Czupryniak PL 20082 9470 A456ED9700
607Tomasz Czupryniak PL 20082 9471 A456F18400
608Tomasz Czupryniak PL 20082 9477 A456BDD300
609Tomasz Czupryniak PL 20082 9479 A456DD6A00
610Traczyk A. & W. PL 200236 503 A425B30300
611Traczyk A. & W. PL 200236 505 A456C4FB00
612Trochimiuk-Sitarski PL 200466 7 A454729A00
613Trochimiuk-Sitarski PL 200466 12 A45475B500
614Trochimiuk-Sitarski PL 200466 14 A427EDE400
615Wardęga & KoniecznyPL 20099 6620 A425D47B00
616Wardęga & KoniecznyPL 20099 6624 A4547D1700
617Wardęga & KoniecznyPL 20099 6637 A422C24000
618Wera Kraków PL 200170 9783 A4569EB800
619Wróbel P. i M. a PL 200262 11189 A426354400
620Wróbel P. i M. a PL 200262 11225 A426230900
621Wróbel P. i M. a PL 200262 11245 A4262C2E00
622Wróbel P. i M. a PL 200262 11261 A4279BF500
623Wróbel P. i M. b PL 200262 11184 37B2B72200
624Wróbel P. i M. b PL 200262 11238 3730240C00
625Wróbel P. i M. b PL 200262 11239 372BF2E200
626Wróbel P. i M. b PL 200262 11277 3730288000
627Wróbel P. i M. c PL 200262 11155 A426FD5A00
628Wróbel P. i M. c PL 200262 11207 A42639F500
629Wróbel P. i M. c PL 200262 11234 A4262D6900
630Wróbel P. i M. c PL 200262 11280 A427A1C200
631Wróbel P. i M. d PL 200262 11230 373028AE00
632Wróbel P. i M. d PL 200262 11232 A42769F700
633Wróbel P. i M. d PL 200262 11279 A427AB8C00
634Wróbel P. i M. d PL 200262 11281 A42768CB00
635Wójciak Leon PL 200235 5203 A456DAC700
636Wójciak Leon PL 200235 5209 A456D58000
637Wójciak Leon PL 200235 5244 A456BD3D00
638Wójciak Leon PL 200235 5245 A456BED200
639Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5003 A4565C1300
640Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5017 A456686200
641Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5018 A45687FA00
642Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5023 A4567D3000
643Wójciak-BrzoziewskiPL 200235 5024 A4568CD700
644Zając Dariusz PL 200368 1054 A456611F00
645Zając Dariusz PL 200368 1066 A456339500
646Zając Dariusz PL 200368 2028 A4565AAD00
647Zając Dariusz PL 200368 2219 A45645EE00
648Zając Dariusz A PL 200368 1034 A456636800
649Zając Dariusz A PL 200368 1058 A456AE8B00
650Zdzisław & Damian PL 200233 2006 A4569A7C00
651Zdzisław & Damian PL 200233 2011 A456A08500
652Zdzisław & Damian PL 200233 2038 A456F8D800
653Zdzisław & Damian PL 200233 2042 A456D56200
654Zgud Robert A PL 200206 2354 A456961A00
655Zgud Robert A PL 200206 2372 A4567C0500
656Zgud Robert A PL 200206 2374 3730D51900
657Zgud Robert A PL 200206 2397 A4563F5D00
658Zgud Robert B PL 200206 2333 A456765600
659Zgud Robert B PL 200206 2366 A456551B00
660Zgud Robert B PL 200206 2387 A4569EC700
661Zgud Robert B PL 200206 2416 A45659F900
662Zgud Robert C PL 200206 2349 A456308900
663Zgud Robert C PL 200206 2369 A456A50C00
664Zgud Robert C PL 200206 2421 A4568A1600
665Zgud Robert C PL 200206 2435 A4565B2400
666Zgud Robert R PL 200206 2393 A45679BD00
667Złote Skrzydło A PL 200221 4176 A427588F00
668Złote Skrzydło A PL 200221 4178 A426306700
669Złote Skrzydło A PL 20034 3762 A425850100
670Złote Skrzydło A PL 20034 3767 A4278A0500
671Złote Skrzydło B PL 200114 338 A456D23800
672Złote Skrzydło B PL 200114 370 A456820B00
673Złote Skrzydło B PL 200226 9353 A456EE3C00
674Złote Skrzydło B PL 200226 9366 A456AC4E00
675Ł..J. & P.S. PL 200234 5753 A45690C100
676Ł..J. & P.S. PL 200234 5756 A456D43600
677Ł..J. & P.S. PL 200234 5763 A456E8BA00
678Ł..J. & P.S. PL 200234 5764 A456E99B00
679Łacek P. & K. PL 200439 2605 A427D7F900
680Łacek P. & K. PL 200439 2615 A451DFAC00
681Łacek P. & K. PL 200439 2620 A454684900
682Łajczak Andrzej PL 20030 802 A42773B100
683Łajczak Andrzej PL 20030 803 A4260E8600
684Łajczak Andrzej PL 20030 8338 A426540900
685Łajczak Andrzej PL 20030 8339 A42636E900
686Łajczak Andrzej A PL 20034 4601 A42668E600
687Łajczak Andrzej A PL 20034 4602 A42620DF00
688Łajczak Andrzej A PL 20034 4627 A4268BC500
689Łajczak Andrzej A PL 20034 4628 A427923A00
690Łajczak Grzegorz PL 20030 8347 A456C6F800
691Łajczak Grzegorz PL 20030 8348 A456E1FD00
692Łajczak Grzegorz PL 20034 4660 A456AD5B00
693Łajczak Grzegorz PL 20034 4661 A456F5DB00
694Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6902 A456BB2000
695Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6903 A456C1FD00
696Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6905 A45641D200
697Żywiec Bogdan i JaPL 200237 6932 A4568AC700
698

Lista uczestników na rok 2019

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7114 A4545A0500
2A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7120 A4545E1000
3A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7129 A42587C300
4A.T.M. Ciulinscy PL 190281 7485 A45437BD00
5Adek PL 19 554907 A4277A7E00
6Adek PL 19 554919 A42787DB00
7Adek PL 19 554935 A4279A5000
8Adek PL 19 554967 37B402A700
9Adek PL 19 554969 37B4FDAC00
10Adek r PL 19 554973 37B408B000
11Arażny Damian PL 19 669927 A42762A300
12Arażny Damian PL 19 669933 A427A83400
13Arażny Damian PL 19 669939 A427777100
14Arażny Damian PL 19 669942 A4257BB000
15B.J.I.Kostorz PL 190125 2724 A4277F4C00
16BUNO LOFT IF 19BRUN 01 A425A2E600
17BUNO LOFT IF 19BRUN 03 A4546F4900
18BUNO LOFT IF 19BRUN 05 A42578E000
19BUNO LOFT IF 19BRUN 07 A454776200
20BUNO LOFT IF 19BRUN 10 A4545CD600
21Babiński Mariusz PL 19 152672 A427F4A100
22Babiński Mariusz PL 19017 2251 A427DB1300
23Babiński Mariusz PL 19017 2255 A427E90600
24Babiński Mariusz PL 19017 2257 A427D5BF00
25Babiński Mariusz PL 19017 2267 A4229E8C00
26Bieniek Darek A PL 190235 133 37B4E1B700
27Bieniek Darek A PL 190235 170 A45441AA00
28Bieniek Darek B PL 19099 8160 37302EE400
29Bieniek Darek B PL 19099 8164 37302D6D00
30Bieniek Darek B PL 19099 8173 A4246EAA00
31Bieniek Darek B PL 19099 8178 37302C5F00
32Bieniek Darek B PL 19099 8179 373027CD00
33Bieniek Dariusz S 1999 383 A454734E00
34Bieniek Dariusz S 1999 384 A454AD9900
35Bieniek Dariusz S 1999 389 A422A4D100
36Bieniek Dariusz S 1999 392 A451231700
37Bieniek Dariusz S 1999 398 A451737600
38Blecharczyk SławomiPL 190235 2303 A42770C300
39Bobek Stanisław PL 190439 504 A427AF1F00
40Bobek Stanisław PL 190439 505 A454950000
41Bobek Stanisław PL 190439 506 A427A31B00
42Bobek Stanisław PL 190439 513 A4277FF100
43Bobek Stanisław PL 190439 553 A427626700
44Body & Skupień PL 190238 2941 37B4F95500
45Body & Skupień PL 190238 2942 37B4F0A900
46Body & Skupień PL 190238 2943 A427B97F00
47Body & Skupień PL 190238 2944 37B42C9E00
48Body & Skupień PL 190238 2955 A427DBAA00
49Body & Skupień r PL 190238 2956 A427E7AE00
50Brandowski Łukasz PL 19023 2952 37B41A9000
51Brandowski Łukasz PL 19023 2955 37B4067600
52Brandowski Łukasz PL 19023 2958 37B4F67600
53Brandowski Łukasz PL 19023 2960 37B4FC3400
54Brandowski Łukasz PL 19023 2961 37B41F5F00
55Brzoziewski-GierczakPL 190163 8658 A42779CA00
56Brzoziewski-GierczakPL 190163 8659 A427936600
57Brzoziewski-GierczakPL 190163 8675 A42779AC00
58Brzoziewski-GierczakPL 190163 8697 A4276EB600
59Brzoziewski-GierczakPL 190163 10905 A427A6AF00
60Bućek Eduard SK 192901 1059 A427EA1400
61Bućek Eduard SK 192901 1061 A427C0A500
62Bućek Eduard SK 192901 1063 A427C9E800
63Bućek Eduard SK 192901 1064 A427C4ED00
64Bućek Eduard SK 192901 1066 A427E02D00
65Cholewa Robert PL 19 557740 A424784600
66Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7001 A454E43C00
67Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7008 A45431E600
68Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7025 A45475B500
69Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7031 A454494800
70Chrabąszcz Łukasz PL 190380 7061 A454562D00
71Chrabąszcz Łuki PL 190380 7007 A4549DBD00
72Chrabąszcz Łuki PL 190380 7027 A454915F00
73Chrabąszcz Łuki PL 190380 7032 A4549ADE00
74Chrabąszcz Łuki PL 190380 7033 A454C07C00
75Chrabąszcz Łuki PL 190380 7063 A4547D1700
76Ciomek Jan PL 190218 4507 A425814100
77Ciomek Jan PL 190218 4508 A4250AA200
78Ciomek Jan PL 190218 4517 A4278BE600
79Ciomek Jan PL 190218 4519 A42769BB00
80Ciomek Jan PL 190218 4524 A4276C8B00
81Czapliński Tom PL 190344 931 A425D78700
82Czapliński Tom PL 190344 1248 A423F8BA00
83Czapliński Tomasz PL 190344 1228 A425A32100
84Czapliński Tomasz PL 190344 1444 A454AA3200
85Czapliński Tomasz PL 190344 1458 A425BF7000
86Czapliński Tomasz PL 190344 1515 A4546BB900
87Czapliński Tomasz PL 190344 1528 A4546EB600
88Damian Andrzelika PL 19099 8153 A427DABA00
89Damian Andrzelika PL 19099 8155 A4277C5E00
90Damian Andrzelika PL 19099 8165 37B4E45A00
91Damian Andrzelika PL 19099 8172 A454695700
92Damian Andrzelika PL 19099 8174 A427B39300
93Dla Gabrysi PL 19 687563 37B4087400
94Dla Gabrysi PL 19 688119 37B41B8000
95Dla Gabrysi PL 19 688277 A454F28A00
96Dla Gabrysi PL 19 688941 37B4185600
97Dla Gabrysi PL 190235 2048 37B410F400
98Dla Grażynki PL 190425 7002 A425FFDA00
99Dla Grażynki PL 190425 7003 A454B33900
100Dla Grażynki PL 190425 7007 A4547B0A00
101Dla Grażynki PL 190425 7051 A454900500
102Dla Grażynki PL 190425 7063 A454651F00
103Dobkowicz PL 19 138130 37B4F26B00
104Dobkowicz PL 19 138133 A42790B400
105Dobkowicz PL 19 138150 A4545B4D00
106Dobkowicz PL 19 138154 A454A39300
107Dobkowicz PL 19 138191 A4277CB800
108Drobny A.G. PL 19024 6604 A427B32A00
109Drobny A.G. PL 19024 6605 A427B55500
110Drobny A.G. PL 19024 6606 A42798DA00
111Drobny A.G. PL 19024 6614 A4276BB900
112Drobny A.G. PL 19024 6615 A427A2B200
113Drzazga Marek PL 19 623709 A42588FF00
114Drzazga Marek PL 19 623710 A454827600
115Drzazga Marek PL 190277 4155 A454692A00
116Drzazga Marek PL 190277 4160 A454301400
117Dróżdż Radek PL 190435 5305 B220F71100
118Dróżdż Radosław PL 190435 5312 A425CAFD00
119Dróżdż Radosław PL 190435 5320 A425B0D900
120Dróżdż Radosław PL 190435 5332 A425C45D00
121Dróżdż Radosław PL 190435 5333 A421A39C00
122Dróżdż Radosław PL 190435 5360 A454A30C00
123Eliza PL 19 244702 A427EAF600
124Eliza PL 19 244703 A427C84300
125Eliza PL 19 244800 A427DFB500
126Ficek Jacek PL 19023 3403 A45485EC00
127Ficek Jacek PL 19023 3404 A454A75300
128Ficek Jacek PL 19023 3406 A454754600
129Ficek Jacek PL 19023 3411 A454892400
130Ficek Jacek PL 19023 3427 A454B39300
131Gabryś Józef PL 19 165216 A427913B00
132Gabryś Józef PL 19024 4101 A427A9AC00
133Gabryś Józef PL 19024 4102 A427347400
134Gabryś Józef PL 19024 4106 A4279D1100
135Gabryś Józef PL 19024 4111 A42777BD00
136Gierczak Tadeusz PL 190163 8657 A427948300
137Gierczak Tadeusz PL 190163 8660 A4279AAB00
138Gierczak Tadeusz PL 190163 8670 A4278A9C00
139Gierczak Tadeusz PL 190163 8671 A427700F00
140Gierczak Tadeusz PL 190163 10939 37B40F1300
141Gierczak Tadeusz B PL 190145 1309 37B4194600
142Gierczak Tadeusz B PL 190145 1310 37B4F99100
143Gierczak Tadeusz B PL 190145 1314 37B4F19900
144Gierczak Tadeusz B PL 190145 1315 37B4011100
145Gierczak Tadeusz B PL 190163 10923 37B4E96400
146Gorzolka & Kumiec PL 19 752662 A454440B00
147Gorzolka & Kumiec PL 19 752678 A45430FD00
148Gorzolka & Kumiec PL 19 752680 A45445DD00
149Gorzolka & Kumiec PL 19 752693 A4548B0400
150Gorzolka & Kumiec PL 19 752702 A4547B4000
151Gołębie Odlotowe PL 19 756957 37B4260D00
152Gołębie Odlotowe PL 19 756964 37B41D6000
153Gołębie Odrzutowe PL 19 756769 A427ED2000
154Gołębie Odrzutowe PL 19 756969 37B4F73900
155Gołębie Odrzutowe PL 19 759775 A427C46500
156Gołębie Odrzutowe PL 19 759798 A427D7F900
157Gołębie Odrzutowe PL 190264 6718 A427C91500
158Grodny Andrzej PL 19 980079 A427C31B00
159Grodny Andrzej PL 190314 1113 A427E62700
160Grodny Andrzej PL 190314 1114 A427FE9800
161Grodny Andrzej PL 190314 1126 A427D36600
162Grodny Andrzej PL 190314 1176 37B4F50E00
163Grodny Andrzej r PL 190314 1195 A427629400
164Grzankowski -KostorzPL 19 795619 A425DE7100
165Grzankowski -KostorzPL 19 795733 A45486AF00
166Grzankowski -KostorzPL 19 795743 A425957400
167Grzankowski -KostorzPL 19 795769 A454B5DD00
168Grzankowski -KostorzPL 190268 813 A454448900
169Gudz Yevheniy A DV 1903083 5 A454561800
170Gudz Yevheniy A DV 1903083 8 A454B4DE00
171Gudz Yevheniy A DV 1903083 19 37B4144B00
172Gudz Yevheniy A DV 1903083 26 37B413A600
173Gudz Yevheniy A DV 1908867 610 A427818600
174Gudz Yevheniy B DV 1903083 12 37B4020100
175Gudz Yevheniy B DV 1908867 630 B220C84D00
176Gudz Yevheniy B DV 1908867 667 A427ADE400
177Gudz Yevheniy B DV 1908867 683 37B41B7100
178Gudz Yevheniy B DV 1908867 689 37B41B3500
179Gudz Yevheniy C DV 1903083 24 A4279E3E00
180Gudz Yevheniy C DV 1908867 618 B220E67C00
181Gudz Yevheniy C DV 1908867 660 A427A94200
182Gudz Yevheniy C DV 1908867 665 A4279DF300
183Gudz Yevheniy C DV 1908867 682 A427857300
184Gudz Yevheniy D DV 1901839 467 A422B9B200
185Gudz Yevheniy D DV 1903083 14 A42779BB00
186Gudz Yevheniy D DV 1908867 622 A422B4E000
187Gudz Yevheniy D DV 1908867 638 A4258BED00
188Gudz Yevheniy D PL 19 554899 A427D77100
189Górka Marian PL 19 547015 A454AC2C00
190Górka Marian PL 19 547016 A424248200
191Górka Marian PL 19 547021 A424839600
192Górka Marian PL 19 547022 A451DFAC00
193Górka Marian PL 19 547066 A4549DF300
194Górka Tadeusz PL 19 547584 37B40EF600
195Górka Tadeusz PL 19 547588 37B4E03000
196Górka Tadeusz PL 19 547641 37B4053B00
197Górka Tadeusz PL 19 547642 37B41BAE00
198Górka Tadeusz PL 19 547649 37B4E4B400
199Górka Tadeusz r PL 19 547655 37B4F46900
200Harnaś PL 19 148281 37B42D8E00
201Harnaś PL 19 148283 37B4109A00
202Harnaś PL 19 148887 37B4F85600
203Harnaś PL 19023 2052 37B4186500
204Harnaś PL 19099 8175 3730212D00
205INSTAL PROJEKT PL 19 166321 A454911D00
206INSTAL PROJEKT PL 19 166322 A454AA6F00
207INSTAL PROJEKT PL 19 166355 A42799AC00
208INSTAL PROJEKT PL 19 166362 A427B4ED00
209INSTAL PROJEKT PL 19 166363 A427A7DB00
210Janicki Mariusz GB 19B 47242 37B42B1700
211Janicki Mariusz GB 19B 47254 37B4054A00
212Janicki Mariusz GB 19B 47293 37B40ADC00
213Janicki Mariusz GB 19B 47307 37B40F2200
214Janicki Mariusz GB 19B 47318 37B4E9A000
215Jasek Marian PL 19 138363 A42766CD00
216Jasek Marian PL 19 138365 A42786FA00
217Jasek Marian PL 19 138476 A427AB3100
218Jasek Marian PL 19023 2128 37B4FF0400
219Jasek Marian PL 19023 2133 37B4EF6E00
220Jonas & Koncarevic DV 1901976 3038 37B426C100
221Jonas & Koncarevic DV 1901976 3062 37B403F100
222Jonas & Koncarevic DV 1901976 3070 37B4165800
223Jonas & Koncarevic DV 1901976 3077 37B4E52C00
224Jonas & Koncarevic DV 1901976 3080 37B4104F00
225Józek & Lila PL 19 165082 A4549DC600
226Józek & Lila PL 19 165084 A454517700
227Józek & Lila PL 19 165087 A454333900
228Józek & Lila PL 19 165094 37B143B100
229Józek & Lila PL 19 165099 A4549A4100
230Kantorowicz Tomasz PL 19 689931 A42798E900
231Kantorowicz Tomasz PL 19 689950 37B4FEAB00
232Kantorowicz Tomasz PL 190236 715 A4279C3000
233Kantorowicz Tomasz PL 190236 716 37B41ADC00
234Kantorowicz Tomasz PL 190236 728 A42784FC00
235Kantorowicz Tomek PL 19 689937 37B4F06D00
236Kaśka PL 19 960098 37B427C000
237Kaśka PL 190236 283 A454807E00
238Kaśka PL 190236 291 372976D500
239Kaśka PL 190236 293 A4549A0B00
240Klekociuk & Mrowiec PL 19 690968 37B4070C00
241Klekociuk & Mrowiec PL 19023 3002 37B4F72A00
242Klekociuk & Mrowiec PL 19023 3009 37B4F51D00
243Klekociuk & Mrowiec PL 19023 5156 37B4F34C00
244Klekociuk & Mrowiec PL 19023 5165 37B4FA8100
245Klement Matthias DV 1905080 2301 A427B7DB00
246Klement Matthias DV 1905080 2310 A427B36600
247Klement Matthias DV 1905080 2324 A427730C00
248Klement Matthias DV 1905080 2325 A4274A6F00
249Klement Matthias DV 1905080 2334 A427985200
250Klimas M.K r PL 19 687645 A425CD1800
251Klimas M.K. PL 19 687639 A425CB3800
252Klimas M.K. PL 19 687641 A422C24000
253Klimas M.K. PL 19 687642 A425D72D00
254Klimas M.K. PL 19 687647 A424531E00
255Klimas M.K. PL 19 687649 A425DEF900
256Knap & Gierczak PL 190163 8653 A427613B00
257Knap & Gierczak PL 190163 8655 A427A5FB00
258Knap & Gierczak PL 190163 8673 A427A11D00
259Knap & Gierczak PL 190163 10902 A427894200
260Knap & Gierczak PL 190163 10906 A427A96000
261Kociołek Paweł PL 19 671824 37B1320D00
262Kociołek Paweł PL 19 671842 A4278D6C00
263Kociołek Paweł PL 19 671849 A427535700
264Kociołek Paweł PL 19 671855 A427A8AD00
265Kociołek Paweł PL 19 671865 A427AA7E00
266Konieczny-Wardęga PL 19 351695 37B4F52C00
267Konieczny-Wardęga PL 190425 7913 A427E96000
268Konieczny-Wardęga PL 190425 7914 A427DB6E00
269Konieczny-Wardęga PL 19099 5390 A427CEC500
270Konieczny-Wardęga PL 19099 5417 37B4018A00
271Koper Tomasz PL 19 158949 37B4012000
272Koper Tomasz PL 19 158951 37B4F83800
273Kostorz- GrzankowskiPL 19 795664 A425D6C400
274Kostorz- GrzankowskiPL 19 795737 A454486100
275Kostorz- GrzankowskiPL 19 795747 A4548C2100
276Kostorz- GrzankowskiPL 190268 814 A4546FD900
277Kostorz- GrzankowskiPL 190268 828 A4543DF900
278Krawieczek Lucjan PL 19 360556 A427D32A00
279Krawieczek Lucjan PL 19 360557 A427DA4100
280Krawieczek Lucjan PL 19 360560 A427052800
281Krawieczek Lucjan PL 19 360577 A427D8AD00
282Krawieczek Lucjan PL 19 360591 A427EFC400
283Krzysztof & Andrzej PL 190235 135 A454814E00
284Krzysztof & Andrzej PL 190235 136 37B1367200
285Krzysztof & Andrzej PL 190235 142 37B140E100
286Krzysztof & Andrzej PL 190235 157 37B16E3E00
287Krzysztof & Andrzej PL 190235 169 A427F6DC00
288Król J.K. PL 19 686752 A451718700
289Król J.K. PL 19 686754 A454484000
290Król J.K. PL 19 686761 B220B54400
291Król J.K. PL 19 686771 A4544FF100
292Król J.K. PL 190234 882 A425A9EF00
293Król Monika PL 190234 881 A454924F00
294Król Monika PL 190234 883 A425CFAD00
295Król Monika PL 190234 884 A4246C6000
296Król Monika PL 190235 104 A454A96000
297Król Monika PL 190236 415 A427433900
298Kuli-kukuc-Sane r PL 19030 6123 A422AD2300
299Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6107 A427D9BB00
300Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6116 A427B9BB00
301Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6125 A427DB3100
302Kulik-Kukuc-Sanetra PL 19030 6126 A427EE0100
303Kulik-kukuc-Sanetra PL 19030 6109 A4251A3C00
304Kupczak Jarosław PL 19 154189 A42777AE00
305Kupczak Jarosław PL 19 154190 A4279E7A00
306Kupczak Jarosław PL 19 154192 A427942900
307Kupczak Jarosław PL 19 154194 A4276A3200
308Kupczak Jarosław PL 19 154211 A4279AD800
309Kupczak Jarosław r PL 19 154195 A4277C9A00
310Kupczak Leszek PL 19023 4803 A4548B8C00
311Kupczak Leszek PL 19023 4824 A45479E800
312Kupczak Leszek PL 19023 4826 A4250BDE00
313Kupczak Leszek PL 19023 4829 A424094100
314Kupczak Leszek PL 19023 4840 A425DE8000
315Kuś Jan PL 19030 6200 37B400E500
316Kuś Jan PL 19034 1520 A425870F00
317Kuś Jan PL 19034 1521 A427876200
318Kuś Jan PL 19034 1527 A427A7EA00
319Kuś Jan PL 19034 1530 A425BAB100
320Lach & Murański PL 19 148276 A427FC9A00
321Lach & Murański PL 19023 4490 37B401B700
322Lach & Murański A PL 19 148231 A42596F100
323Lach & Murański A PL 19 148269 A427E7BD00
324Lach & Murański A PL 19 148445 37B4E33D00
325Lach & Murański A PL 19023 4450 A45469BB00
326Lach & Murański A PL 19023 4452 A454C15400
327Lach & Murański B PL 19 139110 A454914A00
328Lach & Murański B PL 19 139117 A425A57A00
329Lach & Murański B PL 19 148235 A4257CBF00
330Lach & Murański B PL 19 148252 A427D9D900
331Lach & Murański B PL 19023 4492 37B4EE8D00
332Lach & Murański C PL 19023 4427 A425B64C00
333Lach & Murański C PL 19023 4434 A45496CD00
334Lach & Murański C PL 19023 4435 A425CD8100
335Lach & Murański C PL 19023 4444 A454337500
336Lach & Murański C PL 19023 4496 37B41BEA00
337Ligęza Łukasz PL 190264 8007 A454A99D00
338Ligęza Łukasz PL 190264 8026 A425E2E600
339Ligęza Łukasz PL 190264 8078 A454A6BE00
340Ligęza Łukasz PL 190264 8082 A45436CD00
341Ligęza Łukasz PL 190264 8088 A454985200
342MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 693 A4204DC600
343MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 727 A425ADCD00
344MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 743 A422430700
345MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 747 A425E18D00
346MWG ROGOWO-StefańskPL 190495 755 37687A5500
347Maciejny S.J. PL 19 139956 A454660900
348Maciejny S.J. PL 19 139963 A45491D100
349Maciejny S.J. PL 19018 270 A454812C00
350Maciejny S.J. PL 19018 275 A454778000
351Maciejny S.J. PL 19023 5113 B220698800
352Maciejowski JarosłaPL 19030 1602 37B4FB3500
353Maciejowski JarosłaPL 19030 1605 37B4021000
354Maciejowski JarosłaPL 19030 1611 37B4E23E00
355Maciejowski JarosłaPL 19030 1613 37B4FE8D00
356Maciejowski JarosłaPL 19030 1659 37B4F22F00
357Magdziak Andrzej PL 190439 5808 A427F1D100
358Magdziak Andrzej PL 190439 5810 A427C9AC00
359Magdziak Andrzej PL 190439 5830 A427C87000
360Maratończyk PL 19 141582 A427B89E00
361Maratończyk PL 19 149112 A427F2D000
362Maratończyk PL 19 946091 A4276B1300
363Marcin Jania PL 190235 2619 A425080100
364Marcin Jania PL 190235 2626 A454590C00
365Marcin Jania PL 190235 2629 A454458800
366Marcin Jania PL 190235 2631 A4549CFA00
367Marcin Jania PL 190235 2640 A454901400
368Marcin Jania r PL 190235 2635 A45474D400
369Maziarz Racing Team PL 190233 4284 A45465D300
370Maziarz Racing Team PL 190233 4393 A45457C200
371Maziarz Racing Team PL 190233 4481 A454797500
372Maziarz Racing Team PL 190233 4515 A45472E500
373Maziarz Racing Team PL 190233 4519 A4549E3400
374Michalski Seba PL 19 537317 A425DC7300
375Michalski Sebastian PL 19 537307 A45455CE00
376Michalski Sebastian PL 19 537314 A454965400
377Michalski Sebastian PL 19 537315 A4545D5D00
378Michalski Sebastian PL 19 537316 A4548F0000
379Michalski Sebastian PL 19 537330 A425BE2600
380Mrowiec Krzysztof PL 19 138153 A454890600
381Mrowiec Krzysztof PL 19 138159 A425C28C00
382Mrowiec Krzysztof PL 19 138160 A425ECFB00
383Mrowiec Krzysztof PL 19 139260 A425BB9200
384Mrowiec Krzysztof PL 19099 8177 37302E1100
385Nosek Damian PL 19099 8151 37B4D20100
386Nosek Damian PL 19099 8152 37B41F7D00
387Nosek Damian PL 19099 8156 37B4FE0500
388Nosek Damian PL 19099 8157 37B41EE700
389Nosek Damian PL 19099 8176 37B4E1F300
390Nosek Damian B PL 19099 8154 37B402F200
391Nosek Damian B PL 19099 8161 37B4FE4100
392Nosek Damian B PL 19099 8162 37B4F2E300
393Nosek Damian B PL 19099 8163 37B40DD900
394Nosek Damian B PL 19099 8166 A45473F300
395OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12712 A4546FB500
396OLR Kalimaci Radev BULGAR 19 12718 A454ABAA00
397Orłowski-Puzio PL 190193 7529 A425046F00
398Orłowski-Puzio PL 190193 7601 A45448C100
399Orłowski-Puzio PL 190193 7612 A4257EF900
400Orłowski-Puzio PL 190193 7624 A45457DB00
401Orłowski-Puzio PL 190193 7628 A425A17E00
402Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837808 A451537900
403Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837812 A425B86800
404Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837841 A425E54D00
405Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837871 A425A65B00
406Ostoja-Lńiski Seba PL 19 837874 A425A72D00
407Ośko Hubert A PL 190452 710 A4240CC600
408Ośko Hubert A PL 190452 731 A4547FB500
409Ośko Hubert A PL 190452 732 A425D96700
410Ośko Hubert A PL 190452 798 A45449E800
411Ośko Hubert A PL 190452 826 37B40F9B00
412Ośko Hubert B PL 190452 727 A454A0BF00
413Ośko Hubert B PL 190452 746 A422A03F00
414Ośko Hubert B PL 190452 809 37B4E7FD00
415Ośko Hubert B PL 190452 810 37B4F39700
416Ośko Hubert B PL 190452 834 37B40F0400
417Ośko Hubert C PL 190452 749 A42585E300
418Ośko Hubert C PL 190452 797 A4549C1200
419Ośko Hubert C PL 190452 828 37B4046900
420Ośko Hubert C PL 190452 829 37B4FBCC00
421Paczos Marian PL 190412 3857 A454953D00
422Paczos Marian PL 190412 3860 A4543CDC00
423Paczos Marian PL 190412 3864 A454684900
424Paczos Marian PL 190412 7723 A45465E200
425Paczos Marian PL 190412 7725 A454966900
426Pająk S K R PL 19 399370 37B4ECAD00
427Pająk S K R PL 19 399372 37B4FB1700
428Pająk S K R PL 19 399593 37B4F9DD00
429Pająk S K R PL 19 399594 37B4EC0700
430Pająk S K R PL 19 399596 37B4120100
431Para & Walkosz PL 190237 2889 A45445EC00
432Para & Walkosz PL 190237 2890 A425A69700
433Para & Walkosz PL 190237 2927 A425802400
434Para & Walkosz PL 190237 2928 A425CB7400
435Para & Walkosz PL 190237 2942 A45490C900
436Para & Walkosz r PL 190237 2941 A4259CCE00
437Pastor & Biś PL 19034 2925 A424424C00
438Pastor & Biś PL 19034 2926 A454A81600
439Pastor & Biś PL 19034 2927 A425DA1B00
440Pastor & Biś PL 19034 2930 A4549EA700
441Pastor & Biś PL 19034 2987 A45447AE00
442Pielesiak & Knap PL 190266 5234 A454BCF400
443Pielesiak & Knap PL 190266 5267 A454759100
444Pielesiak & Knap PL 190266 5269 A4547CC700
445Pielesiak & Knap PL 190266 5274 A454511D00
446Pielesiak & Knap PL 190266 5281 A4545B5F00
447Pielesiak Leszek PL 190266 5216 A421D03700
448Pielesiak Leszek PL 190266 5255 A425B9C100
449Pielesiak Leszek PL 190266 5285 A421EBB700
450Pielesiak Leszek PL 190266 5290 A424060C00
451Pielesiak Leszek PL 190266 5498 37B4E12000
452Pielesiak Leszek A PL 19 765108 A4544BDD00
453Pielesiak Leszek A PL 190266 5353 A45470F600
454Pielesiak Leszek A PL 190266 5356 A45478B200
455Pielesiak Leszek A PL 190266 5473 37B400D600
456Pielesiak Leszek A PL 190266 5495 A425B76900
457Piwowarczyk A.&E. PL 19 554946 37B4E8B000
458Piwowarczyk A.&E. PL 19 554947 37B42B7100
459Piwowarczyk A.&E. PL 19 554948 37B4F21000
460Piwowarczyk A.&E. PL 19 554949 37B416D000
461Piwowarczyk A.&E. PL 19 554954 37B4F5C200
462Piwowarczyk Adrian PL 19 554910 A42780C300
463Piwowarczyk Adrian PL 19 554918 A4276DF300
464Piwowarczyk Adrian PL 19 554921 A427AB0400
465Piwowarczyk Adrian PL 19 554923 A42799BB00
466Piwowarczyk Adrian PL 19 554970 37B40D4200
467Piątek Antoni PL 19 138274 A427513B00
468Piątek Antoni PL 19023 3053 A4279ED400
469Piątek Antoni PL 19023 3054 A42786DC00
470Piątek Antoni PL 19023 3073 A427862700
471Piątek Antoni PL 19023 3079 37B413B500
472ROGOWO M.Stefański PL 19 1099613 A42106C600
473ROGOWO M.Stefański PL 190495 723 A422C92200
474ROGOWO M.Stefański PL 190495 725 A422B2A600
475Rosner Harmut DV 1901839 460 A454A7AE00
476Rosner Harmut DV 1901839 468 A45480E100
477Rosner Harmut DV 1901839 473 A4259A3900
478Rosner Harmut DV 1901839 549 37B4077500
479Rosner Harmut DV 1901839 598 37B40B4400
480Sembratowicz Rob B PL 19 279891 A45432C700
481Sembratowicz Rob B PL 19 279892 A4275D8A00
482Sembratowicz Rob B PL 19 324616 A427753700
483Sembratowicz Robert PL 19 279872 A427CF7900
484Sembratowicz Robert PL 19 279878 A427D1C200
485Sembratowicz Robert PL 19 279879 A427BF9700
486Sembratowicz Robert PL 19 324617 A425B42000
487Sembratowicz Robert PL 19 862020 A427FE8900
488Sobczak Tadeusz PL 19 352144 A427B77100
489Sobczak Tadeusz PL 190474 6565 A4549A1A00
490Sobczak Tadeusz PL 190474 6611 A45464A700
491Sobczak Tadeusz PL 190474 13181 A45456E100
492Sobczak Tadeusz PL 190474 13183 A45498B200
493Sobczak Tadeusz A PL 190474 13187 A454333F00
494Sobuta Szymon PL 19 452025 A427C95100
495Sobuta Szymon PL 19 452029 A427F35700
496Sobuta Szymon PL 19 452034 A427BFC400
497Sobuta Szymon PL 19 452037 A427F2EF00
498Sobuta Szymon PL 19 452043 A427088F00
499Socała Paweł PL 19 152944 A454554C00
500Socała Paweł PL 19 152945 A45492B800
501Socała Paweł PL 19 152947 A454729A00
502Socała Paweł PL 19 152948 A454A96600
503Socała Paweł PL 19 152955 A454591B00
504Staniszewski & StefaPL 19 503619 37B407C000
505Staniszewski & StefaPL 190199 1027 A427B24900
506Staniszewski & StefaPL 190199 1034 A42598FF00
507Stawiarski & Sojka PL 19 672001 A42588A400
508Stawiarski & Sojka PL 19 672030 A425E05100
509Stawiarski & Sojka PL 19 672627 A4211F8100
510Stawiarski & Sojka PL 19 672628 A421D8D100
511Stawiarski & Sojka PL 190232 6610 A427C6FA00
512Szałata Tadeusz PL 190219 1413 37B40E2300
513Szymański Grzegorz PL 190384 12409 A427E59100
514Szymański Grzegorz PL 190384 12413 A427C34800
515Szymański Grzegorz PL 190384 12416 A427BBD700
516Szymański Grzegorz PL 190384 12531 A427ED8A00
517Szymański Grzegorz PL 190384 12532 A4270D0200
518Szymczak Grzegorz PL 19 632539 A427D66300
519Szymczak Grzegorz PL 19 632540 A427D11D00
520Szymczak Grzegorz PL 19 632544 A427084300
521Szymczak Grzegorz PL 19 632548 A427F56400
522Szymczak Grzegorz PL 190221 4761 A427D42900
523TARASIUK JERZY -R PL 190385 1038 A425B68800
524TARASIUK JERZY -R PL 190385 1050 A425D47B00
525TARASIUK JERZY -SMGEPL 19 109224 A454A53200
526TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1035 A420E9C800
527TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1037 B2202E3800
528TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1040 A425964C00
529TARASIUK JERZY -SMGEPL 190385 1051 A42597D200
530TJW PL 190219 1422 A4278C6D00
531TJW PL 190219 1458 A422B9BE00
532TJW PL 190219 1462 A4544B6E00
533TJW PL 190219 1463 A4547E4D00
534TJW PL 190219 1470 A424855800
535Team Jarug - Bryja PL 190237 5573 A453C9E500
536Team Jarug - Bryja PL 190237 5574 A422B36900
537Team Jarug - Bryja PL 190237 5577 A45497F400
538Team Jarug - Bryja PL 190237 5578 A45471FF00
539Team Jarug - Bryja PL 190237 5579 A45478E900
540Team Niżnik PL 19 657063 A454431B00
541Team Niżnik PL 19 657065 A454B5CE00
542Team Niżnik PL 19 657076 A4228AF900
543Team Niżnik PL 19 657080 B22015C800
544Team Niżnik PL 19 657092 A425F72F00
545Team Para Walkosz PL 190237 2961 A454536C00
546Team Para Walkosz PL 190237 2962 A454755B00
547Team Para Walkosz PL 190237 2983 37B4FACD00
548Team Para Walkosz PL 190237 2984 37B403C400
549Team Para Walkosz PL 190237 2985 37B4EC5200
550Team Para Walkosz r PL 190237 2986 37B4F1B700
551Team Podhale PL 19 692384 37B4F56800
552Team Podhale PL 19 692391 37B4EE4100
553Team Podhale PL 19 692417 37B411A800
554Team Podhale PL 19 692419 37B41B6200
555Team Podhale PL 19 692425 37B4083800
556Team Podhale r PL 19 692433 37B4E8CF00
557Team Sobków PL 190261 301 A427ACE500
558Team Sobków PL 190261 303 A427606900
559Team Sobków PL 190261 305 A427976200
560Team Sobków PL 190261 307 A4279F6A00
561Team Spyrłówka PL 19 651231 A427C00F00
562Team Spyrłówka PL 19 651240 A427C36600
563Team Spyrłówka PL 19 687573 37B4EFF500
564Team Spyrłówka PL 19 689408 A454516E00
565Team Spyrłówka PL 190236 810 A45463B700
566Team Tempka Niżnik PL 19 139862 A42770D200
567Team Tempka Niżnik PL 19 139866 A4275DF300
568Team Tempka Niżnik PL 19 657091 A42577F000
569Team Tempka Niżnik PL 19 657094 A4548AC900
570Team Tempka Niżnik PL 19 814583 A427D92400
571Team Wajsak PL 190237 5652 A427E65400
572Team Wajsak PL 190237 5656 A427E75300
573Team Wajsak PL 190237 5659 A427FCA900
574Tempka Mariusz PL 19 138200 A4278CF400
575Tempka Mariusz PL 19 139857 A42769D900
576Tempka Mariusz PL 19 139858 A425B22200
577Tempka Mariusz PL 19 139860 A427871700
578Tempka Mariusz PL 19 139871 37B4014E00
579TopLofts.eu PL 190414 10297 A4547E4300
580TopLofts.eu PL 190414 10307 A45471B900
581TopLofts.eu PL 190414 10315 A45477D100
582TopLofts.eu PL 190414 10331 A4547A8300
583Tosik Mariusz PL 190277 2864 37B4094600
584Tosik Mariusz PL 190277 2879 37B4D38800
585Tosik Mariusz PL 190277 2880 A427B8DA00
586Traczyk A.W. PL 19 689455 A425C9FE00
587Traczyk A.W. PL 19 689458 A427B73500
588Traczyk A.W. PL 190236 403 37B4F43C00
589Traczyk A.W. PL 190236 441 37B41B4400
590Traczyk A.W. PL 190236 442 37B4ED2400
591Trzaska & Knap PL 190264 8032 A454B4FC00
592Trzaska & Knap PL 190264 8043 A45478F800
593Trzaska & Knap PL 190264 8072 A454534800
594Trzaska & Knap PL 190264 8075 A45431A100
595Trzaska & Knap PL 190264 8093 A45490D200
596Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8013 A454B45600
597Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8022 A4545C5E00
598Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8053 A4547BB900
599Trzaska & Stefaniuk PL 190264 8074 A4547C0300
600Van-Vin Ludwig BE 19 2079727 A427C63600
601Van-Vin Ludwig BE 19 2079741 A427B38400
602Van-Vin Ludwig BE 19 2079755 A427EB4000
603Van-Vin Ludwig BE 19 2079758 A427CA5000
604Van-Vin Ludwig BE 19 2079784 A427E6CD00
605Van-Vin Ludwig A BE 19 2079744 A427D8DA00
606Van-Vin Ludwig A BE 19 2079751 A427C19500
607Van-Vin Ludwig A BE 19 2079754 A427BE2F00
608Van-Vin Ludwig A BE 19 2079757 A427017700
609Van-Vin Ludwig A BE 19 2079785 A427D22B00
610WG MAZURY BE 19 2041600 A42577D200
611WG MAZURY BE 19 6103451 A4258CBF00
612WG MAZURY BE 19 6103459 A423B6CE00
613WG MAZURY PL 19 124556 A4549BF500
614WG MAZURY PL 19 124795 A425B0AC00
615WG MAZURY B BE 19 6103456 A45496FA00
616WG MAZURY B PL 19 124539 A425D25F00
617WG MAZURY B PL 19 124540 A42589B200
618WG MAZURY B PL 19 124797 A454563600
619WG MAZURY B PL 19 124799 A454B83400
620WG MAZURY R PL 19 124798 A45445CE00
621WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 714 A425CF5200
622WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 717 A4202A5300
623WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 731 A45489D900
624WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 738 A422823D00
625WG ROGOWO-StefańskiPL 190495 740 A425725F00
626Warka DV 1902434 544 A45461D700
627Warka DV 1902434 545 A454A9A200
628Warka PL 19 814559 A454699300
629Warka PL 19 814579 A427D48300
630Warka PL 19 814580 A427EDE400
631Wojtek-Roman PL 19 281545 A45453F300
632Wojtek-Roman PL 19 598950 A425D66A00
633Wojtek-Roman PL 19 598955 A427FA6F00
634Wojtek-Roman PL 19 598975 A427B2D000
635Wojtek-Roman PL 19 598977 A4543F9400
636Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 561 A420D6CD00
637Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 562 A425B1D800
638Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 565 A4248D2300
639Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 572 A42573B800
640Wolfram Kahl & SohnDV 1909318 576 A425A97600
641Wójciak Leon PL 190235 4814 A427805A00
642Wójciak Leon PL 190235 4819 A427B31B00
643Wójciak Leon PL 190235 4820 A427A80700
644Wójciak Leon PL 190235 4859 A427AE2F00
645Wójciak Leon PL 190235 4875 A427B5A000
646Zagata Łukasz PL 190235 2901 A42786BE00
647Zagata Łukasz PL 190235 2903 A4275F0000
648Zagata Łukasz PL 190235 2905 A42762EF00
649Zagata Łukasz PL 190235 2908 37B4E57700
650Zagata Łukasz PL 190235 2909 37B4E95500
651Zając Dariusz PL 19 1167721 A4242AC800
652Zając Dariusz PL 19 1167764 A425B1C900
653Zając Dariusz PL 19 1167785 A454B74F00
654Zając Dariusz PL 19 1167800 A425B48A00
655Zając Dariusz PL 190368 5021 B220156E00
656Zając Kacper PL 190368 5026 A424432D00
657Zając Kacper PL 190368 5028 A425730300
658Zając Kacper PL 190368 5034 A420550100
659Zborowski PL 19 445412 A422AF0300
660Zborowski PL 19 445417 A4543FD000
661Zborowski PL 19 445418 A4208CAD00
662Zborowski PL 19 445419 A454D8E400
663Zgud Robert PL 19 1167082 A42748BC00
664Zgud Robert PL 19 1167175 A427AC0300
665Zgud Robert PL 19 1167176 A427A4A100
666Zgud Robert PL 19 1167196 A427B50A00
667Zgud Robert PL 19 1167209 A427F5BF00
668Zgud Robert A PL 19 1167167 A427839300
669Zgud Robert A PL 19 1167197 A42790A500
670Zgud Robert A PL 19 1167208 A427BDE400
671Zgud Robert A PL 19 1167225 A427982500
672Zgud Robert A PL 19 1167235 A4277D4E00
673Łacek Piotr PL 19 692236 37B4061C00
674Łacek Piotr KrystiaPL 19 692235 37B4181A00
675Łacek Piotr KrystiaPL 19 693817 37B4078400
676Łacek Piotr KrystiaPL 19 693818 37B406EF00
677Łacek Piotr KrystiaPL 190238 1716 37B404E100
678Łacek Piotr KrystiaPL 190439 3618 37B403B500
679Łajczak Grzegorz PL 19030 547 A4257A7500
680Łajczak Grzegorz PL 19030 550 A427765400
681Łajczak Grzegorz PL 19030 551 A427599D00
682Łajczak Grzegorz PL 19030 552 A427AC7C00
683Łajczak Grzegorz PL 19030 554 A427A99D00
684Łękawscy R PL 190232 1867 3730247500
685Łękawscy Z.B. PL 190232 1412 A425CC7300
686Łękawscy Z.B. PL 190232 1865 A4544D3F00
687Łękawscy Z.B. PL 190232 1866 A45494FC00
688Łękawscy Z.B. PL 190232 1868 A45454ED00
689Łękawscy Z.B. PL 190232 1869 A4547A0500
690Żak Zbigniew PL 19 385824 A422A69300
691Żak Zbigniew PL 19 385879 37B41AEB00
692Żak Zbigniew PL 19 538002 A425B30300
693Żak Zbigniew PL 19 538030 A425CB9200
694